Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

VÄGEN TILL NOLL UTSLÄPP

Som en global aktör gör DHL:s insatser stor skillnad för klimatet. Med utgångspunkt i Parisavtalet (att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader) är vårt långsiktiga klimatmål att senast 2050 nå noll netto-utsläpp av klimatgaser. Med stora investeringar i fossilfri teknik arbetar vi mot högt satta delmål redan 2025.

Transporter och logistik är grundläggande för den globala ekonomin. Transportbranschen kan därför spela en avgörande roll för att minska många olika verksamheters miljöpåverkan. En hållbar ekonomi kräver helt enkelt hållbara transporter.

Som ett av världens största logistikföretag kan DHL göra stor skillnad och vara en viktig del av hela samhällsomvandlingen. Vi är fast beslutna att anta den utmaningen. Redan 2008 satte DHL som första stora logistikföretag upp ett mål om att från 2007 års nivåer minska klimatutsläppen med 30 % per (1.) tonkm till 2020. Ett mål vi nådde redan 2016.

(1.) Tkm = transportarbete. 1 tonkm = Förflyttning av 1 ton 1 km.

Nästa mål:  noll nettoutsläpp senast 2050. För att uppnå detta arbetar vi mot ett antal högt satta delmål.

Senast 2025 ska DHL globalt:

  • Halvera våra klimatpåverkande utsläpp per tonkm jämfört med 2007 
  • 70 % av våra egna fordon för upphämtning och slutleverans ska vara utsläppsfria
  • 50 % av vår försäljning ska inkludera ”gröna” lösningar
  •  Plantera en miljon träd per år

För att nå dessa mål krävs beslutsamhet, innovativt tänkande och stora investeringar. Men också att vi är ödmjuka inför de utmaningar vi möter och lyhörda för de beteendeförändringar som krävs. DHL arbetar ständigt med att förbättra fyllnadsgrader och ruttoptimering, effektivisera logistikflöden och investera i energieffektiv belysning, solceller och grön el. Vi erbjuder också våra kunder att på global nivå klimatkompensera sina transporters utsläpp genom en rad olika projekt, såsom till exempel solceller i Indien certifierade enligt Gold Standard VER.  

I kraft av vår storlek vill vi också driva på och inspirera omställningen till klimatsmarta transporter, med betydande investeringar i fossilfria fordon och bränslen.

Nya lösningar kräver att man vågar utmana
Ibland kan man inte vänta. När de eldrivna fordon som fanns på marknaden i Tyskland fortfarande var för små eller för dyra för att fungera som transportfordon, började vi helt enkelt utveckla egna. Genom att förvärva ett innovativt bolag med fokus på utsläppsfria transportfordon hade vi 2019 tillverkat 20 000 elfordon, vilket gjorde oss till en av de största leverantörerna av elfordon på den tyska marknaden, med leveranser även till DHL i bland annat Storbritannien, Japan och Frankrike. Även om fordonstillverkning aldrig varit vår huvudverksamhet och det numera finns ett antal bra externa leverantörer av eldrivna transportfordon, är detta ett talande exempel på hur vi ständigt försöker hitta nya vägar för att komma framåt och driva utvecklingen mot klimatsmarta transporter i rätt riktning

Finansiering av åkares investeringar i fossilfri teknik  
En annan väg framåt är att stötta finansieringen av våra åkares investeringar i fossilfria fordon och bränslen. I Sverige, till exempel, har vi utvecklat tillvalet SKICKA GRÖNT, som innebär att våra åkare får ersättning för merkostnaden per kilometer om de investerar i fossilfria,  dyrare fordon och bränslen, enligt Fossilfritt Sveriges definition. När våra kunder väljer SKICKA GRÖNT reserveras motsvarande frakt i den gröna delen av vårt transportnätverk – enligt samma princip som grön el, fast för transporter. Sedan starten 2002 har SKICKA GRÖNT och dess föregångare Miljöfrakt och Gröna Ton bidragit till att sätta över 200 fordon med alternativ klimatsmart teknik på marknaden. Tillsammans har dessa fordon rullat nästan 800 varv runt jorden, eller 40 månresor tur och retur.  

SKICKA GRÖNT bidrar till en snabbare omställning av det svenska transportsystemet och gör att våra transportörer vågar ta den risk det innebär att gå över till dyrare fossilfri teknik och bränslen. Ju fler sändningar som går med SKICKA GRÖNT, desto snabbare går vår gemensamma resa mot ett hållbart transportsystem.

Läs mer om våra kunder och deras resa mot grönare transporter

Gröna transporter var helt avgörande för tryckeriet

Gröna transporter ger miljömässiga vinster och långsiktigt är det bra både för vårt företag och våra kunder, säger Peter Hjelm, vd på DanagårdLitho.

Anrika företaget satsar på gröna transporter

Deras historia sträcker sig 80 år tillbaka. Lika länge har hållbarhet stått på agendan för företaget Ankarsrum, där leveranserna är en viktig del.

Hållbara transporter till hela världen

Nyligen fick Engcon diplom för de transportvolymer som skickades med DHL:s tillval SKICKA GRÖNT.