Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

 

 

Opseg ovih Informacija o privatnosti

Kompanija Deutsche Post AG i njene divizije koje posluju pod DHL brendom (u daljem tekstu ’DHL’) su počastvovane što ste zainteresovani za našu kompaniju, proizvode i usluge. Za nas je važno da zaštititmo Vaše lične podatke tokom rukovanja njima u celom poslovnom procesu. 

U nastavku objašnjavamo koje informacije DHL prikuplja kada posećujete naš veb sajt i način na koji se te informacije koriste.

Ove Informacije o privatnosti primenjuju se na sve korisnike naših usluga, veb sajtova, aplikacija, funkcija ili ostalih usluga svuda u svetu, osim ako to nije pokriveno odvojenim Informacijama o privatnosti. Ove Informacije o privatnosti primenjuju se na sledeće kategorije lica:

 • Pošiljaoce: pošiljaoce, što uključuje i njihove zaposlene ili osobe koje šalju pošiljku
 • Primaoce pošiljki: bilo koje lice koja prima pošiljku
 • Lica koja pokazuju zanimanje za nas i naše usluge
 • Poslovne partnere: poslovne partnere, što uključuje njihove zaposlene
 • Kandidate za zaposlenje: lica koja apliciraju za posao kod nas

 

Sva gore navedena lica označena su kao „vi” ili „vaš”.

 

Šta su lični podaci?

Osobni podaci osnose se na sve iinformacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje može da se identifikuje („subjekat na kog se podaci odnose“); osoba koja može da se identifikuje je ona koja može direktno ili indirektno da se identifikuje, naročito na osnovu identifikatora kao što je ime, matični broj, podatak o lokaciji, identifikator na mreži ili na osnovu jednog ili više faktora koji su specifični za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te osobe. To uključuje podatke kao što su vaše pravo ime i prezime, adresu, broj telefona i datum rođenja. Informacije koje se ne mogu povezati sa Vašim pravim identitetom - kao što su Vaše omiljene veb stranice ili broj korisnika stranice - ne smatraju se ličnim podacima.

 • Ove Informacije o privatnosti odnosi se na obradu podataka koju sprovodi:

  Deutsche Post AG
  Charles-de-Gaulle-Str. 20
  53113 Bon
  Nemačka


  Službenik za zaštitu podataka ili kontrolor; kontakt podaci:

  Deutsche Post AG
  Globalna zaštita podataka
  53250 Bonn

  Ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja u pogledu zaštite podataka u vezi sa našem veb sajtom ili uslugama koje ovde nudimo, obratite se odeljenju za zaštitu podataka:


Vrste podataka koje obrađujemo

Vaše lične podatke obrađujemo isključivo kada je to potrebno u određenu i dozvoljenu svrhu. 

KONTAKT PODACI

Podaci za kontakt s vama, npr. kada koristite neku od naših usluga. 

Kao što su: vaše ime, broj telefona, adresa, imejl adresa

PODACI O PROFILU

Podaci na vašem dhl profilu, npr. za podešavanje opcija isporuke.

Kao što su: vaše opcije isporuke, porudžbina

DATUM POŠILJKE

Podaci koji omogućavaju preuzimanje i isporuku vaše pošiljke, npr. status vaše pošiljke.

Kao što su: vaša adresa, dokumenti za pošiljku, broj pošiljke.

PODACI IZ ANKETA

Podaci koje dostavite nekome od naših zaposlenih ili ispunjavanjem onlajn ankete, npr. kada pozovete naše Odeljenje za rad s klijentima.

Kao što su: vaše ime, imejl, broj telefona


Koja je svrha i pravna osnova za obradu ličnih podataka?

 • DHL je posvećen očuvanju privatnosti korisnika naših veb sajtova. Prilikom posete našim veb stranicama, prikupljaju se sledeći podaci: IP adresa, ime hosta pristupnog računara, veb stranica sa koje ste pristupili ovoj stranici, lista stranica kojima ste pristupili u okviru našeg ukupnog prisustva na internetu, datum i trajanje Vaše posete, obaveštenje da li je poseta bila uspešna, količina prenesenih podataka, informacije o identifikacionim podacima o tipu pregledača i operativnog sistema koji koristite.  Privremeno čuvanje ovih podataka je neophodno tokom Vaše posete veb stranici kako bismo Vam omogućili njen pregled. Dalje čuvanje u datotekama evidencije se sprovodi da bi se osigurala funkcionalnost veb stranice i bezbednost naših IT sistema. Pravni osnov za obradu navedenih kategorija podataka je član 6. (1) (f) Opšte uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR). Usled navedenih razloga, naročito da bi se garantovala bezbednost i jednostavna konfiguracija povezivanja, imamo legitmni interes da obradimo ove podatke.

