#คําแนะนําด้านโลจิสติกส์

แนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สําหรับปี 2024

Vivien Christel Vella
Vivien Christel Vella
ค้นพบแนวโน้มการจัดส่งและโลจิสติกส์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณในปี 2024 รวมถึงนวัตกรรม AI ล่าสุด
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share
บทความนี้ครอบคลุม
แนวโน้มที่น่าจับตามองในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ประเด็นสําคัญในแนวโน้มล่าสุดด้านโลจิสติกส์
ความยั่งยืนด้านโลจิสติกส์

ภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี 2024 เทรนด์โลจิสติกส์ใดที่จะช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบในการแข่งขัน มาเรียนรู้ไปพร้อมกัน

 

 

"ยุคโลจิสติกส์มาถึงแล้ว เรากําลังเห็นธุรกิจเปลี่ยนโลจิสติกส์จากการดําเนินงานส่วนหลังที่เงียบขรึมเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์และตัวขับเคลื่อนมูลค่า ในขณะเดียวกันผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเดิมก็เริ่มเข้าใจถึงโอกาสอันกว้างใหญ่และสุกงอมในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในการพัฒนาและใช้โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมของพวกเขาทั่วโลก"

Katja Busch หัวหน้าฝ่ายโซลูชันและนวัตกรรมของลูกค้าของดีเอชแอล

อนาคตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์: 4 เทรนด์ที่น่าจับตามอง 

1. Big Data เพื่อลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกมักพึ่งพาเครือข่ายที่ซับซ้อนที่กระจายข้อมูลอยู่ตามจุดๆ ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แต่การหยุดชะงักอาจมาในรูปแบบของการขาดแคลนวัตถุดิบ ซัพพลายเออร์ในเครือข่ายไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ หรือเกิดจากชิปเมนต์ติดอยู่ที่ศุลกากร  ยังไม่รวมปัจจัยด้านอื่นที่เป็นเหตุการณ์โลก เช่น ความขัดแย้ง อัตราเงินเฟ้อและโรคระบาด

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ต้องรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้นกว่าเดิมในการจัดส่งสินค้า ทำให้สตาร์ทอัพที่ขายเทคโนโลยีซัพพลายเชนที่สามารถลดความเสี่ยงบางอย่างกําลังได้รับการลงทุนครั้งใหญ่  

ตัวอย่างหนึ่งคือ Everstream1 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนซึ่งใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการลงพื้นที่ในทุกท่าเรือทั่วโลก เพื่อค้นหาการหยุดชะงักก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาของลูกค้า

"Everstream มีมุมมองที่กว้างไกลเกี่ยวกับความเสี่ยงตั้งแต่ระดับส่วนประกอบไปจนถึงวัสดุในคลังสินค้าของลูกค้า ไปจนถึงผู้บริโภค" Julie Gerdeman2 ซีอีโอของแพลตฟอร์มอธิบายต่อว่า "เรารวมการคาดการณ์ของ AI และการสร้างแบบจําลองตามข่าวกรองเข้ากับการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของมนุษย์และข้อมูลเชิงลึกในโลกแห่งความเป็นจริงจากเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้การมองเห็นภาพใหญ่ทั้งหมด และสามารถแชร์มุมมองที่สมบูรณ์ของตัวแปรทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ตั้งแต่การสํารองข้อมูลที่ท่าเรือหรือความไม่สงบด้านแรงงาน ไปจนถึงการหยุดชะงักของสภาพอากาศ – ล่วงหน้าสูงสุด 15 วัน"

เทคโนโลยีนี้หมายความว่าอย่างไร ยกตัวอย่างลูกค้าในเยอรมนี พวกเขาสามารถคาดการณ์การขาดแคลนวัสดุในประเทศจีนในเวลาที่บันทึกและวางมาตรการทางเลือก การรู้ข้อมูลนั้นๆ ล่วงหน้าจะนําไปสู่การปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและการส่งของที่ตรงเวลามากขึ้น

