Navigácia a obsah

Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

TIPY NA BALENIE NÁKLADU

Aby vaša zásielka dorazila v dobrom stave

Všeobecné rady

Tovar musí byť zabalený spôsobom, ktorý umožňuje bežnú prepravu a manipuláciu. Okrem toho musí byť tovar zabalený a upevnený na palete, s ktorou je možné manipulovať s vysokozdvižným vozíkom alebo manuálnym vidlicovým vozíkom.

Odosielateľ zodpovedá za akúkoľvek stratu, škodu a náklady spôsobené nedostatočným alebo nesprávnym balením alebo označením tovaru vrátane, ale nie výlučne, škôd na osobách, majetku a životnom prostredí.

Nie je potrebné používať palety pre vybavenie a stroje, ktoré majú vlastnú manipulačnú základňu, alebo pre zásielky, pre ktoré bola dohodnutá špeciálna manipulácia.

Palety a skupinové zásielky

  • Vyberte veľkosť balíka podľa jeho obsahu. Nedostatočne naplnené škatule sa môžu prevrátiť; preplnené zas môžu prasknúť.
  • Na balenie zásielok používajte vždy vysokokvalitné materiály.
  • Pri výbere obalových materiálov zvážte ich silu, výplňový materiál a životnosť.
  • Vyberte si škatule z vlnitej lepenky s kvalitným vonkajším plášťom.
  • Pre cenné predmety použite vysokoodolnú dvojvrstvovú lepenku.
  • Využívajte výplňové materiály, najmä na zastavenie pohybu obsahu.
  • Ak je to vhodné, na utesnenie a zaistenie škatule použite pásku. Ak nemáte k dispozícii páskovací stroj, použite silnú pásku.
  • Zaistite, aby kvapaliny boli uložené v nepriepustných kontajneroch, naplnených ľahkým, silným vnútorným materiálom (napríklad polystyrénom) a uzavreté plastovým vreckom.
  • Polotuhé, mastné alebo silne zapáchajúce látky utesnite lepiacou páskou a potom zabaľte do papiera odolného voči mastnote.
  • Práškový a jemnozrnný materiál umiestnite do pevných plastových vrecúšok, bezpečne ich utesnite a potom zabaľte do škatule z pevných vlákien.
  • Pre krehké materiály použite "šípku nahor".
  • Pri opätovnom použití škatule odstráňte všetky štítky a nálepky. Uistite sa, že škatuľa je v dobrom stave a nie je opotrebovaná.
  • Pamätajte, že zlé alebo nesprávne balenie môže spôsobiť poškodenie okolitých predmetov.
  • Odosielateľ musí označiť každý balík zásielky jedným štítkom s adresou a každú paletu dvoma štítkami s adresou. Na štítkoch musí byť uvedený celkový počet balení zahrnutých v zásielke.
  • Značky označujúce špeciálne pokyny musia byť viditeľne umiestnené na každom balíku a každej palete.
  • Odosielateľ je zodpovedný za označovanie zásielok nebezpečného tovaru podľa požiadaviek platných predpisov pre nebezpečný tovar.

Varovania

  • Nepoužívajte vrecká vyrobené z látky alebo tkaniny.
  • Balíky nebaľte nadmerným počtom materiálov. Pamätajte na to, že všetky zásielky môžu colné orgány otvoriť na účely kontroly.
  • Na uzavretie zásielky nepoužívajte celofánovú pásku alebo povraz.
  • Štítky "Krehké" a "Zaobchádzať opatrne" nepredstavujú náhradu za starostlivé balenie! Sú určené iba na informačné účely.

Dokládková a celovozová preprava

Všetky vyššie uvedené tipy pre palety a kusové balenia sa vzťahujú na zásielky dokládkovej a celovozovej prepravy. Pri objednávaní prepravy PTL alebo FTL je potrebné vziať do úvahy ďalšie aspekty.

Odporúčania

 • Zvážte použitie alebo požiadajte DHL Freight o použitie ďalších bezpečnostných položiek potrebných pre vašu prepravu, napr. upínacích pásov alebo protisklzových rohoží.

* Upozorňujeme, že DHL nenesie zodpovednosť za tieto pokyny na balenie.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Kontaktujte našich odborníkov z divízie DHL Freight ešte dnes!

Freight Connections

Objavte najnovšie príbehy a správy od našich odborníkov na cestnú prepravu a colné služby.