Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

 

 

Rozsah tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Deutsche Post AG a jej dcérske spoločnosti pôsobiace pod značkou DHL (ďalej len „DHL“) teší, že ste navštívili naše webové stránky a zaujímate sa o našu spoločnosť, produkty a služby. Je dôležité, aby sme chránili vaše osobné údaje počas manipulácie v priebehu celého obchodného procesu. 

V nasledujúcom texte vysvetľujeme, aké informácie zhromažďuje spoločnosť DHL pri návšteve našich webových stránok a ako sa tieto informácie používajú.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetkých používateľov našich služieb, webstránok, aplikácií, funkcií a ďalších služieb kdekoľvek na svete, pokiaľ sa na ne nevzťahuje samostatné vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka nasledujúcich kategórií osôb:

 • Odosielatelia: odosielatelia vrátane ich zamestnancov, prípadne osoby, ktoré odosielajú zásielku
 • Príjemcovia zásielky: akékoľvek osoby, ktoré prijímajú zásielku
 • Osoby preukazujúce záujem o nás a naše služby
 • Obchodní partneri: obchodní partneri vrátane ich zamestnancov
 • Uchádzači o zamestnanie: osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie u nás

 

Všetky vyššie uvedené osoby sa označujú ako „ty“ alebo „tvoj“.

 

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („subjekt údajov“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Toto zahŕňa informácie, ako je vaše skutočné meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré nemôžu byť spojené s vašou skutočnou identitou - napríklad obľúbené webové stránky alebo počet používateľov stránky - sa nepovažujú za osobné údaje.

 • Toto upozornenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie údajov vykonávané spoločnosťou:

  Deutsche Post AG
  Charles-de-Gaulle-Str. 20
  53113 Bonn
  Nemecko


  Zodpovedná osoba alebo prevádzkovateľ, kontaktné údaje:

  Deutsche Post AG
  Globálna ochrana údajov
  53250 Bonn

  Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na správcu pre ochranu údajov.

  V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov v súvislosti s našou webstránkou alebo tam ponúkaných služieb sa obráťte na oddelenie ochrany údajov:


Typy údajov, ktoré spracovávame

Vaše osobné údaje spracovávame len, ak je to potrebné na konkrétny a povolený účel. 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Informácie, vďaka ktorým vás môžeme kontaktovať, napr. keď použijete niektorú z našich služieb. 

Napríklad: vaše meno, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa

PROFILOVÉ ÚDAJE

Informácie vo vašom profile DHL, napr. na nastavenie vašich doručovacích preferencií.

Napríklad: vaše doručovacie preferencie, objednávka

DORUČOVACIE ÚDAJE

Informácie umožňujúce vyzdvihnutie a doručenie vašej zásielky, napr. stav vašej zásielky.

Napríklad: vaša adresa, doručovacie dokumenty, č. zásielky.

ÚDAJE Z PRIESKUMU

Informácie, ktoré ste poskytli niektorému z našich zamestnancov, prípadne ktoré ste vyplnili v rámci online prieskumu, napr. pri hovore s naším oddelením colných služieb.

Napríklad: vaše meno, e-mail, telefónne číslo


Aké sú ciele a právny základ spracovania osobných údajov?

 • Spoločnosť DHL sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov našich webových stránok. Pri návšteve našich webstránok zhromažďujeme nasledujúce údaje: IP adresa, hostiteľské meno použitého počítača, webstránka, z ktorej ste mali prístup k tejto webstránke, zoznam stránok, ktoré ste navštívili v rámci našich všetkých výskytov na internete, dátum a trvanie vašej návštevy, oznámenie, či bola vaša návšteva úspešná, objem prenesených údajov, informácie týkajúce sa identifikačných údajov o type použitého prehliadača a operačného systému.  Počas vašej návštevy webstránky je potrebné dočasné uloženie týchto údajov, aby bolo možné doručiť vám túto webstránku. Na zaistenie funkčnosti webstránky a zabezpečenie našich IT systémov musíme uskutočňovať ďalšie ukladanie v protokolových súboroch. Právnym základom na spracovanie uvedených kategórií údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Vzhľadom na uvedené účely, najmä na zaručenie bezpečnosti a plynulé nastavenie pripojenia, máme legitímny záujem spracovať tieto údaje.

