Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

HÅLLBARHET

Hållbarhet är viktigt för oss på DHL Freight och vi har som mål att möta våra kunders behov samtidigt som vi hela tiden vidtar åtgärder för att minska vår miljöpåverkan, skapa en säker och inkluderande arbetsmiljö där etiska riktlinjer är framtagna som en viktig kompass i vårt dagliga arbete.

Hållbara Transporter

DHL Freight i Sverige har skrivit på regeringens initiativ "Fossilfritt Sverige" (läs mer här) och stöttar därmed målet för att göra Sverige till en av världens första fossilfria välfärdsstater. Transporter står för ca 30 % av koldioxidutsläppen i Sverige så det är viktigt att vi har mål och åtgärder för att minska dessa utsläpp.


Utsläppen från våra inrikestransporter minskar

Genom ett långsiktigt och ambitiöst arbete kan vi uppvisa en dokumenterad och verifierbar minskning av våra klimatrelaterade utsläpp med runt 50 % per tonkilometer sedan 2008. Det här är vi mycket stolta över och det är ett jobb som vi gjort tillsammans med våra transportörer och leverantörer.

Under 2021 minskade vi våra klimatutsläpp med sex procent jämfört med 2020 och minskningen kommer från ett flertal insatser som genomförts under året. Vi kan bland annat se att:

 • Vi har uppnått en CO2e –effektivitet per tonkilometer på 48 % jämfört med 2008.
 • Andelen fossilfria bränslen har ökat och är nu 45 %
 • Elektrifieringen av våra vägtransporter har ökat och ökar hela tiden
 • Andelen biogas har också ökat kraftigt, liksom andelen HVO100  (HVO100 är en förnybar diesel, Hydrotreated Vegetable Oil).

Fordonsflottan har också fortsatt förnyats. Numera tillhör våra fordon till 93 % Euroklass 5 och Euroklass 6 vilket är de två renaste typerna av dieselmotor. Nya motorer har framförallt en positiv påverkan på luftkvaliteten jämfört med äldre fordon.

 

 • Utmärkelser Sustainable Brand Index™  B2B

  DHL är Sveriges mest hållbara logistikföretag enligt Nordens största varumärkesundersökning, Sustainable Brand Index™ B2B. DHL har, av våra kunder, rankats som branschbäst tre år i rad; 2017, 2018 och 2019. Vi är oerhört stolta över den prestigefulla förstaplatsen i kategorin "Transport och Logistics".

  Dessutom rankas DHL som ett av Sveriges tio starkaste varumärken inom hållbarhet. På Sustainable Brand Index™ B2B 2019 hamnar DHL på en nionde plats av de totalt 75 största B2B-varumärkena i landet.

  Inom DHL arbetar vi aktivt med hållbarhetsfrågor i hela organisationen och har en långsiktig vision om noll nettoutsläpp från våra transportlösningar. Nyckeln till ett lyckat hållbarhetsarbete bygger på att vi arbetar tillsammans med både kunder och leverantörer på lokal och global nivå. Ett exempel på detta är vårt unika tillval "SKICKA GRÖNT" som radikalt minskar fossila koldioxidutsläpp från transporter i vårt svenska nätverk och bidragit till att sätta ca 200 fordon med alternativ klimatsmart teknik på marknaden.

  Sustainable Brand Index™ B2B är nordens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Studien baseras på telefonintervjuer som senast gjordes under december månad 2019 med beslutsfattare inom små- och medelstora företag i Sverige. Beslutsfattarna fick bedöma företagets hållbarhetsarbete på en skala 1-5 där 5 motsvarar mycket bra. De officiella rankningarna för Sustainable Brand Index  visar hur varumärken uppfattas i termer av hållbarhet av sina viktiga intressenter.

  Under 2020 har man på grund av pandemin valt att pausa undersökningen med förhoppningen är att det kommer en ny under 2021.

  Läs mer om Sustainable Brand Index 2018 TMB2B

 • Vi mäter och följer upp våra underleverantörers miljöarbete och samlar varje år in data för de cirka 2 000 fordon som använder vårt inhemska nätverk. Varje underleverantör registrerar exempelvis EURO-klass och bränsle för varje fordon. Informationen som samlas in används för utsläppsberäkningar och möjliggör kundspecifika utsläppsrapporter.

 • Mycket av det gods vi transporterar går via vårt terminalnätverk där det lastas tillsammans med andra varor. Man kan säga att det är som kollektivtrafik, fast för frakt. I första steget hämtas sändningen i lokalområdet och tas till avgående terminal där den lastas om på ett större och effektivare fordon eller tåg tillsammans med andra sändningar som ska åt samma håll. Då sändningen ankommer till sin destinationsterminal lastas den om en gång till innan den distribueras tillsammans med andra sändningar inom ett begränsat geografiskt område. Vi arbetar ständigt med att göra denna transportkedja så effektiv som möjligt och ha höga fyllnadsgrader. Varje natt arbetar vi med att optimera våra rutter för att hålla antalet transportkilometrar på ett minimum.

  Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi ständigt för att hitta effektivare och mer hållbara transportlösningar. Vi skulle vilja lägga mer transporter på tåg och därför har vi som mål att minst 10 % av vår totala produktion ska gå via järnväg. Vi vill även minska vår påverkan på klimatet genom att använda längre fordon än som är tillåtet i dag vilket skulle innebära att vi skulle kunna få med mer gods per bil och därmed kunna reducera antalet fordon. Vilket inte bara minskar vår påverkan på klimatet utan också trängseln i trafiken.

SKICKA GRÖNT

Använd SKICKA GRÖNT för att minska dina utsläpp