#VậnChuyểnBằngDhl

Phân loại hàng hóa

facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

Cách chính phủ phân loại hàng hóa

Thuế có thể được áp dụng đối với bất kỳ hàng hóa nào được vận chuyển qua ranh giới chính trị và cơ quan hải quan địa phương sẽ thực thi việc thu thuế. Việc tính thuế phụ thuộc vào trị giá tính thuế của lô hàng chịu thuế. Với mục đích xác định ước tính này, hàng hóa chịu thuế trong lô hàng được cấp một mã phân loại (tối đa mười chữ số) được gọi là mã Biểu thuế quan hài hòa (HTS), Mã số phân loại kiểm soát xuất khẩu (ECCN) hoặc mã số Bảng B.

Hàng hóa không được phân loại theo mục đích sử dụng, giai đoạn sản xuất hoặc nơi xuất xứ mà theo chủng loại. Một số ví dụ trong số này là:

  • Sản phẩm khoáng sản
  • Nhựa và cao su
  • Da thô, da sống, da thuộc
  • Gỗ và rơm rạ
  • Dệt may
  • Đá, thạch cao và xi măng

Khi xác định mã phân loại, mô tả hàng hóa có thể trông giống nhau nhưng chúng có thể có mức thuế suất khác nhau đáng kể. Quý khách càng có nhiều thông tin về sản phẩm thì quý khách càng dễ dàng tìm được mã phù hợp và giúp lô hàng được thông qua hải quan một cách suôn sẻ. Cục Hải quan Hoa Kỳ có thể áp dụng các mức thuế thay đổi sau lần nhập khẩu đầu tiên - khi thuế ước tính đã được thanh toán hoặc khi hàng nhập đã được kiểm tra - gây ra thay đổi về khoản thuế phải nộp.

Nhận mã phân loại hàng hóa bằng cách sử dụng Dịch vụ tự động hóa thương mại của DHL.

Xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng

Danh sách kiểm soát thương mại (CCL) chứa các mặt hàng có thể lưỡng dụng. Hàng hóa lưỡng dụng thường có cả ứng dụng thương mại và quân sự. Hoa Kỳ kiểm soát các mặt hàng này để hỗ trợ an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại.

Tìm hiểu xem sản phẩm (hàng hóa) trong lô hàng của quý khách có Mã số phân loại kiểm soát xuất khẩu (ECCN) liên quan hay không. Việc xuất khẩu những mặt hàng này cần phải được kiểm soát và có thể yêu cầu phải có giấy phép xuất khẩu.

ECCN là một phân loại khác với số Bảng B hoặc mã Biểu thuế quan hài hòa. ECCN được tổ chức theo hệ thống chữ và số gồm năm ký tự. Các mặt hàng này được phân loại dựa trên loại hàng hóa (bản chất của sản phẩm) như phần mềm hoặc công nghệ và các thông số kỹ thuật tương ứng.

Sau khi đăng nhập vào Dịch vụ tự động hóa thương mại của DHL (TAS), hãy sử dụng Interactive Classifier Tool (Công cụ phân loại tương tác) có trong Tài nguyên TAS để tìm hiểu xem hàng hóa của quý khách có lưỡng dụng hay không. Quý khách có thể chọn Loại mã ECCN với chi tiết hàng hóa của mình.