Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

PAKKETIPS FØR FRAKT

Sånn at forsendelsen kommer fram i god stand

Generelle råd

Gods må pakkes slik at det tåler vanlig transport og håndtering. I tillegg må gods pakkes og festes på en pall som kan håndteres med gaffeltruck eller jekketralle.

Avsender er ansvarlig for alle tap, skader og kostnader som skyldes utilstrekkelig eller feil pakking eller merking av gods, inkludert, men ikke begrenset til, skade på personer, eiendom og miljø.

Det er ikke nødvendig å bruke paller for maskiner og utstyr med eget håndteringstilbehør eller forsendelser med egen avtale om spesialhåndtering.

Huskeliste for paller og gruppeforsendelser

  • Velg størrelse på innpakningen i forhold til innholdet. Underfylte esker kan bli sammenpresset, mens overfylte kan sprekke.
  • Bruk alltid materialer av høy kvalitet til pakking før forsendelse.
  • Ta hensyn til styrke, polstring og holdbarhet ved valg av bånd, pakkefolie o.l.
  • Velg bokser av bølgepapp med ytterlag av god kvalitet.
  • Bruk robust, dobbel papp for verdifulle artikler.
  • Bruk polstringsmaterialer, spesielt for å forhindre at innholdet beveger seg.
  • Bruk stropper, hvis det egner seg, da det er en god måte å forsegle og sikre eskene på. Bruk kraftig tape hvis en stroppemaskin ikke er tilgjengelig.
  • Påse at væske oppbevares i beholdere som ikke lekker, pakket med et lett, kraftig materiale på innsiden (f.eks. styropor) og forseglet med en plastpose.
  • Halvflytende, fete og sterkt luktende stoffer forsegles med tape og pakkes inn med fettbestandig papir.
  • Legg pulver og finkornet stoff i sterke plastposer som er godt forseglet, som så legges i en stiv eske av hardpapp.
  • Bruk "pil opp"-merking for ikke-faste stoffer.
  • Ved gjenbruk av esker må alle etiketter og klistremerker fjernes. Påse at esken er i god stand, og ikke slitt.
  • Husk alltid at dårlig eller feil innpakking kan skade omkringliggende artikler.
  • Avsenderen må merke hver pakke i forsendelsen med en adresseetikett og hver pall med to adresseetiketter. Etikettene må oppgi det totale antallet pakker i forsendelsen.
  • Merker som indikerer spesialinstrukser må plasseres synlig på hver pakke og hver pall.
  • Avsenderen er ansvarlig for merking av forsendelser med farlig gods i henhold til gjeldende bestemmelser om farlig gods.

Ting å unngå

  • Poser av tekstil eller tøy må ikke brukes.
  • Ikke bruk for mye innpakning. Husk at alle forsendelser kan åpnes av tollmyndighetene for inspeksjon.
  • Ikke bruk cellofantape eller tau til å forsegle forsendelsen.
  • Etiketter med "Fragile" og "Handle with care" er ikke en erstatning for god innpakning! De brukes bare som informasjon.

PTL og FTL

Alle tipsene for paller og gruppeforsendelser ovenfor gjelder for PTL- og FTL-forsendelser. Andre aspekter må tas hensyn til ved bestilling av PTL- eller FTL-transport.

Ting å huske

 • Vurder å organisere eller be DHL Freight om å sørge for ekstra sikkerhetsartikler som kreves for transport, f.eks. pakkestropper eller sklisikre matter.

* Vær oppmerksom på at DHL ikke påtar seg noe ansvar for disse pakkeinstruksene.

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt en av våre DHL Freight-eksperter i dag!

Freight Connections

Oppdag de nyeste historiene om DHLs biltransport og tolleksperter.