  Dodatočné osobné informácie, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sa nezbierajú, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne, napr. pri vyplňovaní on-line kontaktného formulára ako súčasti registrácie, prieskumu, súťaže alebo žiadosti o informácie

  Tieto údaje sa odstránia hneď, ako nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromažďované. V prípade tejto webstránky to nastane, keď sa ukončí relácia. Protokolové súbory (prístupové protokoly) sa uchovávajú, aby správcovia mali priamy a výhradný prístup na dobu 24 hodín. Po tejto dobe budú k dispozícii len nepriamo prostredníctvom obnovy z obnovovacích pások a po 30 dňoch sa natrvalo odstránia.

  Pokiaľ máte vo svojom prehliadači povolené funkcie geografickej lokalizácie, resp. vo vašom operačnom systéme, použijeme tieto údaje na to, aby sme vám ponúkali služby založené na polohe. (napríklad umiestnenie najbližšej pobočky). Právnym základom pre geolokalizáciu je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. (a) nariadenia GDPR aktiváciou príslušnej funkcie. Tieto údaje nebudeme používať na žiadne iné účely. Ak túto funkciu zakážete, vaše údaje budú vymazané včas.

 • Táto webstránka používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „technológie“), ktoré nám napríklad umožňujú stanoviť, ako často sú navštevované naše internetové stránky, počet návštevníkov, konfigurovať naše ponuky pre maximálne pohodlie a efektivitu a s cieľom podporiť naše marketingové snahy.

  Pri vstupe na našu webstránku vás bude naše Centrum preferencií ochrany osobných údajov informovať, že sú nastavené technicky dôležité súbory cookie a okrem toho, že sa vyžaduje váš súhlas s používaním určitých technológií, ako sú analytické súbory cookie alebo podobné technológie.

  Spracovanie údajov prostredníctvom technicky potrebných súborov cookie sa zakladá na našom legitímnom záujme v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na zabezpečenie toho, aby ste našu webstránku mohli používať čo najlepšie, zaistenie, že naša webstránka funguje správne a zaručenie pohodlného a neprerušovaného zážitku pre používateľa. Tieto druhy súborov cookie sa ukladajú výhradne počas trvania vašej návštevy na našej webstránke. Po zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia.

  Okrem toho vás bude  Centrum preferencií ochrany osobných údajov  informovať, že na ukladanie informácií o návštevníkoch, ktorí opakovane navštevujú niektorú z našich internetových stránok, používame aj ďalšie technológie  (výkonové, funkčné alebo analytické technológie). Účelom používania súborov týchto technológií je ponúknuť vám optimálne usmernenie pre používateľov, ako aj "rozpoznať" vás, a tým prezentovať (pokiaľ možno) diverzifikované internetové stránky a nový obsah počas opakovaného používania. Tieto technológie budú spracúvané len na základe vášho predtým udeleného súhlasu podľa čl. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

  Ďalšie informácie vrátane možnosti odvolania daného súhlasu nájdete v časti Centrum preferencií ochrany osobných údajov .

  Napriek informáciám v Centre preferencií a iba v prípade, že ste udelili súhlas s používaním súborov cookie a ďalších technológií popísaných vyššie, ich taktiež používame na nižšie uvedené účely.

 • Poskytujeme vám naše fanúšikovské stránky na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Instagram alebo LinkeId, aby sme vám ponúkli ešte lepší obraz o našich službách a produktoch, lepšie riadili náš vzťah a komunikáciu s vami. Ďalšie informácie nájdete v časti Oznámenie o ochrane osobných údajov na našich fanúšikovských stránkach sociálnych sietí.

  Preto naše webstránky obsahujú odkazy na nasledujúce sociálne siete:

  • Facebook (prevádzkovaný spoločnosťou: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
  • Instagram (prevádzkovaný spoločnosťou: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
  • LinkedIn (prevádzkovaný spoločnosťou: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko)
  • YouTube (prevádzkovaný spoločnosťou: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)[TM(D1][KI2]

  V týchto prípadoch k prenosu údajov na vyššie uvedených prevádzkovateľov sociálnych sietí dôjde len, ak kliknete na príslušnú ikonu (napr. "f" siete Facebook). Ak kliknete na niektorú z týchto ikon, v samostatnom okne sa otvorí stránka prevádzkovateľa príslušnej sociálnej siete.

