Navigácia a obsah

Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

PREPRAVNÉ RIEŠENIA

Prepravné riešenia spoločnosti DHL pomáhajú vašej firme udržiavať vysokú úroveň služieb a spoľahlivosti a získať úplný prehľad o pohyboch vášho tovaru. Zároveň znižujeme vaše náklady na prepravu. Náš tím zostaví ideálnu kombináciu systémov, dopravcov a zdrojov na uspokojenie vašich špecifických potrieb.

DHL Freight Euronet

Riadená cestná preprava po Európe
 • Služba priameho vyzdvihnutia a doručenia pomocou vyhradených vozidiel a operácií riadiacej veže
 • Proaktívne riadenie výkonnosti a kvality
 • Komplexná sledovateľnosť

Naša vyhradená dopravná sieť pre dokládkovú (PTL) a celovozovú prepravu (FTL) rieši komplexné potreby vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy v rámci Európy. 

Na organizáciu vašich špecifických potrieb od riadenia dopravy na mieste, až po kompletný návrh, optimalizáciu a riadenie vstupných a výstupných tokov využívame jedinečný holistický model.

 • Pracovníci umiestnení priamo vo vašich priestoroch
 • Fakturácia/dodatočné poistenie treťou stranou
 • Preprava nebezpečného tovaru
 • Potvrdenie o doručení (POD)
 • Správy o kvalitatívnych ukazovateľoch
 • Efektívne spracovanie dovozných, vývozných i tranzitných formalít
 • Ekologickejšia doprava vďaka optimalizácii siete a minimalizácii márnych jázd

DHL Freight Special Transports

Európska preprava nadrozmerného alebo ťažkého nákladu
 • Individuálne, prispôsobené riešenia pre nadrozmerné náklady a náklady s nadmernou hmotnosťou
 • Komplexné riešenia vrátane poistenia nákladu, povolení od príslušných orgánov, sledovania automobilov a policajného sprievodu
 • Projektová preprava (veľké objemy, rýchla reakcia, organizácia prepravy a ich plánovanie)

Naše vnútrozemské, paneurópske prepravné služby pre nadrozmerné a ťažké náklady.

Plne prispôsobená služba poskytovaná skúseným a profesionálnym logistickým partnerom.

 • Široká škála typov návesov zariadených podľa vašich špecifických potrieb
 • Služby nakládky, vykládky a prekladania
 • Špeciálne bezpečnostné postupy, napr. certifikácia TüV Nord

DHL Door-to-More

Riešenia priamej distribúcie
 • Interkontinentálna distribučná služba od dverí k dverám
 • Pomáha skrátiť dobu doručenia na vaše trhy
 • Široký rozsah služieb s pridanou hodnotou

Bezproblémová interkontinentálna distribučná služba od dverí k dverám. Služba kombinuje interkontinentálnu prepravnú kapacitu s cestnou nákladnou prepravou a kuriérskymi a poštovými sieťami. Ponúka kompletný prehľad a napomáha skrátiť čas dodania na trh, čím znižuje náklady v rámci dodávateľského reťazca.

 • Priame doručenie od dverí k dverám, ktoré zrýchľuje dodanie na trh vynechaním distribučných centier/skladov na cieľových trhoch
 • Efektívna konsolidácia jednotlivých zásielok v lokalite nákladu vrátane leteckej, námornej a železničnej prepravy a následnej distribúcie cestnou nákladnou prepravou, kuriérom alebo poštovou sieťou
 • Zjednodušené operatívne fungovanie zaisťuje adekvátnu rýchlosť jednotlivých zásielok viacerým obchodným príjemcom, znižuje náklady a emisie CO2
 • Jedno kontaktné miesto a jedna ponuka
 • Kompletný prehľad služieb a výkonnosti pri doručovaní
 • Možnosť flexibilného objemu
 • Široký rozsah služieb s pridanou hodnotou: colné konanie, meranie a znižovanie emisií CO2
 • Max. hmotnosť 1 000 kg na položku & max. rozmery 300 x 200 x 155 cm

Neviete, ktorý produkt si vybrať?

Spojte sa s jedným z našich odborníkov na nákladnú prepravu a prediskutujte svoje požiadavky alebo získajte rýchlu cenovú ponuku!

Naše ďalšie riešenia a služby

Integrated Solutions

Comprehensive, bespoke, holistic solutions covering transport, warehousing & management services.

Warehousing Solutions

For your in-transit storage requirements

Management Services

Optimize your supply chain and maximize compliance

Freight Connections

Objavte najnovšie príbehy a správy od našich odborníkov na cestnú prepravu a colné služby.