Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

KLIMATKOMPENSERA ELLER KLIMATINVESTERA?

Klimatkompensation är ett viktigt steg på vägen mot ett långsiktigt hållbart transportsystem, men för att nå ända fram krävs en omställning till fossilfria transporter. Därför ersätter DHL tillsammans med våra kunder svenska transportörer för merkostnaden om de investerar i dyrare, klimateffektiva fordon och fossilfria bränslen.

DHL:s globala klimatmål är noll netto-utsläpp 2050, med ett antal högt satta delmål redan 2030. För att nå dessa mål måste vi investera i fossilfri teknik, inte bara klimatkompensera. Klimatkompensation innebär att företag investerar i projekt som minskar utsläppen av fossilt koldioxid i utvecklingsländer, istället för mer kostsamma utsläppsminskningar i sina egna länder och verksamheter. Men utsläppen i det egna landet försvinner inte, och de underliggande beteendena förändras inte. Vi vill därför också reducera utsläppen där de uppstår, samtidigt som vi investerar i ny teknik för en snabbare omställning till ett mer hållbart transportsystem – här och nu.

För att kunna ställa om till ett hållbart transportsystem behöver svenska transportörer kunna göra investeringar i klimateffektiva fordon och fossilfria bränslen. Men detta kan vara dyrt och riskabelt – ett klimatsmart fordon kan kosta upp till fyra gånger mer än ett ”vanligt” och fossilfria bränslen är oftast dyrare än fossil diesel. Därför har DHL Freight i Sverige tagit fram tillvalet SKICKA GRÖNT – ett sätt att tillsammans med våra kunder finansiera åkarnas merkostnad för dessa investeringar. Konceptet är lika enkelt som unikt. DHL tecknar avtal med de transportörer som vill investera i dyrare, klimatsmarta fordon och fossilfria bränslen och ersätter dem för merkostnaden per kilometer över fordonets livslängd.


Som grön el, fast för transporter

När våra kunder väljer SKICKA GRÖNT reserveras motsvarande frakt i den gröna delen av vårt transportnätverk – enligt samma princip som grön el, fast för transporter. För att göra så stor nytta som möjligt sätter vi ofta in de gröna lösningarna där vi har stora volymer och långa avstånd. Vi kan därför aldrig garantera att just din sändning transporteras ”grönt”. Det vi däremot kan garantera är att pengarna går till att ersätta en åkare för merkostnaden det någonstans i vårt transportörer carriers görs motsvarande transportarbete med fossilfri teknik. Hela processen kontrolleras och verifieras årligen av en oberoende extern revisor, vilket gör att vi vet exakt hur många tonkilometer gröna transporter vi uppnår, med vilken teknik och vilken effekt det har.

Började redan 2002
Sedan starten 2002 har SKICKA GRÖNT och dess föregångare Miljöfrakt och Gröna Ton bidragit till att sätta över 200 fordon med alternativ klimatsmart teknik på marknaden. Tillsammans har dessa fordon rullat drygt 800 varv runt jorden, eller 40 månresor tur och retur.

SKICKA GRÖNT är ett unikt koncept som bidrar till en snabbare omställning av det svenska transportsystemet och gör att våra transportörer vågar ta den risk som en dyrare klimatsmart teknik och fossilfria bränslen innebär. Ju fler sändningar som går med SKICKA GRÖNT, desto snabbare går vår gemensamma resa mot ett hållbart transportsystem.

Eldriven skåpbil som går i trafik i Uppsala finansierad med pengar från SKICKA GRÖNT.Läs mer om våra kunder och deras resa mot grönare transporter

Gröna transporter var helt avgörande för tryckeriet

Gröna transporter ger miljömässiga vinster och långsiktigt är det bra både för vårt företag och våra kunder, säger Peter Hjelm, vd på DanagårdLitho.

Anrika företaget satsar på gröna transporter

Deras historia sträcker sig 80 år tillbaka. Lika länge har hållbarhet stått på agendan för företaget Ankarsrum, där leveranserna är en viktig del.

Stihl väljer gröna transporter på resan mot klimatneutralitet

Målet för den globala koncernen STIHL är att bli klimatneutrala långt före Parisavtalet 2050.