  Dodatni lični podaci kao što su Vaše ime, adresa, broj telefona ili imejl adresa se ne prikupljaju osim ako te podatke ne pružite dobrovoljno, npr. dok popunjavate onlajn kontaktni obrazac, kao deo registrovanja, ankete, nagradne igre ili zahteva za dobijanje informacija.

  Podaci se brišu čim više nisu potrebni za svrhu zbog koje su prikupljeni. Kod pružanja funkcionalnosti veb stranice ovo je slučaj kada se sesija prekine. Datoteke za evidenciju (pristup evidenciji) se čuvaju radi direktnog i ekskluzivnog pristupa administratora u periodu od 24 sata. Nakon toga su dostupni samo indirektno putem vraćanja u prethodno stanje iz rezervnih kopija i trajno se brišu nakon 30 dana.

  Ukoliko ste omogućili funkcije geolokalizacije u svom pregledaču ili operativnom sistemu, koristićemo te podatke da bismo Vam ponudili usluge zanosvane na lokaciji (n.pr. lokacija najbliže filijale, stanice za pakovanje, itd.). Pravnu osnovu za geolokalizaciju predstavlja vaš pristanak prema članu 6. (1) (a) GDPR-a omogućavanjem pojedinačne funkcije. Nećemo koristiti takve podatke za druge svrhe. Ako onemogućite ovu funkciju, Vaši podaci će biti izbrisani u dogledno vreme.

 • Ova veb stranica koristi kolačiće i srodne tehnologije, (u daljem tekstu „tehnologije”), koji nam omogućavaju, na primer, da odredimo koliko često se posećuju naše internet stranice, broj posetilaca, da prilagodimo naše ponude radi maksimalne pogodnosti i efikasnosti i da podržimo naše reklame.

  Prilikom pristupanja našem veb sajtu Centar za opcije privatnosti će vas obavestiti da su podešeni tehnički neophodni kolačići i da se dodatno traži vaš pristanak radi upotrebe određenih tehnologija poput analitičkih kolačića ili srodnih tehnologija.

  Obrada podataka putem tehnički neophodnih kolačića zasnovana je na našim legitimnim interesima prema članu 6. (1) (f) GDPR-a kako bismo osigurali da možete da koristite naš veb sajt na najbolji mogući način, kako bismo osigurali da naš veb sajt ispravno funkcioniše i kako bismo garantovali pogodno i neometano korisničko iskustvo. Ovi kolačići se skladište isključivo tokom trajanja Vaše posete našem veb sajtu. Oni se automatski brišu kada zatvorite pregledač.

  Pored toga, bićete obavešteni putem Centra za opcije privatnosti  da koristimo druge tehnologije  (za učinak, funkcionalne ili analitičke tehnologije) radi skladištenja podataka o posetiocima koji više puta pristupaju nekoj od naših internet stranica. Svrha upotrebe ovih tehnologija je da vam omogući optimalne korisničke smernice i da vas "prepozna" i tako bude u mogućnosti da vam prikaže (u najvećoj mogućoj meri) raznovrsne internet stranice i nove sadržaje tokom ponovljene upotrebe. Ove tehnologije biće primenjene samo na osnovu vašeg prethodnog pristanka prema članu 6. (1) (a) GDPR-a.

  Više informacija ćete pronaći u dokumentu Centar za opcije privatnosti  što uključuje i opciju za povlačenje datog pristanka.

  Nezavisno od informacija u Centru za opcije privatnosti i samo ako ste pristali na upotrebu kolačića i ostalih tehnologija kako je prethodno opisano, takođe ih koristimo u svrhe opisane u nastavku.

 • 1. Uvod

  Deutsche Post AG (u daljem tekstu „DHL”) se raduje što ste posetili naše društvene mreže i što vas interesuje naša kompanija, naši proizvodi i usluge. U daljem tekstu bismo želeli da vas obavestimo o određenim pitanjima vezanim za zaštitu podataka koja se primenjuju kada posetite naše društvene mreže.

