Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

ELEKTRIFIERING ÄR EN VIKTIG DEL AV FRAMTIDEN

Delar av transportsektorn är redan elektrifierad och omställningen från förbränningsmotor till batteriteknik i paketbilar och lastbilar går allt snabbare. Idag transporteras redan relativt stora godsvolymer med hjälp av el via järnväg, men när vi i dagligt tal nämner elektrifiering av godstransporter tänker många på fordon som drivs med någon sorts batteriteknik.

Ibland kan man inte vänta

När de eldrivna fordon som fanns på den europeiska marknaden fortfarande var för små eller för dyra för att fungera i våra logistikflöden, började vi som koncern helt enkelt bygga egna. Genom att förvärva ett innovativt bolag med fokus på utsläppsfria transportfordon 2014 gav vi oss in i fordonsbranschen. Sedan dess har DPDHL producerat över 10 000 elfordon, vilket tidvis gjorde oss till en av de största leverantörerna av elfordon på den tyska marknaden. Även om fordonstillverkning aldrig varit vår huvudverksamhet och det numera finns ett antal bra externa leverantörer av eldrivna transportfordon, är detta ett talande exempel på hur vi ständigt försöker hitta nya vägar för att komma framåt och driva utvecklingen mot klimatsmarta transporter i rätt riktning.

DHL Freight och Volvo lastvagnar satsar gemensamt på fossilfri vägtransport för längre sträckor

DHL Freight och Volvo Lastvagnar har ingått ett partnerskap för att påskynda införandet av tunga elektriska lastbilar för regionala transporter inom Europa. Samarbetet markerar ytterligare ett viktigt steg mot klimatneutrala transportlösningar.

Läs mer om samarbetet här

Mer forskning och demonstrationer

På DHL bedömer vi att många olika tekniker kommer att finnas i framtiden. El kommer att vara en viktig pusselbit för att nå Sveriges miljömål och regeringens besked 2020 att man avser att bygga 200 mil elväg till 2030 och rejäla satsningar på laddinfrastruktur för tunga fordon välkomnas av oss. Samtidigt tror vi att förbränningsmotorn kommer att finnas kvar inom överskådlig tid och därmed behöver vi fortsätta med att minska vårt fossilberoende även där. För att påskynda omställningen och nå en ökad elektrifiering ingår vi sedan 2020 i ett stort forskningsprojekt, Reel, där vi tillsammans med bl a Volvo, Scania och Dagab ska demonstrera elektrifierade tunga fordon. Syftet med projektet är att bana väg för storskalig elektrifiering i Sverige.