Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

LOGISTICKÉ RIEŠENIA A ŠPECIÁLNE ODBORNÉ ZNALOSTI

Máme široký sortiment riešení, ktoré môžu byť prispôsobené konkrétnym potrebám vašej firmy. Naším cieľom je optimalizovať a zlepšiť váš dodávateľský reťazec a pomôcť vám získať výhody pred konkurenciou.

Nájdite to správne riešenie pre vašu firmu pomocou vyhľadávača riešení nižšie.

Ste...
Malý alebo stredný podnik (MSP) Menej ako 250 ľudí
Veľká spoločnosť Viac ako 250 ľudí
Vyberte si svoje riešenie
Skladovanie
Preprava a distribúcia
Integrovaná logistika
Colné zastupovanie, zabezpečenie a poistenie
Ekologická logistika
Prehľadnosť a riadenie rizík
Vyberte si Skladovacie riešenia
DHL Transport Related Warehousing Pre skladovanie v rámci tranzitu
DHL Transport Related Warehousing

Letecká alebo námorná nákladná preprava

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Fowarding .

Cestná alebo železničná nákladná preprava

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

Vyberte riešenie prepravy a distribúcie
Interkontinentálna multimodálna preprava
Paneurópska preprava
Vyberte riešenie interkontinentálnej multimodálnej prepravy
DHL SeAir Multimodálna letecká a námorná nákladná preprava
DHL Door-to-More Riešenia priamej distribúcie

DHL SeAir

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Door-to-More

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Vyberte riešenie paneurópskej prepravy
DHL Freight Euronet Európska riadená cestná preprava
DHL Freight Special Transports Európska preprava nadrozmerného alebo ťažkého nákladu

DHL Freight Euronet

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

DHL Freight Special Transports

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

Vyberte integrované logistické riešenie
DHL Lead Logistics Partner Prehľad o celom dodávateľskom reťazci a jeho fungovaní
DHL International Supply Chain (ISC) Služby konsolidácie nakládky tovaru a riadenia vykládky tovaru
DHL Industrial Projects Projektová logistika pre nadrozmerné náklady
DHL Trade Fairs & Events Plne integrovaná logistika pre podujatia
DHL Wine & Spirits Logistics Špecializovaná doprava pre vínový a liehovinový priemysel
DHL Food Logistics Európska logistika pre jedlo, ovocie, zeleninu a veľkoobchod
DHL Perishable Logistics Optimálne podmienky pre prepravu a súlad s predpismi pri manipulácii s rýchlo sa kaziacim tovarom
DHL LifeConEx Prémiová a prispôsobená preprava teplotne kontrolovaného tovaru

DHL Lead Logistics Partner

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia.

DHL International Supply Chain (ISC)

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Industrial Projects

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Trade Fairs & Events

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

DHL Wine & Spirits Logistics

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Food Logistics

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

DHL Perishable Logistics

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL LifeConEx

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Vyberte riešenie colného zastupovania, zabezpečenia alebo poistenia
DHL Customs Services Colné zastupovanie
DHL Customs Consulting Konzultujte, posudzujte riziko a vylepšite svoje colné aktivity
DHL Cargo Insurance Komplexné poistenie nákladu
DHL Security Services Komplexné zhodnotenie bezpečnostných rizík
DHL Customs Services

Letecká alebo námorná nákladná preprava

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Cestná alebo železničná nákladná preprava

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

DHL Customs Consulting

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Cargo Insurance

Letecká alebo námorná nákladná preprava

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Cestná alebo železničná nákladná preprava

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

DHL Security Services

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Vyberte ekologické logistické riešenie
Výkaz emisií uhlíka
Optimalizujte svoju ekologickú stopu
Uhlíkové kompenzácie
Vyberte riešenie výkazu emisií uhlíka
DHL Carbon Calculator Kalkulačka emisií súvisiacich s dopravou
DHL Carbon Report Správa o ekologickej stope súvisiacej s dopravou a logistikou
DHL Carbon Dashboard Grafické modelovanie kompletného dodávateľského reťazca
DHL Quick Scan Prehľad uhlíkovej efektívnosti

DHL Carbon Calculator

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Carbon Report

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Fowarding .