  • Operateri društvenih mreža stavljaju na raspolaganje svoje stranice društvenih mreža u skladu sa važećim uslovima upotrebe. Nadležni operater platforme isključivo je odgovoran za tehničko funkcionisanje tog profila.
  • DHL je odgovoran isključivo za sadržaj DHL-ovih objava na toj stranici (kao što su informacije o našoj kompaniji, proizvodima, uslugama, nagradnim igrama, kampanjama), kao i za našu razmenu informacija sa posetiocima našeg profila.
  • Operateri platforme društvenih mreža upravljaju celom IT infrastrukturom platformi. Svoju politiku zaštite privatnosti stavljaju na raspolaganje korisnicima i imaju sopstveni odvojeni odnos sa registrovanim korisnicima platforme. Operateri platformi društvenih mreža isključivo su odgovorni za sve teme povezane sa zaštitom podataka koje uključuju vaš korisnički profil, na koji mi nemamo pristup.
  • Nemamo uticaja na obradu podataka od strane operatera društvenih mreža koji ih prikupljaju. Pored toga, nemamo nikakve informacije o tome u kojoj meri, za koju svrhu i toliko dugo operateri platformi društvenih mreža čuvaju lične podatke i eventualno ih analiziraju, povezuju ili prenose trećim stranama.
  • Napominjemo da se lični podaci mogu, u određenim okolnostima, takođe obrađivati izvan Evropske unije / Evropske ekonomske zajednice. To bi moglo dovesti do rizika u smislu zaštite podataka za korisnike jer se u takvim slučajevima ne može garantovati odgovarajući nivo zaštite podataka, a mogućnost ostvarivanja prava subjekta obrade podataka je ograničena.
  • Pogledajte odgovarajuće politike zaštite privatnosti i politike kolačića za platforme društvenih mreža kako biste saznali više o njihovim aktivnostima obrade podataka i o tome kako možete da ostvarite svoja prava u odnosu na operatere platformi društvenih mreža.

   Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

   Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

   Twitter: https://twitter.com/de/privacy

   LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

   YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

   TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en

  • Ako želite da se direktno obratite DHL-u, tj. bez uključivanja platformi društvenih mreža, koristite uslugu za kontakt na našoj internet stranici.

  2. Obraćanje rukovodiocu obrade podataka i službeniku za zaštitu podataka

  DHL je rukovodilac obrade podataka za informacije koje objavljuje, kao i za obradu podataka koja je u njegovom delokrugu nadležnosti za sledeće društvenih mreže:

  U meri u kojoj se to odnosi na obradu ličnih podataka kao dela uvida u stranicu, sledeći operateri platforme zajednički su odgovorni, zajedno s nama, za obradu podataka. Zajednička obrada podataka zasniva se na sporazumu između zajedničkog rukovodioca obrade u skladu s članom 26. Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

  3. Svrha i pravni osnov obrade

  3.1. Obrada podataka u vezi s našim aktivnostima na društvenim mrežama

  Koristimo svoje aktivnosti na društvenim mrežama kako bismo vas informisali o, na primer, našoj kompaniji, proizvodima, uslugama, kampanjama i nagradnim igrama i kako bismo s vama razmenjivali informacije u vezi sa raznim temama i odgovorili na vaše upite. Obrada podataka koja se obavlja u vezi s tim vrši se radi zaštite legitimnih interesa u skladu s članom 6. stavom 1. tačkom (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Naši legitimni interesi vezani su za odnose sa javnošću i komunikaciju.

  Operater platforme društvenih mreža objavljuje informacije koje pružate na našem profilu, kao što su komentari, lajkovi, slike i videozapisi, a mi te informacije obrađujemo isključivo u prethodno navedene svrhe. Zadržavamo samo pravo na brisanje nezakonitog sadržaja ako to bude potrebno. Ono se primenjuje, na primer, na objave koje predstavljaju kršenje zakona ili su nezakonite, komentare mržnje, sugestivne komentare (izričito seksualni sadržaj) ili priloge (kao što su slike ili videozapisi), koji pod određenim okolnostima krše autorska prava, prava na privatnost, krivično pravo ili etička pravila kompanije Deutsche Post AG.

  Podaci se takođe prikupljaju u svrhu održavanja i obrade nagradnih igara. Pojedinosti, kao što su koji se podaci obrađuju i svrha obrade, mogu se naći u obavestima o privatnosti i uslovima i odredbama odgovarajućeg nadmetanja.

