Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Najčastejšie otázky pre odosielateľov európskej cestnej nákladnej prepravy


Ak ste už naším zákazníkom alebo chcete s nami začať doručovať, tu je niekoľko stručných odpovedí na vaše najčastejšie otázky.

Všeobecné


Čo znamená fakturácia tretej strany?

Ak odosielate komerčnú zásielku s komerčnou hodnotou, ale náklady na odoslanie zásielky platí niekto iný než odosielateľ alebo príjemca, nazýva sa tento postup fakturácia tretej strany.

Čo je to dohoda CMR?

Dohoda CMR (Dohovor o zmluve o medzinárodnej cestnej preprave tovaru) je dohovor OSN o rôznych právnych otázkach týkajúcich sa cestnej prepravy tovaru.

Na základe dohody CMR vytvorila Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU)  štandardný nákladný list CMR.

Nákladný list CMR je k dispozícii v troch jazykoch. Počas prepravy zásielky musí byť k dispozícii prepravný doklad na účely kontroly colnými úradmi a políciou.

Čo je to Cross Trade?

Tento pojem označuje prepravu, pri ktorej sa náklad presúva z miesta nakládky do miesta vykládky bez toho, aby vstúpil do krajiny, kde je zaregistrovaný odosielatel.

Aký je aktuálny palivový príplatok?

Informácie o aktuálnom palivovom príplatku nájdete na stránke s príplatkami.

Poistenie


Prečo potrebujem moju zásielku poistiť?

Špeditéri a prepravcovia majú podľa medzinárodných dohovorov obmedzenú zodpovednosť za stratu alebo poškodenie tovaru zákazníkov. V prípade nehody sa vaša kompenzácia obvykle vypočíta na základe "štandardnej" doložky o nedbanlivosti. Poistenie DHL Cargo Insurance pokrýva „rozdiel“ medzi "štandardnou" zodpovednosťou a celkovou hodnotou vášho tovaru.

Prečo by som mal(a) platiť za poistenie?

S každou zásielkou zaobchádzame veľmi starostlivo, môžu sa však vyskytnúť nehody mimo našej kontroly. Na vašu zásielku môžu mať vplyv tiež prírodné katastrofy (napr. záplavy). Poistenie DHL Cargo Insurance je úsporným riešením ochrany vášho tovaru, ktoré vás zbaví starostí. Väčšina ľudí tiež nikdy nezažila doma požiar, ale naďalej si platia rizikové poistenie pre svoje domovy.

Keď sa niečo stane, nenesie aj tak všetku zodpovednosť spoločnosť DHL Freight?

Ako je to bežné v našom odvetví, aj my sme spoločnosťou s ručením obmedzeným. Naša zodpovednosť je daná medzinárodnými dohovormi o preprave (ako napr. CMR) alebo miestnymi zákonmi, ktoré sa zvyčajne vzťahujú iba na časť hodnoty vášho tovaru, pretože sa hodnotí na základe hmotnosti. Muselo by sa tiež zistiť, že sme pri manipulácii s vašou zásielkou postupovali nedbanlivo.

Už mám vlastné poistenie, prečo by som mal(a) využiť poistenie DHL Cargo Insurance?

S naším poistením získate:

  • Pomoc našich odborníkov na poistenie nákladu z celého sveta, ktorí dokážu zabezpečiť najvyššiu kvalitu služieb
  • Širšie pokrytie než v prípade väčšiny ostatných poistných zmlúv
  • Žiadne odpočítateľné položky alebo príplatky, ktoré by ste mali zaplatiť
  • Konkurencieschopné sadzby, najmä ak si zakúpite ročné poistenie
  • Žiadna administratíva súvisiaca s reklamáciou – všetku prácu s dokladmi vykonáme za vás
  • Reklamácie vyriešené v priemere do 30 dní

Prepravujem vysokorizikové komodity – vzťahuje sa na ne poistné krytie spoločnosti DHL Freight?

Vďaka našej veľkosti spájame tisíce poistných nárokov, takže dokážeme poskytnúť krytie aj spoločnosti s vyšším rizikovým profilom. Naše odborné znalosti na úrovni krajiny a sektoru nám umožňujú znížiť vaše riziká.