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี 2024 คาดว่าความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทานจะเป็นสิ่งที่ธุรกิจลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ

2. Internet of Things เพื่อการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานที่มากขึ้น

Internet of Things หมายถึงเครือข่ายของวัตถุทางกายภาพที่เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างของ Internet of Things ที่เห็นได้ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ สมาร์ททีวี รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง และระบบติดตามสุขภาพ

IoT ภายในห่วงโซ่อุปทานกําลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว โดยสร้างระบบนิเวศที่ควบคุมสินทรัพย์และสิ่งที่ไม่เชื่อมต่อกันมาก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ดีขึ้น อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้เหล่านี้จะช่วยแบ่งปันข้อมูลเพื่อทำให้เรามองเห็นทุกเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานสร้างความยืดหยุ่นและความโปร่งใสที่มากขึ้น

"ตอนนี้ IoT เป็นเทรนด์ที่เราให้ความสนใจเพราะเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดและสําคัญที่สุดสําหรับทุกองค์กร เพื่อทําความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา"

Christopher Fuss หัวหน้าฝ่าย DHL SmartSolutions IoT ระดับโลกของ DHL

Smart Labels เป็นเทคโนโลยีที่เปิดใช้งาน IoT ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงภาคโลจิสติกส์ในอีกสองสามปีข้างหน้า พวกเขาได้รับการอัพเกรดด้วยเทคโนโลยีอินเลย์อัจฉริยะที่สามารถจับภาพและสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัลได้มากกว่าการพิมพ์บนฉลากจริง

พวกเขาอาจถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้รหัสการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (QR) หรือเทคโนโลยีการระบุความถี่วิทยุ (RFID) และสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวอุณหภูมิการสัมผัสและสภาพแวดล้อมจับข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยใช้พิกเซล Internet of Things ทั้งหมดนี้หมายถึงการมองเห็นที่สมบูรณ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทำให้สามารถระบุจุดติดขัดได้เร็วขึ้น มีการตรวจสอบย้อนกลับและการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยป้องกันการปลอมแปลงได้อีกด้วย คาดว่าแอปพลิเคชันของพวกเขาจะเติบโตมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการลงทุนมากขึ้นในเทคโนโลยีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

3.AI ในโลจิสติกส์

AI ในโลจิสติกส์ เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้น ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมดูเหมือนไร้ขอบเขต ผลการวิจัยโดย Accenture3 พบว่า 36% ของธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กประสบความสําเร็จในการนํา AI มาใช้สําหรับห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการโลจิสติกส์ในขณะที่ 28% ใกล้จะทําเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้ จึงคาดว่า AI จะช่วยเพิ่มผลผลิตด้านโลจิสติกส์ได้มากกว่า 20% ภายในปี 20354
 

Oliver Facey

 

 

"AI กําลังสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการคาดการณ์ การคัดแยกพัสดุ การบริการลูกค้า ความสามารถโดยรวมของธุรกิจในการปรับตัวให้เข้ากับความท้าทาย ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กของเราจํานวนมากอยู่ในพื้นที่อีคอมเมิร์ซซึ่งมีการแข่งขันสูง ระยะเวลาที่สั้นลงในขั้นตอนการเตรียมออร์เดอร์ หรือพื้นที่ทุกตารางนิ้วที่ประหยัดได้ภายในคลังสินค้า ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก''  

Oliver Facey รองประธานอาวุโสฝ่ายโปรแกรมการดําเนินงานเครือข่ายทั่วโลกของ DHL Express

ขอบเขตที่กว้างขวางของ AI อาจทําให้ระบุแนวโน้มการจัดส่งและโลจิสติกส์เพียงหนึ่งหรือสองเทรนด์ที่จะมีอิทธิพลต่อในปี 2024 ได้ไม่ง่ายนัก แต่นี่คือภาพรวมของเทรนด์ทั้งหมด