  Ako želite da razmenjujete lične podatke s nama, preporučujemo vam da se obratite našoj službi za korisnike 

  3.2. Obrada podataka o uvidima u stranice u statističke svrhe

  Operateri platforme društvenih mreža s Facebooka, Instagrama i LinkedIna pružaju nam uvide u stranice, za koje smo zajednički odgovorni sa operaterima platforme. Uvidi u stranice su anonimne statistike koje se generišu kao rezultat određenih događaja, a platforme društvenih mreža ih prate putem kolačića i sličnih tehnologija kada korisnik kao što ste vi razmenjuje informacije na našem profilu društvenih mreža. Možemo koristiti uvide u stranice, koji ne sadrže lične podatke, da bismo videli kom sadržaju posebno pristupa koja grupa pojedinaca. Na taj način možemo optimalizovati naše aktivnosti na društvenim mrežama. To sa naše strane predstavlja legitimni interes za obradu koja se vrši. Pravni osnov za obradu podataka povezanu sa uvidima u stranice je član 6. stav 1. tačka (f) GDPR -a. Želeli bismo da istaknemo da se obrada podataka može vršiti i nezavisno od toga da li ste prijavljeni ili registrovani na platformi društvenih mreža. Ne možemo uticati na upotrebu kolačića i sličnih tehnologija na platformi društvenih mreža pa, u tom pogledu, upućujemo vas na vašu mogućnost kao korisnika da promenite svoja podešavanja u vezi sa povezanom obradom podataka putem odgovarajućeg banera za kolačiće na platformi društvenih mreža (date ili ne date svoju saglasnost). 

  3.3. Praćenje društvenih mreža

  Koristimo praćenje društvenih mreža kako bismo dobili sliku kako se posmatraju naše poslovanje, naši proizvodi i naše usluge i, na osnovu toga, identifikujemo mogućnosti za poboljšanje. To podrazumeva analizu objava na platformi društvenih mreža na osnovu korišćenih linkova kanala i relevantnih hešteg linkova. Za to će se koristiti samo one objave na kojima dozvoljavate potpuni javni pristup. Pravni osnov za obradu ličnih podataka kao deo praćenja društvenih mreža je član 6. stav 1. tačka (f) GDPR-a, jer imamo legitimni interes da utvrđujemo u slobodno dostupnim izjavama moguće nedostatke u našim proizvodima ili uslugama i da na odgovarajući način reagujemo. 

  4. Prava subjekta obrade podataka

  Možete iskoristiti svoja prava kao što je navedeno u ovom obaveštenju o privatnosti koristeći naš obrazac za kontakt.

  Ako želite da iskoristite svoja prava kao subjekta obrade podataka u odnosu na operatere platforme društvenih mreža, koristite opcije kontakta koje pružaju operateri platforme na platformama društvenih mreža. Ako dobijemo upit koji spada u područje odgovornosti platformi društvenih mreža, prosledićemo im ga radi daljnje obrade.

  5. Periodi čuvanja

  Dužina vremena tokom kog se čuvaju vaši podaci zavisiće od određenog konteksta obrade i zasnivaće se na parametrima nametnutim zakonom o zaštiti podataka. Sve javne objave koje postavljate na našim profilima ostaće na našim profilima neograničeno vreme, osim ako ih izbrišemo na osnovu ažuriranja izvorne objave, kršenja zakona ili kršenja naših smernica. Možete, naravno, izbrisati svoje objave, komentare i slično u bilo kom trenutku ili iskoristiti svoje pravo da ih izbrišete.

  U slučaju brisanja vaših podataka od strane operatera platforme društvenih mreža, nemamo uticaja na to i stoga vas upućujemo na politiku privatnosti odgovarajućeg operatera platforme.

Izvršenje ugovora

Lični podaci su nam takođe potrebni da bismo pružili naše usluge i izvršili obaveze koje proizilaze iz ugovornih sporazuma zaključenih sa Vama.

Na stranici dhl.com nudimo sledeće usluge:

 1. Zatražite ponudu
 2. DHL za posao
 3. Track & Trace
 4. Pošaljite odmah
 5. Odeljenje za rad s klijentima
 • Da bismo vam odgovorili putem imejla ili telefona i dali ponudu, možete da koristite neku od naših usluga Zatražite ponudu . U zavisnosti od zemlje u kojoj živite i kako bismo vam obezbedili ispravan stručni tim ili alat u okviru kompanije DHL, mi ili pitamo da li biste hteli da pošaljete pošiljke ili dokumente, kargo/teret ili međunarodnu poslovnu poštu ili da li ste poslovni ili privatni klijent. 

  Na osnovu ovih podataka vaš zahtev će biti prosleđen našim poslovnim jedinicama  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] a vi ćete odmah dobiti karticu proizvoda sa cenom i ostalim detaljima iz poslovnih jedinica čija ponuda najviše odgovara vašem zahtevu. Možda ćemo od vas tražiti i sledeće detalje: zemlju preuzimanja i dostave, što uključuje grad i poštanski broj (potrebno nam je približno mesto preuzimanja i dostave kako bismo mogli da vam damo ponudu za pošiljku što je tačnije moguće) i težinu i dimenzije pošiljke. U zavisnosti od vašeg zahteva, možemo da zatražimo i količinu, da li su uključeni dokumenti ili opasna roba, ili da li je ona paletizovana ili složena. Ovi podaci se takođe prosleđuju našim poslovnim jedinicama  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL Freight,DHL eCommerceDHL Paket]  a vi ćete odmah dobiti karticu proizvoda s prikazanom cenom i ostalim detaljima koji se tiču vaše pošiljke i opcionih dodataka.

