#คําแนะนําด้านโลจิสติกส์

Landed Cost คืออะไร? ความหมาย สูตรและการคํานวณ

Marcelo Godoy Rigobello
Marcelo Godoy Rigobello
Marcelo เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้าและศุลกากรทั่วโลก ซึ่งดูแลการจัดการโครงการหลายประเทศของ DHL Express
ใช้เวลาอ่าน 5 นาที
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share
man in high vis

Landed Cost คืออะไร เหตุใดจึงมีความสําคัญต่อผลกําไรของธุรกิจคุณ ค้นพบคำตอบทั้งหมดได้ในคู่มือเฉพาะของเรา รวมถึงวิธีคํานวณ Landed Cost สำหรับชิปเมนต์ของคุณ

Landed Cost คืออะไร

เริ่มจากคําจํากัดความ Landed Cost แบบง่ายๆ จากนั้นเราจะอธิบายว่าคําจํากัดความดังกล่าวมีความหมายอย่างไรในความเป็นจริง ให้คุณทราบสูตรคำนวณ Landed Cost และวิธีที่รวดเร็วในการรับประมาณการสําหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะด้วยเครื่องมือ MyGTS (My Global Trade Services) ของ DHL ซึ่งรวมถึงเครื่องคํานวณ Landed Cost

ความหมายของ Landed Cost

เมื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ จะต้องพิจารณามากกว่าต้นทุนของวัสดุ จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงมือของผู้ซื้อ การรู้ และคํานึงถึงต้นทุนทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างผลกําไร

พูดง่ายๆ ก็คือ Landed Cost สามารถกําหนดเป็นต้นทุนรวมในการรับผลิตภัณฑ์จากโรงงานไปจนถึงมือของลูกค้า ซึ่งจะรวมถึงค่าจัดส่ง ประกันภัย ภาษีศุลกากรและอากรใดๆ ที่ต้องชําระหากสินค้าข้ามพรมแดน

woman in hard hat

Landed Cost ในห่วงโซ่อุปทานคืออะไร

 Landed Cost คือผลรวมของต้นทุนส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ ราคาสินค้า ค่าขนส่ง อากรศุลกากรและภาษี ค่าธรรมเนียมการกํากับดูแลอื่นๆ และค่าประกันภัย ต่อไปนี้เป็นคําอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับความหมายของแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้:

  • ราคาสินค้า. ได้แก่ ต้นทุนรวมในการจัดหาวัตถุดิบ และการผลิตผลิตภัณฑ์ บวกกับอัตรากําไรของผู้ขาย เช่น ราคาสุดท้ายที่ขายให้กับผู้บริโภค
  • ค่าขนส่ง. ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าไปจนถึงมือลูกค้าของคุณ: ค่าขนส่ง ค่าพิธีการศุลกากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้ให้บริการขนส่ง
  • อากรศุลกากร ภาษีและค่าธรรมเนียมการกํากับดูแลอื่นๆ แต่ละประเทศมีภาษีศุลกากร และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้า และค่าธรรมเนียมการกํากับดูแลอื่นๆ (เรียกเก็บโดยหน่วยงานศุลกากร)
  • ค่าประกันภัย: สิ่งนี้จะช่วยปกป้องสินค้าของคุณจากการสูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหาย และค่าใช้จ่ายนี้ขึ้นอยู่กับประเภท และมูลค่าของสินค้าที่คุณจัดส่ง

สูตรคำนวณ Landed Cost

ด้านล่างนี้เป็นสูตรง่ายๆ ที่แสดงวิธีการคํานวณ Landed Cost

เครื่องคํานวณ Landed Cost

คุณสามารถขอรับการประเมิน Landed Cost ได้ฟรีผ่าน MyGTS ของ DHL ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มฟรีที่ใช้งานง่าย ซึ่งจะช่วยคุณสํารวจทุกแง่มุ่มของการขนส่งระหว่างประเทศ

รับ Landed Cost สําหรับสินค้าในประเทศใดๆ: คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ อากรและภาษี และค่าขนส่งเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การกําหนดราคาของคุณ และให้ความโปร่งใสแก่ลูกค้าของคุณเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ซึ่งสร้างความไว้วางใจให้กับธุรกิจของคุณ  

คุณสามารถเข้าสู่ระบบ MyGTS ด้วยบัญชี DHL Express ที่คุณมีอยู่ หรือลงทะเบียนบัญชี MyGTS ใหม่ คลิกด้านล่างเพื่อดูตัวเลือกของคุณ

เหตุใดการรู้ Landed Cost จึงสําคัญ

หากไม่ทราบต้นทุนของธุรกิจของคุณ คุณก็เสี่ยงที่จะขาดทุน! การคํานวณ Landed Cost รวมของคุณ จะช่วยให้คุณ:

  • กําหนดราคาผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้อง
  • ดูว่าคุณสามารถประหยัดได้จากตรงไหน เช่น การเปลี่ยนซัพพลายเออร์ เป็นต้น
  • แจกแจงค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนในขั้นตอนการชําระเงิน ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างพวกเขากับแบรนด์ของคุณ
man using stamps

ปัจจัยที่มีผลต่อ Landed Cost

ต้นทุนส่วนประกอบหลายอย่างที่ประกอบเป็น Landed Cost โดยประมาณของคุณอาจผันผวน ตัวอย่างเช่น ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง พร้อมกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องในการผลิต ค่าขนส่งจะแตกต่างกันไปตามขนาด และน้ำหนักของสินค้า และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่คุณใช้ และแน่นอนว่าภาษีศุลกากร และภาษีแตกต่างกันมากระหว่างประเทศ รวมถึงค่าธรรมเนียมการกํากับดูแลอื่นๆ (จากหน่วยงานศุลกากร) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่แตกต่างกันก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากเช่นกัน

ดังนั้น แม้ว่าสูตรที่ใช้ในการคํานวณ Landed Cost โดยประมาณของคุณจะค่อนข้างง่าย แต่รูปแบบเหล่านี้กลับทําให้ซับซ้อนขึ้นมากขึ้น และเป็นสิ่งที่คุณต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด

ตัวอย่าง Landed Cost

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการประมาณการ Landed Cost ของธุรกิจขนาดเล็กจาก DHL Express

ช่วยให้ธุรกิจเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของต้นทุนทั้งหมดในการนําผลิตภัณฑ์ไปจนถึงมือของลูกค้า

สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขากําหนดราคาผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น และทําให้ลูกค้ามีต้นทุนที่โปร่งใสสําหรับการจัดส่ง

diagram

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ เราสามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน และขยายธุรกิจของคุณ สมัครบัญชีธุรกิจ DHL วันนี้ เริ่มต้นใช้งาน