 • Vďaka integrácii funkcie Mapy Google do vyhľadávača DHL vám ponúkame vylepšenú funkčnosť tejto webstránky. Pomocou vyhľadávača DHL môžete vyhľadávať naše pobočky, balíkomaty a miesta na vyzdvihnutie balíkov, ktoré sa zobrazia na mape funkcie Mapy Google. Používanie funkcie Mapy Google môže znamenať prenos osobných údajov do Spojených štátov amerických. Európsky súdny dvor nepovažuje úroveň ochrany údajov v USA za adekvátnu. Konkrétne existuje riziko, že vaše údaje budú podliehať prístupu zo strany amerických úradov na účely kontroly a monitorovania a že nebudú k dispozícii žiadne právne opravné prostriedky. K takémuto prenosu údajov nedôjde bez predchádzajúcej vedomosti alebo dohody. Pred aktiváciou funkcie Mapy Google a prenosom údajov do USA vás požiadame o výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm a) a čl. 49 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Na ďalšie spracovanie údajov spoločnosťou Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) nemáme žiadny vplyv. Odkazujeme na Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google. O váš súhlas budete opätovne požiadaní pri každej návšteve webstránky. Informácie o prevádzkach spoločnosti DHL môžete samozrejme získať aj bez funkcie Mapy Google. 

Vykonanie zmluvy

Osobné údaje su z predzmluvných a zmluvných dôvodov nevyhnutné, aby sme mohli poskytovať dohodnuté služby a aby sme plnili povinnosti vyplývajúce zo zmluvných dohôd uzavretých s vami.

Na stránke dhl.com ponúkame nasledovné služby:

 1. Požiadajte o cenovú ponuku
 2. DHL pre podniky
 3. Sledovanie zásielky
 4. Zaslať teraz
 5. Zákaznícky servis
 • Aby sme sa vám mohli ozvať späť cez e-mail alebo telefón a doručiť vám ponuku, môžete použiť niektorú z našich služieb Požiadajte o cenovú ponuku . V závislosti od krajiny, v ktorej bývate, a s cieľom zabezpečiť vám ten správny odborný tím alebo nástroj v rámci spoločnosti DHL, spýtame sa vás, či chcete poslať balíky alebo dokumenty, použiť nákladnú prepravu alebo medzinárodnú obchodnú poštu a či ste firemný alebo súkromný zákazník. 

  Na základe týchto informácií bude vaša požiadavka presmerovaná na naše obchodné jednotky  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL ParcelDHL eCommerce SolutionsDHL Paket] a okamžite dostanete produktovú kartu s cenou a ďalšími podrobnosťami od obchodnej jednotky, prípadne jednotiek, ktorá ponúkne najlepší produkt na vašu požiadavku. Môže sa tiež stať, že si vyžiadame nasledujúce údaje: odosielaciu a prijímaciu krajinu vrátane mesta a PSČ (potrebujeme približné miesto odoslania a prijatia zásielky, aby sme vám mohli zaslať čo najpresnejšiu cenovú ponuku) a hmotnosť a rozmery zásielky. V zvislosti od vašej požiadavky sa vás môžeme spýtať na množstvo, či zásielka obsahuje dokumenty alebo nebezpečný tovar alebo či je možné zásielku uložiť na paletu, prípadne stohovať. Tieto informácie tiež prepošleme niektorej z našich obchodných jednotiek  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL ParcelDHL eCommerce SolutionsDHL Paket]  a vy okamžite dostanete produktovú kartu s cenou a ďalšími podrobnosťami týkajúcimi sa vašej zásielky a prípadnými dodatkami.

  Po kliknutí na tlačidlo „continue to booking“ (pokračovať na rezerváciu) budete presmerovaní na rezervačný systém príslušnej obchodnej jednotky [MyDHL+myDHLiMyDHL Parcel]. Z tohto dôvodu na stránke dhl.com viac-menej nezhromažďujeme ani inak nespracovávame vaše osobné údaje pre službu Získajte cenovú ponuku. Ak sa však údaje napriek tomu považujú za osobné, ako napríklad mesto a PSČ, právnym základom pre túto činnosť predstavuje prebiehajúca zmluva (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) a legitímny záujem poskytnúť našu ponuku čo najpresnejšie (čl. 6 ods. 1 pís. f) nariadenia GDPR).