  Klikom na dugme „nastavite na rezervacije” bićete preusmereni na  sistem alata za rezervisanje [MyDHL+myDHLiMyDHL Parcel] određene poslovne jedinice. Od sada, na stranici dhl.com u osnovi ne prikupljamo ili na drugi način ne obrađujemo vaše lične podatke za našu uslugu Zatražite ponudu. Međutim, ako se podaci ipak smatraju ličnim, poput grada ili poštanskog broja, pravnu osnovu za to predstavlja ugovor u toku (član 6. (1) b) DHPR-a) i pravni interes za prosleđivanje naše ponude što je preciznije moguće (član 6. (1) f) GDPR-a).

  U slučaju da ne treba ispuniti propisane ili ugovorne periode zadržavanja, vaš zahtev će se čuvati najduže 30 dana kod nadležne poslovne jedinice koja je napravila ponudu radi dokaza o pravilnoj obradi i u svrhu daljeg optimizovanja usluga. Određeni podaci se čuvaju najduže 30 dana na stranici dhl.com ako ste koristili uslugu bezbedne isporuke i ako ih ranije sami niste izbrisali.

 • Ako koristite uslugu DHL za posao , od vas tražimo mesto dostave pošiljke, obim i učestalost pošiljke. Na osnovu ovih podataka i vaših potreba isporuke, vaš zahtev će biti poslat našim poslovnim jedinicama [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]  i dodeljen onima čije usluge najbolje odgovaraju vašim zahtevima. Da bismo stupili u kontakt s vama što je pre moguće, takođe tražimo naziv vaše kompanije, vaše ime, poslovnu adresu, imejl adresu i broj telefona. Ovi podaci će takođe biti prosleđeni odgovarajućim poslovnim jedinicama i potrebno je preduzeti korake na vaš zahtev pre sklapanja ugovora i/ili za izvršenje ugovora. Pravnu osnovu shodno tome predstavlja član 6. (1) b) GDPR-a.

  U slučaju da ne treba ispuniti propisani ili ugovorni period zadržavanja, vaš zahtev će se čuvati najduže 30 dana kod nadležne poslovne jedinice koja je napravila ponudu radi dokaza o pravilnoj obradi i u svrhu daljeg poboljšanja usluga.

 • Možete da koristite uslugu Track and Trace za praćenje pošiljki koje su poslate vama ili koje vi šaljete, a takođe možete da vidite i očekivano vreme isporuke. Do ovog trenutka se informacije za praćenje šalju datoj poslovnoj jedinici [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain]radi saznavanja statusa pošiljke. Takođe ćete primati sve bitne detaljne informacije o vašoj pošiljki od date poslovne jedinice. Pored toga, pošiljalac ili primalac mogu takođe da dobiju dodatne informacije o pošiljci slanjem upita imejlom ili SMS-om. U tu svrhu, imejl adresa ili broj mobilnog telefona primaoca obaveštenja mogu da se čuvaju, a obaveštavanje aktivira. U tom kontekstu, osoba koja unosi podatke mora da bude sigurna da primalac obaveštenja pristaje na obradu imejl adrese, broja mobilnog telefona ili obaveštavanje.

  Kao deo praćenja pošiljke obrađuju se sledeći podaci: broj pošiljke, ime i adresa pošiljaoca, ime i adresa primaoca, imejl adresa pošiljaoca/primaoca ako je važeća, ime i adresa opcionog primaoca ako je primenljivo, korisnički podaci o pošiljaocu, naziv proizvoda ili usluge, istorija pošiljke, potpis primaoca, potvrda da je proverena minimalna starosna granica (preko 16/preko 18 g.).

  Podaci se obrađuju u svrhu ispunjavanja ugovora prema članu 6. (1) (b) GDPR-a.

  Radi poboljšanja pogodnosti za korisnika, prilikom korišćenja opcije za praćenje pošiljke, DHL automatski pravi spisak poslednjeg broja pošiljke traženog putem pretrage pošiljki: Ova funkcija vam omogućava da ne morate ponovo da unosite broj pošiljke prilikom provere statusa otpreme vaše pošiljke. U ovom smislu, možete da imenujete pojedinačne pošiljke prema vašim preferencijama („Naziv pošiljke"). U tu svrhu, aplikacija čuva spisak poslednjih pretraga za pošiljkom u kolačiću. 

