Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

SVERIGES MEST HÅLLBARA LOGISTIKFÖRETAG?

DHL har för tredje året i rad utsetts till Sveriges mest hållbara logistikföretag enligt Nordens största varumärkesundersökning, Sustainable Brand Index B2B. Vi är stolta över att vi lyckats göra både stort intryck och minskat avtryck. Men också ödmjuka inför de utmaningar vi möter. I Sverige står transportsektorn enligt Naturvårdsverket för ca 30% av klimatutsläppen. Vi är idag en del av klimatproblemet och måste därför också vara en del av morgondagens lösning.  

Utifrån Parisavtalets 2-gradersmål har DHL slagit fast ett långsiktigt globalt klimatmål att nå noll netto-utsläpp av klimatgaser senast 2050. Som ett stort, multinationellt företag arbetar vi lokalt över hela världen för att bidra till de globala målen.

48 % reduktion av utsläppen sedan 2008
I Sverige har DHL Freight länge arbetat med olika biobränslen och effektivisering av våra transporter och på detta sätt nästan halverat våra utsläpp av växthusgaser per per tonkm  (1.). En utförlig redovisning av hur vi räknar finns att läsa i vår emissionsdeklaration. Minskning beror till stor del på att vi satsat på att öka andelen fossilfria bränslen och vi har nu nått en nivå där dessa utgör 45% av vår totala bränsleförbrukning (2.). Men med en förändrad bränslemarknad ser vi att vi behöver göra ännu mer.

Analysera – att mäta är att veta
Ett första steg för minskad miljöpåverkan är att man vet hur stora utsläppen är och var de uppkommer. På DHL mäter vi och följer hela tiden upp våra underleverantörers miljöarbete och samlar varje år in data för de cirka 2 000 fordon som kör i vårt svenska nätverk. Utifrån detta tar vi fram rapporter som visar våra kunder vilka utsläpp deras sändningar ger upphov till.

Optimera – kollektivtrafik för paket
Den kanske viktigaste åtgärden för klimateffektiva transporter är att samlasta godset, så att kundens gods åker kollektivt på fullastade bilar tillsammans med andra kunders gods. Varje år transporteras tiotals miljoner sändningar kollektivt i DHL Freights logistiknätverk. Jämför detta med en transport då en enda bil kör en enda vara från A till B, för att sedan kanske köra tillbaka från B till A igen.

Först körs sändningen till en terminal där den lastas om på ett större och effektivare fordon (eller tåg) tillsammans med andra sändningar som ska åt samma håll. Efter att sändningen kommit fram till sin destinationsterminal lastas den om för att köras ut tillsammans med andra sändningar inom ett begränsat geografiskt område. Varje natt maximerar vi våra fyllnadsgrader och optimerar rutter för att hålla antalet transportkilometrar på ett minimum.

Vi arbetar ständigt med att öka andelen fossilfria bränslen och järnväg, samt att elektrifiera de fordon vi kan. Vi har även ansökt hos Transportstyrelsen om tillstånd att använda längre fordon än vad som är tillåtet i dag, så att vi kan lasta mer gods per bil och därmed reducera antalet fordon på vägarna. Detta skulle inte bara minska vår klimatpåverkan, utan även trängseln i trafiken.

Investera – finansiering av klimatsmart teknik
Med tillvalet SKICKA GRÖNT ersätter DHL Freight tillsammans med våra kunder svenska transportörer för merkostnaden per kilometer om de investerar i dyrare, klimateffektiva fordon och fossilfria bränslen, enligt Fossilfritt Sveriges definition. När våra kunder väljer SKICKA GRÖNT reserveras motsvarande frakt i den gröna delen av vårt transportnätverk – enligt samma princip som grön el, fast för transporter.

SKICKA GRÖNT bidrar till en snabbare omställning av det svenska transportsystemet och gör att våra transportörer vågar ta den risk det innebär att gå över till dyrare fossilfri teknik och bränslen. Ju fler sändningar som går med SKICKA GRÖNT, desto snabbare går vår gemensamma resa mot ett hållbart transportsystem.Läs mer om våra kunder och deras resa mot grönare transporter

Gröna transporter var helt avgörande för tryckeriet

Gröna transporter ger miljömässiga vinster och långsiktigt är det bra både för vårt företag och våra kunder, säger Peter Hjelm, vd på DanagårdLitho.

Anrika företaget satsar på gröna transporter

Deras historia sträcker sig 80 år tillbaka. Lika länge har hållbarhet stått på agendan för företaget Ankarsrum, där leveranserna är en viktig del.

Stihl väljer gröna transporter på resan mot klimatneutralitet

Målet för den globala koncernen STIHL är att bli klimatneutrala långt före Parisavtalet 2050.

  • Tonkm = transportarbete. 1 tonkm = Förflyttning av 1 ton 1 km.

  • [1] Innan reduktionsplikten, som stipulerar att bränsleleverantörer i Sverige behöver öka inblandningen av fossilfria bränslen enligt en trappa, hade DHL Freight Sveriges nätverk en fossilfri andel på ca 50%. I och med införandet av reduktionsplikten förändrades prissättningen på den svenska bränslemarknaden. Våra bränsleleverantörer prioriterar att klara kraven i reduktionsplikten och vi såg att tillgången på höginblandade biobränslen minskade. Reduktionsplikten ligger 2020 på 21 % minskning av CO2 vilket motsvarar ca 25% fossilfria bränslen. Vi låg helt enkelt för långt före marknaden och har till viss del fått anpassa oss till genomsnittet även om vår biobränsleandel fortfarande ligger över snittet (ca 43% 2019).