  Za predpokladu, že sa nemusia dodržať žiadne zákonné alebo zmluvné doby uchovávania, vašu požiadavku uložíme na maximálne 30 dní na obchodnej jednotke, ktorá vypracovala konečnú cenovú ponuku, na dôkaz správneho spracovania a na účely ďalšej optimalizácie služieb. Ak ste použili bezpečnú doručovaciu službu a sami ste údaje neodstránili skôr, na stránke dhl.com sa príslušné údaje uchovávajú maximálne 30 dní.

 • Ak využívate službu DHL for Business , požiadame vás o doručovaciu cieľovú adresu, možstvo a frekvenciu zásielok. V závislosti od týchto informácií a vašich doručovacích potrieb požiadavku odošleme našim obchodným jednotkám [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL ParcelDHL eCommerce SolutionsDHL Paket]  a určíme tú jednotku, ktorej služby budú najviac vyhovovať vašim požiadavkám. S cieľom čo najrýchlejšieho kontaktovania vás tiež požiadame o názov spoločnosti, vaše meno, sídlo spoločnosti, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Tieto údaje tiež prepošleme príslušnej obchodnej jednotke a sú potrebné pre postupy na základe vašej požiadavky ešte pred uzavretím zmluvy a/alebo na vykonanie zmluvy. Právnym základom pre tento postup je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

  Za predpokladu, že sa nemusia dodržať žiadne zákonné alebo zmluvné doby uchovávania, vašu požiadavku uložíme na maximálne 30 dní na obchodnej jednotke, ktorá vypracovala konečnú cenovú ponuku, na dôkaz správneho spracovania a na účely ďalšej optimalizácie služieb.

 • Službu Sledovanie zásielky môžete sledovať zásielky adresované vám alebo zásielky, ktoré ste odoslali, a taktiež prezerať očakávaný čas doručenia. Na tieto účely sa sledovacie informácie odosielajú príslušnej obchodnej jednotke, aby vyhľadala stav zásielky. Od príslušnej obchodnej jednotky tiež dostanete všetky dôležité podrobnosti o vašej zásielke. Okrem toho môžu odosielateľ alebo príjemca získať ďalšie informácie o príslušnej zásielke e-mailom alebo prostredníctvom SMS. Na tieto účely sa môže uložiť e-mailová adresa alebo mobilné telefónne číslo príjemcu upozornenia a aktivovať sa zasielanie upozornení. V tomto kontexte sa osoba zadávajúca údaje musí uistiť, že príjemca upozornení súhlasí so spracovaním e-mailovej adresy, mobilného telefónneho čísla a upozornení.

  V rámci sledovania zásielky sa spracovávajú nasledovné údaje: číslo zásielky, meno a adresa odosielateľa, meno a adresa príjemcu, e-mailová adresa odosielateľa/príjemcu, ak bola zadaná, meno a adresa druhého príjemcu, ak bola zadaná, zákaznícke údaje o odosielateľovi, názov produktu alebo služby, história zásielky, podpis príjemcu, potvrdenie, že bol overený minimálny vek (nad 16/nad 18).

  Údaje sa spracovávajú na účely plnenia zmluvy na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

  Na zvýšenie pohodlia používateľa sa pri používaní sledovania zásielok DHL vo vyhľadávacom poli zásielky automaticky vygeneruje zoznam posledných vyhľadávaných čísel zásielok: Vďaka tejto funkcii nemusíte opakovane zadávať číslo zásielky, keď budete chcieť skontrolovať stav zásielky. V tomto kontexte môžete jednotlivé zásielky pomenovať podľa svojich preferencií („Názov zásielky“). Na tieto účely aplikácia ukladá zoznam posledných vyhľadávaní zásielok v rámci súboru cookie. 