 • Naša usluga Pošaljite odmah odvodi vas do naših raznih korisničkih portala naših poslovnih jedinica [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] (npr. MyDHL+, DHL eCommerce Web Portal, my DHLi ili DHL Interactive). Takođe možete da nastavite i kao gost i bićete preusmereni na našu poslovnu jedinicu koja najbolje ispunjava vaše potrebe za otpremu. U svakom slučaju, u ovoj fazi nećemo obrađivati vaše lične podatke. Isto važi i ako želite da zakažete ponovnu isporuku. Nakon par pitanja o vašoj pošiljci, bićete usmereni na naše mnogobrojne korisničke portale gde detaljno možete da pripremite ponovnu isporuku.

 • Možete da nam se obratite bilo kada putem našeg Odeljenja za rad sa klijentima. Zavisno od date poslovne jedinice, bićete ili direktno preusmereni na veb sajt date poslovne jedinice ili ćemo vam zaražiti da pre toga ispunite obrazac za kontakt u kome se traže sledeće kategorije podataka, a zatim se to prosleđuje datoj nadležnoj poslovnoj jedinici: vaš referentni broj klijenta, vaše ime, naziv vaše kompanije, poštanska adresa, imejl adresa i broj telefona, zemlja/region i sektor za koji radite. Pravnu osnovu predstavlja član 6. (1) (b) GDPR-a jer se ova obrada vrši radi pripreme ili sastavljanja ugovora. Pored toga, vi dobrovoljno dajete podatke kako biste nas kontaktirali, tako da vaš pristanak predstavlja sledeću pravnu osnovu, član 6. (1) (a) GHPR-a.

  Osim toga imate opciju da prihvatite promotivne imejlove o našim uslugama. U tom cilju takođe prosleđujemo vaše kontakt podatke našim poslovnim jedinicama [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] . Pravna osnova za ovo je vaša saglasnost u skladu sa čl. 6 (1) (a) GDPR-a.

Dalje informacije o zaštiti podataka kod određenih usluga i proizvoda dostupne su na nadležnom odeljenjskom Korisničkom portalu i/ili u odgovarajućim lokalnim informacijama o privatnosti.


Obrada u reklamne svrhe

Kada posetite našu veb stranicu, ponudićemo vam širok izbor informacija o kompaniji DHL, našim proizvodima, uslugama i događajima. Posebno možete da dobijete informacije o našim:

 1. & Vebinarima o događajima
 2. Delivered.
 3. Centralnim događajima
 4. Biltenima
 • Ako želite da učestvujete u nekom od naših događaja i/ili vebinara, bićete preusmereni na odgovarajuću stranicu za registraciju. Tamo u osnovi prikupljamo sledeće lične podatke: vaše ime, vašu imejl adresu i ko je vaš glavni kontakt u kompaniji DHL. Zavisno od datog sektora, takođe možemo da zatražimo naziv kompanije, vašu poziciju i da li ste ranije poslovali sa kompanijom DHL. Pravnu osnovu predstavlja član 6. (1) (b) GDPR-a budući da se ova obrada vrši radi ispunjenja ugovora (prisustvo događaju).

 • Ovde imate opciju da prihvatite promotivne imejlove o našim uslugama. U tom cilju takođe prosleđujemo vaše kontakt podatke našim poslovnim jedinicama [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain]. Pravna osnova za ovo je vaša saglasnost u skladu sa čl. 6 (1) (a) GDPR-a. Možete otkazati pretplatu u bilo kom trenutku, klikom na relevantan link u donjem delu Spotlight mejla. Takođe možete da povučete saglasnost u bilo kojem trenutku za buduće korišćenje dodeljene kontakt adrese.

 • Ako se pretplatite na DHL Spotlight da biste prvi saznali za nove članke, prikupljamo samo imejl adresu koja se ne koristi ni u kakvu drugu svrhu. Pravna osnova za ovo je vaša saglasnost u skladu sa čl. 6 (1) (a) GDPR-a. Možete otkazati pretplatu u bilo kom trenutku, klikom na relevantan link u donjem delu Spotlight mejla. Takođe možete da povučete saglasnost u bilo kom trenutku, za buduće korišćenje dodeljene kontakt adrese. Ako otkažete pretplatu za Spotlight ili povučete svoj pristanak, odgovarajući podaci će biti uklonjeni ili blokirani sa liste slanja i više se neće obrađivati u ove svrhe.