Čo mám robiť, ak dôjde k strate alebo poškodeniu tovaru?

Jednoducho kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti DHL Freight, ktorý vás prevedie procesom reklamácie a pomôže vám zhromaždiť všetky potrebné informácie.

Ako pripravím reklamáciu?

Pozrite si informácie na našej stránke s pokynmi Ako pripraviť reklamáciu .

Je možné zakúpiť si poistenie nákladu?

Pred prepravou


Ponúka divízia DHL Freight služby súkromným zákazníkom?

Divízia DHL Freight sa zameriava výhradne na firemných zákazníkov.

Súkromné osoby a zákazníci si môžu pozrieť miestne webové stránky spoločnosti DHL, kde zistia viac o ďalších službách doručovania.

Prepravuje spoločnosť DHL Freight nebezpečný tovar?

Spoločnosť DHL Freight prepravuje nebezpečný tovar v súlade s národnými a medzinárodnými nariadeniami ADR. Upozorňujeme, že pre nebezpečný tovar je nutné dohodnúť samostatný plán. Kontaktujte nás priamo a rýchlo pripravíme vhodné riešenie podľa vašich potrieb.

Pozrite si našu stránku o nebezpečnom tovare a zakázaných položkách, kde nájdete viac informácií k tejto téme.

Ako získam cenovú ponuku pre moju zásielku?

Ak vaša spoločnosť nemá uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou DHL Freight, kontaktujte nás a my vám zhotovíme cenovú ponuku.

Koľko stojí nákladná preprava?

Závisí to od vašich požiadaviek na prepravu, vzdialenosti, veľkosti a hmotnosti tovaru, poistenia a aktuálnych príplatkov vo vašej krajine.  Kontaktujte nás a my vám zhotovíme cenovú ponuku

 

Ako dlho bude trvať cestná preprava?

Čas prepravy je možné vypočítať online pomocou nášho nástroja na výpočet prepravného času. Jednoducho zadajte informácie o zásielke a poštové smerovacie čísla doručenia a získajte prepravný čas.

Aké sú maximálne rozmery a maximálna hmotnosť prepravovaného tovaru?

Spoločnosť DHL Freight ponúka flexibilitu pri preprave väčšiny tovaru od jednej palety až po celovozovú prepravu.

Ďalšie informácie o rozmeroch a hmotnosti pre jednotlivé služby nájdete na stránke cestnej nákladnej prepravy . V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať miestnych odborníkov spoločnosti DHL Freight.

Aké online nástroje má spoločnosť DHL Freight k dispozícii na spravovanie zásielok?

Naše online nástroje vám umožňujú spravovať a sledovať vaše zásielky od odoslania po doručenie.

Úplné informácie nájdete na úvodnej stránke k online nástrojom

 

Kedy bude moja zásielka doručená?

Ak ste svoju zásielku ešte neodoslali, môžete použiť kalkulačku prepravného času a zistiť prepravný čas z jedného PSČ na druhé.

Ak je vaša zásielka už na ceste a chcete vedieť, kde sa presne nachádza, môžete sledovať svoju zásielku online pomocou nášho nástroja na sledovanie cestnej nákladnej prepravy

Počas prepravy


Môžem si vyzdvihnúť zásielku na vašom termináli?

Áno, ste vítaný/-á v našom sklade, kde si môžete zásielku vyzdvihnúť.

 Kontaktujte nás vopred, aby sme zásielku pripravili na vyzdvihnutie.

Ako môžem sledovať svoju zásielku?

Ak chcete sledovať svoju zásielku, jednoducho zadajte číslo zásielky DHL (buď číslo objednávky DHL alebo ID zásielky, ktoré ste dostali pri objednávke) do nášho nástroja na sledovanie cestnej nákladnej prepravy.

Moja zásielka má meškanie, čo mám robiť?

Najskôr skontrolujte stav zásielky pomocou nášho nástroja na sledovanie cestnej nákladnej prepravy.

Získate tak úplný prehľad o stave prepravy vašej zásielky.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte miestny zákaznícky servis spoločnosti DHL Freight.