 • Naša služba Zaslať teraz vás presmeruje na rôzne zákaznícke portály našich obchodných jednotiek [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL ParcelDHL eCommerce SolutionsDHL Paket] (napr. MyDHL+, webový portál DHL eCommerce, my DHLi alebo DHL Interactive). Môžete tiež pokračovať ako hosť a budete presmerovaní na našu obchodnú jednotku, ktorá najviac vyhovuje vašim doručovacím potrebám. V každom prípade, v tomto štádiu nebudeme spracovávať vaše osobné údaje. To isté platí aj v prípade, že chcete naplánovať opakované doručenie. Po pár otázkach ohľadne vašej zásielky budete presmerovaní na naše rôzne zákaznícke portály , kde si budete môcť podrobnejšie dohodnúť opakované doručenie.

 • V prípade otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. V závislosti na príslušnej obchodnej jednotke budete buď priamo presmerovaní na webstránku danej obchodnej jednotky, alebo vás požiadame, aby ste vyplnili náš kontaktný formulár, v ktorom budete žiadať nasledovné kategórie údajov a následne ich prepošlete príslušnej zodpovednej obchodnej jednotke: vaše zákaznícke referenčné číslo, vaše meno, názov vašej spoločnosti, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, krajina/región a sektor, v ktorom pracujete. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, keďže toto spracovanie sa vykonáva na účely prípravy alebo plnenia zmluvy. Navyše tieto údaje poskytujete na účely kontaktovania, takže váš súhlas predstavuje ďalší právny základ (čl. 6 ods. 1 pís. a) nariadenia GDPR).

  Okrem toho máte možnosť udeliť súhlas s reklamnými e-mailmi týkajúcimi sa našich služieb. Na tieto účely vaše kontaktné údaje tiež preposielame našim obchodným jednotkám [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL ParcelDHL eCommerce SolutionsDHL Paket] . Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Ďalšie informácie o ochrane údajov týkajúcich sa konkrétnych služieb a produktov nájdete na zákazníckom portáli príslušnej divízie a/alebo v príslušnom miestnom vyhlásení o ochrane osobných údajov.


Spracovanie na reklamné účely

Pri návšteve našej webstránky vám ponúkame široké spektrum informácií o spoločnosti DHL, o našich produktoch, službách a podujatiach. Konkrétne môžete získať informácie o nasledovnom:

 1. Podujatia a webináre
 2. Delivered.
 3. Spotlight
 4. Informačné bulletiny
 • Ak sa chcete zúčastniť na niektorom z našich podujatí a/alebo webinárov, budete presmerovaní na príslušnú registračnú stránku. Tam v zásade zhromažďujeme nasledovné osobné údaje: vaše meno, vaša e-mailová adresa a kto je váš hlavný kontakt v DHL. V závislosti od príslušného sektoru vás tiež môžeme požiadať o názov spoločnosti, vaše zaradenie a či ste v minulosti spolupracovali so spoločnosťou DHL. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, keďže toto spracovanie sa vykonáva na účely plnenia zmluvy (účasť na podujatí).

 • Máte tam možnosť udeliť súhlas s reklamnými e-mailmi týkajúcimi sa našich služieb. Na tieto účely vaše kontaktné údaje tiež preposielame našim obchodným jednotkám [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL ParcelDHL eCommerce SolutionsDHL Supply Chain] . Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v dolnej časti mailu Spotlight. Súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať s akoukoľvek účinnosťou pomocou vašej kontaktnej adresy.

 • Ak si prihlásite odber služby DHL Spotlight , aby ste ako prví vedeli o nových článkoch, budeme zhromažďovať len vašu e-mailovú adresu a nebude použitá na žiadne iné účely. Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v dolnej časti mailu Spotlight. Súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať s akoukoľvek účinnosťou pomocou vašej kontaktnej adresy. Ak zrušíte odber služby Spotlight alebo odvoláte svoj súhlas, príslušné údaje sa odstránia alebo zablokujú zo zoznamu adries a nebudú sa na tieto účely ďalej spracovávať.

