Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

DHL FRÄMJAR NY TEKNIK OCH FOSSILFRIA DRIVMEDEL

Världens transporter behöver bli fossilfria och hållbara. DHL arbetar därför aktivt för att både testa och driva på utvecklingen av nya hållbara bränslen och ny teknik. I vår framtidsvision står el och vätgas tillsammans med fossilfria  bränslen (enligt definition från Fossilfritt Sverige)  som exempelvis biogas, etanol och biodiesel för en betydande del av våra transporter. DHL:s långsiktiga ambition är att, tillsammans med våra kunder och transportörer, nå ett fossilfritt och hållbart transportnätverk. Detta kräver ett samarbete mellan fordons- och bränsleleverantörer, kunder och transportörer men också många andra intressenter.

Om fossilfria drivmedel

En av de största utmaningarna för transportbranschen är att minska beroendet av fossila bränslen och använda mer hållbara transportlösningar. Det finns idag flera fossilfria drivmedel på marknaden. Några kräver investeringar i ny teknik i form av t ex motorer medan andra går att använda i vanliga fordon. Några bränslen finns tillgängliga i stora delar av Sverige medan andra har en mer begränsad tillgänglighet. 

Olika drivmedel har olika för- och nackdelar och för att bedöma hur klimateffektivt ett fossilfritt drivmedel är behöver man dels se till energiprestanda men framförallt undersöka vilka råvaror som används och kan användas i framtiden för att tillverka biodrivmedlet.

Vad betyder förkortningarna?

Inom DHLs svenska nätverk används ett flertal s k höginblandade biodrivmedel såsom HVO, RME, LBG, CBG och ED95. HVO och RME blandas också in i all diesel som säljs på den svenska marknaden.

 • HVO är en biodiesel som kemiskt sätt är väldigt lik fossil diesel och därför kan användas i moderna motorer utan några modifikationer. HVO kan också blandas med fossil diesel.

  HVO tillverkas av fettrika råvaror och bränslets klimateffektivitet beror mycket på vilka råvaror som används. HVO kan ha utmärkt klimatprestanda men om ”fel” råvaror används kan klimatpåverkan till och med bli högre än om man använt fossil diesel.

  I DHLs svenska nätverk används en mängd olika HVO-blandningar såsom HVO42 (42% biodiesel, 58% fossil diesel) och HVO30 (30% biodiesel, 70% fossil diesel). Dessutom rullar cirka 300 fordon i nätverket på HVO100 som enbart består av biodiesel.

 • RME är en biodiesel som tillverkas av rapsolja och metanol. För att kunna köra på RME behöver en dieselmotor modifieras. Köldegenskaperna är inte lika bra för RME som för fossil diesel vilket påverkar användningen vintertid. RME ger en minskad klimatpåverkan jämfört med fossil diesel. RME blandas in i all svensk diesel upp till 7%.

 • ED95 är ett fossilfritt bränsle för tunga fordon som består av 95% etanol. Etanol kan tillverkas av en stor mängd olika råvaror såsom bland annat socker, spannmål, cellulosa eller gammalt bröd. Precis som för HVO betyder råvaran mycket för bränslets klimatprestanda. ED95 kräver en särskild förbränningsmotor och antalet tankstationer är få i Sverige.

  ED95 ingår i SKICKA GRÖNT.

 • LBG eller flytande biogas är en biogas som under högt tryck och låg temperatur blir flytande. Biogasen tillverkas av avfall och LBG används främst i tunga fordon som kör långt. LBG kräver en särskild motor och fordonen är dyrare än en "vanlig" diesel-lastbil i inköp. Utbyggnaden av tankstationer pågår men möjligheten att tanka LBG begränsar fort¬farande användningen. Ett fordon som kan använda flytande biogas kan även tanka flytande naturgas (LNG). LBG har väldigt bra klimatprestanda medan LNG är ett fossilt bränsle vars klimatprestanda är något bättre än vanlig svensk dieselmix.

  DHL satsar på LBG-fordon och kommer under 2021 att 3-dubbla antalet på vårt eget åkeri.

  LBG ingår i SKICKA GRÖNT.

 • CBG, komprimerad biogas, har liknande klimategenskaper som LBG och används framförallt i mindre fordon i DHLs nätverk. Tankmöjligheterna för CBG är bättre än för LBG. I DHLs svenska närverk används CBG i en handfull fordon. CBG ingår i SKICKA GRÖNT.

  Läs mer om DPDHLs syn på olika bränslen globalt och ladda ner vårt Whitepaper on Sustainable fuels