  Bez obzira na gore pomenuto, ako ste postojeći klijent kompanije DHL, vaši poštanski podaci (npr. ime, adresa) će biti obrađeni kako bismo vas kontaktirali radi pružanja najnovijih informacija u vezi sa ponudama, vestima, proizvodima i uslugama. Osim postojećeg pristanka, zasnovanog na čl. 6. (1) a) GDPR-a, obradićemo vašu imejl adresu isključivo kako bismo vam pružili informacije u vezi sa proizvodima kompanije DHL i srodnim proizvodima. Pravnu osnovu za gore pomenutu obradu kako biste bili u toku što se tiče naših i sličnih proizvoda čini čl. 6. (1) f) GDPR-a. Za obradu korisničkih podataka za sopstvene direktne marketinške svrhe smatra se da se vrši iz legitimnog interesa. Imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na navedenu obradu. Da biste ostvarili svoje pravo, jednostavno nam se obratite pomoću kontakt detalja koji su navedeni u odeljku "Ko je odgovoran".

 • Ako se registrujete za neki od naših biltena, imamo pravo da koristimo vašu imejl adresu u ovu svrhu. Pravni osnov za ovu obradu podataka je Vaša saglasnost na osnovu čl. 6 (1) (a) GDPR. Možete otkazati pretplatu na bilten u bilo kom trenutku, klikom na relevantan link na dnu biltena. Takođe možete da opozovete saglasnost u bilo kom trenutku, za buduće korišćenje dodeljene kontakt adrese. Ako odjavite pretplatu putem naše e-mail komunikacije ili opozovete svoj pristanak, odgovarajući podaci će biti uklonjeni ili blokirani sa liste pošte i više se neće obrađivati u ove svrhe.
  Uključivanje vaše adrese e-pošte u listu za blokiranje izvršeno je u cilju zaštite naših legitimnih interesa u skladu sa čl. 6 (1) (f) GDPR. Naš legitiman interes leži u tome da vam ubuduće ne šaljemo nikakve informacije putem imejla.

Zadržavanje podataka i treće strane

 • Prilike za zaposlenje u DHL grupi su raznovrsne kao i naši timovi širom sveta. Sa približno 594.000 zaposlenih u više od 220 zemalja, mi povezujemo ljude i unapređujemo njihove živote. Ako želite da se prijavite za jednu od naših otvorenih pozicija, možete pronaći više informacija ovde.

 • Vaše podatke ćemo čuvati koliko god je to potrebno radi ispunjenja naših potreba, radi izvršenja naših ugovora i radi usaglašenosti sa bilo kakvim pravnim obavezama. Period zadržavanja može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje na osnovu važećih državnih zakona.

  Uvek se trudimo da smanjimo period zadržavanja podataka gde nam to zakon ili ugovori dopuštaju. Podaci koje prikupljamo na osnovu vašeg pristanka biće čuvani dok ne povučete svoj pristanak.

 • DHL ne razmenjuje, prodaje, prenosi ili na drugi način distribuira Vaše lične podatke trećim stranama i to nećemo raditi ni u budućnosti, osim ako to ne zahteva zakon, osim ako to nije u svrhu ugovora ili ako ste nam dali izričitu saglasnost za to. Na primer, prilikom naručivanja proizvoda, može biti neophodno dati Vašu adresu i podatke o porudžbini našim ugovaračima. Dalje informacije o zaštiti podataka kod određenih usluga i proizvoda dostupne su na važećem Korisničkom portalu.

  Međutim, u kontekstu obrade podataka kao što je opisano u ovim Informacijama o privatnosti i odgovarajućim pravnim osnovama, kompanija DHL će preneti vaše podatke sledećim kategorijama primalaca:

  • Kompanijama Grupe DHL: prenos je neophodan u okviru Grupe DHL, njenim pravnim licima i zajedničkim servisnim centrima radi pružanja i poboljšanja naših proizvoda i usluga (npr. naše usluge Zatražite ponudu ili Česte pošiljke). Do prenosa takođe može doći radi upravljanja našim odnosom s vama, da bismo vas identifikovali, odgovorili na vaša pitanja i radi usaglašavanja s vašim pravima na privatnost.
  • Poslovni partneri trećih strana: Prenos poslovnim partnerima trećih strana ograničen je na ono što se zahteva važećim zakonom i/ili radi ispunjavanja naših ugovornih obaveza.
  • Obrađivači podataka treće strane: čija obrada podataka podleže ugovornoj obavezi o održavanju stroge poverljivosti po čl. 28. GDPR-a. U tim okolnostima DHL zadržava odgovornost za zaštitu vaših ličnih podataka. Poslovni partneri poštuju uputstva kompanije DHL, a ovo se garantuje tehničkim i organizacionim merama, kao i proverama i kontrolom.
  • Javni organi: prenos je potreban radi važećeg zakona (npr. radi ispunjavanja pravne obaveze tokom obrade pošiljke).