คอมพิวเตอร์วิทัศน์: ใช้อัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายและวิดีโอดิจิทัล การใช้งาน รวมถึงการรักษาขั้นตอนความปลอดภัยในช่วงการระบาดใหญ่ เช่น เทคโนโลยีทําให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคม และการจัดการสินค้าคงคลัง การนับรายการและการส่งการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเติมสต็อก

การจัดการสินค้าคงคลังที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: อัลกอริธึม AI ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ค้าปลีกคาดการณ์ความต้องการได้ดีขึ้นเท่านั้น ซึ่งทำให้ไม่ต้องเตรียมสต็อกผลิตภัณฑ์ที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป แต่ระบบที่เปิดใช้งานด้วยเสียงจะช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามระดับสต็อกได้โดยไม่ต้องนั่งทำไฟล์ด้วยตัวเอง

4. ความยั่งยืนด้านโลจิสติกส์

ความยั่งยืนมีความสําคัญเพิ่มขึ้นสําหรับเกือบทุกอุตสาหกรรมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลการวิจัยจาก KPMG5 พบว่า มากกว่าสองในสาม (69%) ของซีอีโอทั่วโลกได้เพิ่มการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจตนเองอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม จํานวนที่ใกล้เคียงกัน (68%) ยอมรับว่าความคืบหน้าในปัจจุบันเกี่ยวกับ ESG ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะทนต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น

ความยั่งยืนด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมหลายด้าน แต่ความสนใจหลักยังพุ่งไปที่การขนส่ง หลายๆ ธุรกิจจึงหันมาโฟกัสในประเด็นนี้มากขึ้น การเติบโตของอีคอมเมิร์ซก็ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้วยเช่นกัน โดย 51% กล่าวว่าการทําความเข้าใจรอยเท้าคาร์บอนของการจัดส่งจะมีความ "สําคัญมาก" ในอีก 5 ปีข้างหน้า6

ด้วยเหตุนี้ โซลูชันไมล์สุดท้ายที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจคุณอาจหันมาพิจารณานํามาใช้ในปี 2024 ไม่ว่าจะเป็น

เชื้อเพลิงทางเลือก: เมื่อเร็วๆ นี้ DHL Express ได้เปิดตัว GoGreen Plus ซึ่งเป็นโซลูชั่นเฉพาะเพื่อช่วยให้ธุรกิจลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการจขนส่งผ่านการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel (SAF) เชื้อเพลิงชีวภาพนี้ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ ของเสียและผลิตผลทางการเกษตร โดย SAF ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้แทนเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นแบบดั้งเดิมและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

รถยนต์ไฟฟ้า: ตลาด EV เติบโตขึ้นอย่างทวีคูณในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาโดยมียอดขายเกิน 10 ล้านในปี 20227 ในภาคอีคอมเมิร์ซ 15-20% ของยานพาหนะสำหรับบรรทุกสินค้าไมล์สุดท้ายปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้ธุรกิจลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมาก รวมถึงประหยัดค่าเชื้อเพลิงและเอาชนะใจลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุดด้านโลจิสติกส์

ในขณะที่ความต้องการของลูกค้าและแรงกดดันในห่วงโซ่อุปทานยังคงเพิ่มขึ้น ลองคิดว่านวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยีข้อมูลและ AI ใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้ ข้อมูลเชิงลึกด้านโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมการจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่งไมล์สุดท้าย และแม้แต่บรรจุภัณฑ์จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าจะลงทุนทรัพยากรของคุณไปที่ใดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ แต่ก็ยังยืดหยุ่นและคล่องตัวในตลาดที่มีการแข่งขันสูง นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสําหรับโลจิสติกส์ อย่าลืมหันมาใช้ประโยชน์นี้เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของคุณ!

ให้นวัตกรรมเหล่านี้ช่วยธุรกิจของคุณ เริ่มต้นจากการร่วมมือกับผู้นําด้านโลจิสติกส์ของโลก