NU DUBBLAR VI TAKTEN FÖR KLIMATSMART OMSTÄLLNING

SKICKA GRÖNT är vårt klimatsmarta tillval där vi erbjuder våra kunder ett fossilfritt* transportalternativ inom Sverige. SKICKA GRÖNT innebär att vi producerar motsvarande transportarbete som din sändning genererar med fossilfri teknik* någonstans i vårt inrikesnätverk. Kostnaden är 5 kr inkl moms för ett eller flera paket i samma sändning, eller 49 kr inkl moms om du skickar en eller flera pallar i samma sändning upp till 2500 kg. Intäkterna går oavkortat till att ersätta våra svenska åkare för merkostnaden när de investerar i klimatsmarta fordon och bränslen.

Fram till den 31 december dubblar vi investeringarna! För varje krona som våra kunder köper SKICKA GRÖNT, lägger DHL till lika mycket. Detta innebär att vi ökar investeringarna i klimatsmarta fordon och fossilfria bränslen – så att resan framåt går dubbelt så fort!  VAD SKICKAR VI VIDARE?

Ett hållbart samhälle kräver klimatsmarta transporter. Som ett av världens största logistikföretag kan DHL göra stor skillnad och vara en viktig del av hela samhällsomvandlingen. Vi är fast beslutna att anta den utmaningen.

DHL:s globala klimatmål är noll nettoutsläpp senast 2050, med högt satta delmål redan 2025. För att nå målen krävs beslutsamhet, innovativt tänkande och stora investeringar. Men också att vi är ödmjuka inför de utmaningar vi möter och lyhörda för de beteendeförändringar som krävs.

I kraft av vår storlek vill vi driva på och inspirera omställningen till klimatsmarta transporter, med betydande investeringar i fossilfria fordon och bränslen. Nedan kan du läsa mer om hur vi tillsammans kan bidra till att driva utvecklingen mot klimatsmarta transporter i rätt riktning.  


** Enligt  Fossilfritt Sverige definition. Bränslen som används inom Skicka Grönt under 2020 är el, biogas och etanol.