  Vaši podaci se prenose izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP) drugim kompanijama grupe DHL Group, poslovnim partnerima trećih strana ili javnim organima kada je to dozvoljeno važećim zakonom o zaštiti podataka. U tim slučajevima, osiguraćemo da su preduzete odgovarajuće bezbednosne mere kako bismo osigurali prenos vaših podataka (npr. naši obavezujući korporativni propisi, standardne ugovorne klauzule).


Koja su moja prava kao ispitanika?

Imate sledeća prava:

Možete zatražiti informaciju o tome koji lični podaci se čuvaju

Možete zatražiti da ispravimo, obrišemo ili blokiramo Vaše lične podatke pod uslovom da su ove radnje zakonski dozvoljene i u skladu sa postojećim ugovornim uslovima.

Možete zatražiti da dobijete lične podatke koje ste pružili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu.

Možete uložiti pritužbu kod nadzornog organa. 

 • Svojim podacima možete pristupiti tako što ćete se obratiti odeljenju za zaštitu podataka ovde:

 • Pravo na pritužbu se odnosi na celokupnu obradu ličnih podataka koja se bazira na Čl. 6 (1) f) GDPR-a.


Šta je sa bezbednošću podataka

Kompanija DHL veoma ozbiljno shvata bezbednost vaših podataka. Uveli smo razne strategije, kontrole, postupke i mere da bi vaši podaci bili bezbedni. Naše bezbednosne mere držimo pod strogim nadzorom. Koristimo bezbednosne mere kao što su zaštitni zidovi, sistemi protiv upada na mrežu i nadgledanje aplikacije. Ukoliko je primenljivo, osiguravamo vaše podatke pomoću tehnika pseudonimizacije i enkripcije prilikom sortiranja i prenosa vaših podataka. Na primer, Vaši podaci se čuvaju u bezbednom radnom okruženju koje nije javno dostupno. U određenim slučajevima, tokom prenosa, Vaši lični podaci se šifruju tehnologijom Secure Socket Layer (SSL). Ovo znači da se za komunikaciju između Vašeg računara i DHL servera koristi dokazani postupak šifrovanja pod uslovom da Vaš pregledač podržava SSL. Osiguravamo postojanje strogih kontrola fizičkog pristupa našim objektima i certifikovanim centrima za podatke.

Kao deo naše bezbednosne strategije, uspostavili smo programe revizije kako bismo osigurali da su naši sistemi i usluge usklađeni sa politikom o bezbednosti podataka kompanije DHL i sa standardom ISO 27001.

Osim toga, preduzimamo brojne mere radi smanjivanja rizika kao što su (ali nije ograničeno na) redovna obuka zaposlenih i organizovanje vežbi simulacije incidenata u našem Centru za sajber odbranu.

Ako želite da kontaktirate DHL putem imejla ili obrazaca za kontakt, želimo da istaknemo da se poverljivost podataka koje šaljete ne može garantovati. Sadržaj poruka (preko imejla) mogu pročitati treće strane. Zbog toga Vam preporučujemo da nam poverljive informacije šaljete isključivo poštom.

 • Dalje informacije o zaštiti podataka kod određenih usluga i proizvoda dostupne su na relevantnom Korisničkom portalu.

 • "Politika zaštite podataka kompanije DHL Group" regulišu standarde unutar Grupe u vezi obrade podataka uz posebno težište na prenose u treće države, što predstavlja prenos ličnih podataka u države izvan EU, koje nemaju odgovarajući nivo zaštite podataka. Ako želite da saznate više o "Politika zaštite podataka kompanije DHL Group", preuzmite sledeći dokument:

  Politika zaštite podataka kompanije DHL Group

Odeljenjske informacije o privatnosti ili Uslovi poslovanja


Izmene Informacija o privatnosti

DHL zadržava pravo da izmeni Informacije o privatnosti u svakom trenutku sa ili bez ranijeg obaveštenja. Često proveravajte Izjavu o privatnosti kako biste bili obavešteni o eventualnim promenama. Korišćenjem veb stranica kompanije DHL, dajete saglasnost na ove Informacije o privatnosti.

Ova izjava je poslednji put ažurirana:

03/06/2023