  Bez ohľadu na vyššie uvedené informácie, ak ste súčasným zákazníkom spoločnosti DHL, vaše poštové údaje (napr. meno, adresa) budú spracované, aby sme vás mohli kontaktovať a poskytnúť vám najnovšie informácie o našich ponukách, novinkách, produktoch a službách. Okrem existujúceho súhlasu na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR spracujeme vašu e-mailovú adresu výlučne s cieľom poskytnúť vám informácie o vlastných a podobných produktoch spoločnosti DHL. Právnym základom pre vyššie uvedené spracovanie na účely zasielanie noviniek o našich a podobných produktoch je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Spracovanie údajov zákazníkov na účely vlastného priameho marketingu sa považuje za vykonané za legitímnym záujmom. Máte právo kedykoľvek namietať proti uvedenému spracovaniu. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nás jednoducho pomocou kontaktných údajov uvedených pod "Kto je zodpovedný".

 • Ak sa zaregistrujete na odoberanie niektorého z našich informačných bulletinov, môžeme na tento účel použiť vašu e-mailovú adresu. Právnym základom pre takéto spracovanie údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v dolnej časti bulletinu. Súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať s akoukoľvek účinnosťou pomocou vašej kontaktnej adresy. Ak sa odhlásite z našej e-mailovej komunikácie alebo zrušíte svoj súhlas, príslušné údaje sa odstránia alebo zablokujú zo zoznamu adries a nebudú sa na tieto účely ďalej spracovávať.
  Zahrnutie vašej e-mailovej adresy do zoznamu blokovaných e-mailov sa uskutoční s cieľom chrániť legitímne záujmy podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v tom, aby sme vám v budúcnosti neposielali žiadne informácie e-mailom.

Uchovávanie údajov a tretie strany

 • Kariérne príležitosti v rámci skupiny Deutsche Post DHL sú rovnako rozmanité ako naše tímy po celom svete. S počtom viac než 590 000 zamestnancov vo viac ako 220 krajinách a územiach spájame ľudí a zlepšujeme ich životy. Ak by ste chceli podať žiadosť o jedno z našich otvorených pracovných miest, tu nájdete viac informácií, a to aj o ochrane údajov.

 • Vaše údaje budeme uchovávať po dobu potrebnú na naplnenie našich účelov, vykonanie našich zmlúv a splnenie akýchkoľvek právnych záväzkov. Doba uchovávania sa môže v rôznych krajinách líšiť v závislosti od platných právnych predpisov danej krajiny.

  Neustále sa usilujeme minimalizovať dobu uchovávania údajov v situáciách, kedy nám to účel, právne predpisy alebo zmluvy umožňujú. Údaje zhromažďované na základe vášho súhlasu budeme uchovávať, kým svoj súhlas neodvoláte.

 • Spoločnosť DHL nezdieľa, nepredáva, neodovzdáva ani iným spôsobom nezverejňuje vaše osobné údaje tretím stranám a nebude to robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ nie je potrebné na účely zmluvy, alebo ak ste na to výslovne nesúhlasili. Napríklad, pri objednávaní produktov môže byť nevyhnutné poskytnúť vaše údaje o adresách a objednávkach našim dodávateľom. Ďalšie informácie o ochrane údajov týkajúcich sa konkrétnych služieb a produktov nájdete na príslušnom  zákazníckom portáli.

  V kontexte spracovania údajov popísaného v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a príslušného právneho základu však spoločnosť DHL prenesie vaše údaje na nasledujúce kategórie príjemcov:

  • Spoločnosti skupiny DPDHL: prenos je potrebný v rámci skupiny DPDHL, jej právnických osôb a zdieľaných servisných centier na poskytovanie a zlepšovanie našich produktov a služieb (napr. našich služieb Získajte cenovú ponuku alebo Časté zásielky). K prenosom možno tiež dochádzať s cieľom spravovať náš vzťah s vami, identifikovať vás, odpovedať na vaše požiadavky a dodržiavať vaše práva na ochranu osobných údajov.
  • Treťostranoví obchodní partneri: Prenos na treťostranových obchodných partnerov je obmedzený na rozsah vyžadovaný platnými právnymi predpismi a/alebo na účely naplnenia zmluvných záväzkov.
  • Treťostranoví sprostredkovatelia: ktorí sú pri spracovaní údajov zmluvne viazaní zachovávať prísnu dôvernosť podľa čl. 28 nariadenia GDPR. Spoločnosť DHL zostáva zodpovedná za ochranu vašich osobných údajov za takýchto okolností. Obchodní partneri dodržiavajú pokyny DHL, čo zaručuje technické a organizačné opatrenia, ako aj kontroly a kontroly.
  • Verejné orgány: prenos sa vyžaduje na základe platných právnych predpisov (napr. na naplnenie právneho záväzku počas spracovania zásielky).