Čo potrebujem, ak si chcem vyzdvihnúť zásielku?

Potrebujete číslo zásielky alebo kód objednávky a ID.

Kedy dorazí moja zásielka?

Svoju zásielku môžete neustále sledovať pomocou nášho nástroja na sledovanie cestnej nákladnej prepravy , ktorý poskytuje aktuálne informácie o polohe zásielky.

Kde získam čísla potrebné na sledovanie zásielky (t.j. číslo zásielky/kód objednávky)?

Číslo zásielky DHL (buď číslo objednávky DHL alebo ID zásielky) ste od nás dostali pri objednávke zásielky.

Ak ste existujúcim zákazníkom DHL Freight a používate naše nástroje pre online objednávky, dostanete ID objednávky pri vytvorení online objednávky.

Po preprave


Ako pripravím reklamáciu?

Ak chcete odoslať reklamáciu, prejdite na stránku s postupom na prípravu reklamácie. Nájdete tam informácie o tom, ako a kedy pripraviť reklamáciu. 

Reklamáciu by ste mali podať dopravcovi so všetkými prílohami do 7 dní od prijatia tovaru.

Ako môžem prijímať faktúry elektronicky?

Ďalšie informácie o elektronickej fakturácii nájdete v sekcii online nástrojov .

Môžete tiež kontaktovať miestny zákaznícky servis DHL Freight, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Zaregistroval(a) som sa na prijímanie faktúr vo formáte PDF, ale služba nie je funkčná. Čo mám robiť?

Ak chcete získať rýchlu pomoc, kontaktujte miestny zákaznícky servis DHL Freight .

Dostal(a) som iba časť zásielky. Čo mám robiť?

Najskôr skontrolujte stav zásielky pomocou nášho nástroja na sledovanie cestnej nákladnej prepravy. Získate tak úplný prehľad o stave prepravy vašej zásielky.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte miestny zákaznícky servis spoločnosti DHL Freight.

 

Moja zásielka dorazila poškodená. Čo mám robiť?

Ak dôjde počas prepravy k strate alebo poškodeniu tovaru a je viditeľné vonkajšie poškodenie, jasne zaznamenajte do nákladného listu alebo prepravného dokladu údaje pri prijatí zásielky.

Kontaktujte tiež miestny zákaznícky servis spoločnosti DHL Freight.

Tovar bol pri doručení zásielky poškodený. Čo mám robiť?

Ak dôjde počas prepravy k strate alebo poškodeniu tovaru a je viditeľné vonkajšie poškodenie, jasne zaznamenajte do nákladného listu alebo prepravného dokladu údaje pri prijatí zásielky.

Kontaktujte tiež miestny zákaznícky servis spoločnosti DHL Freight.

Prijatá faktúra nie je správna. Ako mám postupovať?

Ak chcete získať rýchlu pomoc, kontaktujte miestny zákaznícky servis DHL Freight .

Spoločenská zodpovednosť


Čo robí spoločnosť DHL v rámci spoločenskej zodpovednosti?

Ak chcete zistiť viac o tejto téme, prečítajte si o podnikovej zodpovednosti spoločnosti DHL.

Program na ochranu životného prostredia – GoGreen

Ako najväčší poskytovateľ logistických služieb na svete máme mimoriadnu povinnosť minimalizovať negatívny vplyv nášho podnikania na životné prostredie.

Zistite viac o programe na ochranu životného prostredia GoGreen

Manažment v prípade katastrof – GoHelp

Jadrom programu GoHelp je strategické partnerstvo s Organizáciou Spojených národov (OSN) v oblasti manažmentu v prípade katastrof, ktoré z našej skupiny robí dôležitého hráča v celosvetovej humanitárnej komunite.

Zistite viac o manažmente v prípade katastrof – GoHelp.

Podporujeme vzdelávanie – GoTeach

Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na celom svete vytvorila skupina DHL program GoTeach ako spôsob vylepšovania príležitostí na vzdelávanie pre mladých ľudí a ich prípravy na pracovný svet.

Zistite viac o programe GoTeach.