Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Vanliga frågor om godssändning


Här hittar du snabba svar på de vanligaste frågorna om sändning, oavsett om du redan är kund eller om du vill börja skicka försändelser med oss.

Sända med DHL Global Forwarding


Vad är DHL Global Forwarding?

Vi är experter på transporter. Vi har flexibiliteten att sända gods som väger mer än 31,5 kg via flera olika transportsätt (flyg, båt, lastbil och tåg). Om du är osäker på vilket transportsätt som passar bäst för din nästa sändning kan vi ge dig rekommendationer utifrån vilka transittider du behöver och din budget. Titta närmare på verktyget Quote + Book

Vem kan använda era tjänster för frakt och godssändning?

Det är bara företag som kan göra sändningar med DHL Global Forwarding.

 

Vart sänder ni gods?

Överallt. DHL Global Forwarding arbetar med fler företag och i fler länder än något annat logistikföretag. Vi har sann global närvaro och kunniga medarbetare i närheten av dig.

 

Hur mycket kostar det att sända gods?

Kostnaden beror på ditt avsändarland och destinationsland, samt på hur mycket sändningen väger och hur snabbt du vill få fram den. Det bästa sättet att beräkna kostnaden på är att begära en offert för en engångssändning via vårt verktyg Quote + Book.

Om du gör regelbundna sändningar eller sändningar med stor volym och vill undersöka möjligheter till samarbete med oss diskuterar vi gärna det med dig. Kontakta din lokala DHL-representant.

 

Hur lång tid tar det att leverera godssändningar?

Det finns många faktorer som påverkar leveranstiden. Titta på våra beräknade transittider för flygfrakt och vår Seglingslista för LCL-avgångar för att hitta nästa tillgängliga sjötransport mellan dina önskade hamnar.

 

Transporterar ni farligt gods?

Ja. Vi transporterar vissa typer av farligt gods. Du hittar mer information om vad vi transporterar i vår policy om farligt gods/farliga material.

 

Hur kommer jag igång med att sända gods?

Om du vill ha en engångsoffert kan du använda verktyget Quote + Book. Om du har frågor om Incoterms, dokument som behövs för transport av gods eller om paketering kontaktar du din lokala DHL-representant.

 

Är DHL ett NVOCC-företag (Non-Vessel Operating Common Carrier)?

Ja. Danmar Lines, DHL Global Forwardings NVOCC, säkerställer sjötransportskapacitet och utrymme med det största utbudet av transportleverantörer från och till alla större hamnar i världen. Det betyder att DHL Global Forwarding kan transportera sändningar i alla storlekar till bästa pris, oavsett om det gäller en enskild pall eller flera containrar.

Vanliga frågor om sändningsvikt


Hur beräknar jag sändningens fraktdragande vikt?

Sändningens fraktdragande vikt är antingen dess bruttovikt (den kombinerade vikten för godset och allt emballage, vilket omfattar pallar) eller dess volymvikt. Den fraktdragande vikten är den vikt som är högst. Du hittar mer information i vår förklaring av fraktdragande vikt.

 

Hur beräknar jag sändningens volymvikt?

Mät sändningen i centimeter eller tum. Multiplicera längden x bredden x höjden. Det ger dig volymen. Dela volymen med densitetsförhållandet för transportsättet. Du hittar information om densitetsförhållandet för flygfrakt, sjötransport, vägtransport och järnvägstransport i vår förklaring av fraktdragande vikt.

Vanliga frågor om internationella regler och tullar


Finns det begränsningar för vilken typ av gods jag kan sända till ett land?

Särskilt vid import omfattas vissa typer av gods av myndighetsbestämmelser och för dem kan det krävas licenser.

 Du bör ta reda på vilka importreglerna är innan du avtalar om sändningen.

Gods kan också omfattas av kontroller till följd av handelskonventioner som Washingtonkonventionen (CITES), för skydd av utrotningshotade arter och sällsynta träslag, och Kimberley Process, som reglerar handeln med diamanter. Du hittar mer information i avsnittet om tullar i vår sändningsordlista.

 

Måste min internationella godssändning gå igenom tullen?

Innan sändningen lastas på ett containerfartyg och efter att den har lossats i destinationshamnen måste den tas igenom tullen. Oavsett om du är avsändare eller mottagare har du sannolikt ansvar för tulldeklarationen och betalningen av tullavgifter (kallas också för ”tulltaxa”) för import eller export av sändningen. Beroende på vilka Incoterms® som valts kan du till och med vara ansvarig för båda.

Du bör klargöra ansvaret för tulldeklarering med din internationella handelspartner före sändning.

 

Hur tar jag reda på tullkostnaden för godssändningen?

Hur mycket du behöver betala beror på vilken typ av gods du sänder.

För smidig hantering av tullaktiviteterna måste du till att börja med ge en exakt beskrivning av de varor du sänder. Det gör du med hjälp av en internationellt standardiserad varukod enligt det harmoniserade systemet, en HS-kod, som ser till att rätt tull och skatt läggs på av tullverket. Det här definieras av Världstullorganisationen (WCO) och är allmänt tillgängligt.

 

Vanliga frågor om försäkring och varuförsäkring


Vilken typ av problem omfattas av kostnaden för sändningen?