  Vaše údaje sú prenášané mimo Európsky hospodársky priestor (EHP) len do ďalších spoločností skupiny Deutsche Post DHL, treťostranovým obchodným partnerom alebo verejným orgánom v prípade, že je to povolené príslušným zákonom na ochranu osobných údajov. V takýchto prípadoch zaistíme, aby sa pri prenose vašich údajov používali primerané ochranné opatrenia (napr. naše záväzné firemné pravidlá, štandardné zmluvné klauzuly).


Aké sú práva na používanie údajov mojej osoby?

Máte nasledovné práva:

Môžete si vyžiadať informácie o tom, aké osobné údaje sú uložené.

Môžete požiadať o opravu, odstránenie alebo zablokovanie Vašich osobných údajov za predpokladu, že tieto opatrenia sú povolené zákonom a v súlade s existujúcimi zmluvnými podmienkami.

Môžete požiadať o prijímanie osobných údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte.

Môžete podať sťažnosť na dozornom úrade. 

 • Svoje informácie môžete získať, ak sa obrátite na oddelenie ochrany osobných údajov tu:

 • Právo na námietku platí pre každé spracovanie osobných údajov, ktoré je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.


Čo sa týka zabezpečenia dát.

Spoločnosť berie zabezpečenie vašich osobných údajov veľmi vážne. Z dôvodu bezpečnosti vašich údajov sme implementovali rôzne stratégie, kontrolné mechanizmy, zásady a opatrenia. Naše bezpečnostné opatrenia podrobujeme prísnej kontrole. Používame bezpečnostné opatrenia, ako sú brány firewall, systémy na zisťovanie neoprávnených vniknutí do siete a monitorovanie aplikácií. Tam, kde je to vhodné, vaše údaje počas ukladania a prenosu zabezpečujeme pomocou pseudonymizácie a šifrovacích techník. Napríklad vaše dáta sú uložené v bezpečnom operačnom prostredí, ktoré nie je prístupné pre verejnosť. V niektorých prípadoch sú vaše osobné údaje šifrované technológiou Secure Socket Layer (SSL) počas prenosu. Znamená to, že schválený šifrovací postup sa používa na komunikáciu medzi vaším počítačom a servermi DHL, ak váš prehliadač podporuje protokol SSL. Zabezpečujeme, aby sa v našich budovách a certifikovaných dátových centrách používali prísne kontrolné mechanizmy pre fyzický prístup.

Ako súčasť našej bezpečnostnej stratégie sme nastavili audítorské programy, aby sa zaistilo, že naše systémy a služby spĺňajú zásady zabezpečenia údajov skupiny DPDHL a tiež normu ISO 27001.

Okrem toho zavádzame množstvo opatrení na zníženie rizika, ako napr. (okrem iného) pravidelné školenie našich zamestnancov a organizovanie cvičení na simuláciu incidentov naším Centrom na ochranu proti kybernetickým hrozbám.

Ak by ste chceli kontaktovať spoločnosť DHL prostredníctvom e-mailu alebo kontaktných formulárov, chceli by sme zdôrazniť, že dôvernosť zaslaných informácií nie je zaručená. Obsah (e-mailových) správ si môžu prečítať tretie strany. Preto vám odporúčame, aby ste nám poslali dôverné informácie len poštou.

 • Ďalšie informácie o ochrane údajov týkajúcich sa konkrétnych služieb a produktov nájdete na príslušnom zákazníckom portáli.

 • Politika ochrany osobných údajov DPDHL upravuje štandardy pre spracovanie údajov pre celú skupinu s osobitným dôrazom na tzv. transfery tretích krajín, ktoré znamenajú prenosy osobných údajov do krajín mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o "DPDHL Ochrane osobných údajov", stiahnite si nasledovný dokument:

  DPDHL Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov alebo zmluvné podmienky divízie


Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

DHL si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje oznámenie o ochrane osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím kontrolujte situáciu, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách. Používaním webových stránok spoločnosti DHL súhlasíte s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované dňa:

 10. 9. 2021