Transportörer och speditörer har ett begränsat ansvar för förluster och skador på gods enligt internationell lag. Om en incident ersätts enligt internationella konventioner beräknas ersättningen enligt en standardavtalsklausul och inte enligt godsets faktiska värde.

Även om alla sändningar hanteras med stor omsorg kan det ske olyckor som transportören inte kan styra över. Naturkatastrofer, till exempel översvämningar, täcks inte av fraktansvaret.

DHL Global Forwarding erbjuder en varuförsäkring som täcker skillnaden mellan ersättningen från en vanlig ansvarsförsäkring och det fullständiga värdet på godset.

Varför borde jag lägga till DHL Cargo Insurance?

Vi erbjuder exceptionella tjänstenivåer, oavsett hur stor din verksamhet är. Du får tillgång till en försäkring utan självrisk till ett konkurrenskraftigt pris från ett av världens största försäkringsbolag, till och med för högriskgods och på platser de flesta andra försäkringsbolag inte försäkrar. Några andra fördelar är:

  • frakt- och försäkring debiteras på samma faktura
  • okomplicerad anspråksprocess – som din transportör har vi redan många av de dokument som behövs
  • anspråk regleras normalt inom 30 dagar
  • anspråken hanteras lokalt av personal som talar platsens språk
  • utbetalning av ersättning i lokal valuta

Täcker DHL Cargo Insurance högrisksdestinationer och särskilda typer av last?

Vår storlek innebär att vi kan ordna försäkringar för de flesta länder och för specialgods, högriskgods och gods med mycket stort värde.

Vi kan ordna försäkringar som gäller för de flesta länder tack vare vår storlek – även för specialgods, högriskgods och gods med mycket stort värde.

Hur lång tid tar det att behandla ett anspråk inom DHL Cargo Insurance?

Vid en incident har vi som målsättning att lösa ditt anspråk inom 30 dagar från och med att vi fått alla dokument som krävs.

Hur gör jag ett anspråk enligt min försäkring hos DHL Cargo Insurance?

Du inleder en anspråksprocess med att kontakta din lokala representant.

Vanliga frågor om hållbarhet


Erbjuder ni hållbara eller koldioxidkompenserade alternativ för godssändning?

Som världens största logistikleverantör strävar alla vi som arbetar på DHL efter att minska den negativa påverkan vår verksamhet har på miljön.

Vi erbjuder lösningar som hjälper dig att identifiera och övervaka ditt koldioxidavtryck och vi minimerar eller undviker utsläpp och kompenserar dina växthusgasutsläpp från logistikverksamheten genom att investera i internationellt erkända klimatskyddsprojekt.

Ta reda på mer om våra GoGreen-lösningar

Vilka standarder använder sig DHL av vid beräkningen av koldioxidutsläpp?

EN 16258:2012 är en metod för beräkning och rapportering av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn (GHG Protocol Product Lifecycle Accounting and Reporting Standard).

 

Vilka källor till utsläppsfaktorer använder ni er av?

Utsläppsfaktorer för vägtransport baserat på HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport),  utsläppsfaktorer för sjötransport baserat på CCWG (Clean Cargo Working Group) och utsläppsfaktorer för flygfrakt baserat på NTM (Network for Transport Measures). Det är grunden för vårt VOS-system (Vehicle Operation System).

Vilka utsläppsrätter erbjuder ni med er klimatneutrala tjänst?

Vi erbjuder utsläppsrätter av typen VER (Verified Emission Reductions) med märkningen Gold Standard och VCU (Voluntary Carbon Units) som certifieras med VCS-standarden (Voluntary Carbon Standard). Våra utsläppsrätter för koldioxid är en del av den frivilliga koldioxidmarknaden och inte av ett handelssystem med utsläppstak (för handel med utsläppsrätter).

Cross Trade

Godstransporten definieras som Cross Trade när godset transporteras från avsändarplatsen till destinationen utan att passera det land i vilket avsändaren är registrerad.

Vanliga frågor om leveranser


Vilken information behöver jag när jag ska hämta min sändning?

Du behöver ett av följande:

  • ditt sändningsnummer
  • ditt ordernummer och order-id

Min sändning är försenad/saknas. Vad ska jag göra?

Om du inte kan se statusen för din sändning i vårt spårningsverktyg eller på myDHLi Track kontaktar du din lokala DHL-representant.

Jag fick bara en del av sändningen. Vad ska jag göra?

Börja med att kontrollera sändningens spårningsstatus i myDHLi Track eller med vårt spårningsverktyg för att få en uppdatering om dess aktuella placering. Om spårningen anger att hela sändningen har levererats kontaktar du din lokala DHL-representant.

Min sändning var skadad när den levererades. Vad ska jag göra?

Om ditt gods går förlorat under transporten eller om sändningen har synliga externa skador gör du en anteckning om det på fraktsedeln eller transportdokumentet när sändningen tas emot och kontaktar din lokala DHL-representant.

Vill du ha hjälp med en pågående sändning?


Då kan du vända dig till våra spårnings- och kundtjänstområden. Där anger du bara spårningsnummer, så hjälper vi dig att spåra upp den information du behöver.