DHL Carbon Dashboard

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Quick Scan

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Vyberte riešenie na optimalizáciu ekologickej stopy
DHL Green Danmar Uhlíkovo efektívna námorná nákladná preprava
DHL Freight EuroLine Uhlíkovo efektívna celovozová (FTL) a dokládková (PTL) preprava
DHL Logistics Consulting Optimalizácia siete na zníženie emisií skleníkového plynu

DHL Green Danmar

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Freight EuroLine

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

DHL Logistics Consulting

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia.

Vyberte riešenie uhlíkových kompenzácií
Pre zásielky balíkov Express
Pre zásielky nákladnej prepravy

Pre zásielky balíkov Express

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Express .

Pre zásielky nákladnej prepravy

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Zvoľte riešenia prehľadnosti a riadenia rizík
DHL SmartSensor Získajte úplný prehľad o vašej zásielke
DHL Resilience360 Nástroje na hodnotenie rizík dodávateľského reťazca

DHL SmartSensor

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z tímu DHL SmartSensor .

DHL Resilience360

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z tímu DHL Resilience360 .

Vyberte si svoje riešenie
Skladovanie a plnenie
Preprava a distribúcia
Konzultácie a služby riadenia
Integrovaná zmluvná logistika
Integrovaná nákladná logistika
Colné zastupovanie, zabezpečenie a poistenie
Ekologická logistika
Prehľadnosť a riadenie rizík
Vyberte riešenie skladovania a plnenia
DHL Warehousing Zdieľané alebo špecializované skladovanie a distribúcia tovaru
DHL Transport Related Warehousing Pre skladovanie v rámci tranzitu
DHL Real Estate Solutions Návrh na mieru, konštrukcia a riadenie logistických systémov
DHL Fulfillment Vytváranie objednávok, skladovanie a odosielanie spotrebiteľom
DHL Packaging Services Služby týkajúce sa balenia, prípravy a úpravy produktov
DHL Pre-sales Services Predpredajné prispôsobenie a montáž produktov
DHL In-plant Logistics Logistické služby v rámci výrobného závodu

DHL Warehousing

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Transport Related Warehousing

Letecká alebo námorná nákladná preprava

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Fowarding .

Cestná alebo železničná nákladná preprava

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

DHL Real Estate Solutions

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Fulfillment

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Packaging Services

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Pre-sales Services

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL In-plant Logistics

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

Vyberte riešenie prepravy a distribúcie
Vnútroštátna
Interkontinentálna multimodálna preprava
Paneurópska preprava
Vyberte riešenie vnútroštátnej prepravy
DHL Managed Transport Riadenie tuzemskej dopravy
DHL Inbound Transport Operations Správa a vykonávanie dovozovej dopravy
DHL Outbound Transport Operations Správa a realizácia výstupnej distribúcie

DHL Managed Transport

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Inbound Transport Operations

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Outbound Transport Operations

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

Vyberte riešenie interkontinentálnej multimodálnej prepravy
DHL SeAir Multimodálna letecká a námorná nákladná preprava
DHL Door-to-More Riešenia priamej distribúcie

DHL SeAir

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Door-to-More

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Vyberte riešenie paneurópskej prepravy
DHL Freight Euronet Riadená cestná preprava po Európe
DHL Freight Special Transports Európska preprava nadrozmerného alebo ťažkého nákladu

DHL Freight Euronet

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

DHL Freight Special Transports

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

Vyberte služby konzultácií a riadenia
DHL Logistics Consulting Strategická konzultácia pre optimalizáciu dodávateľského reťazca a výkonu
DHL Procurement Services Získavanie zdrojov a riadenie produktov a dodávateľov
DHL Recall Services Realizácia všetkých aspektov spojených so sťahovaním produktov z trhu
DHL Business Support Center Podpora v oblasti predpredajného a popredajného zákazníckeho servisu

DHL Logistics Consulting

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia.

DHL Procurement Services

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Recall Services

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Business Support Center

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

Vyberte integrované riešenie zmluvnej logistiky
DHL Lead Logistics Partner Prehľad o celom dodávateľskom reťazci a jeho fungovaní
DHL Inbound to Manufacturing (I2M) Kontrola prichádzajúcich materiálov pre optimalizáciu výroby a zásob
DHL Service Logistics Presúvanie a riadenie ponákupných dielov a materiálov
DHL Indirect Materials Management (MRO) Riadenie údržby, opráv a prevádzky dodávateľského reťazca
DHL Passenger Gateway Services Logistické služby pre firmy zaisťujúce osobnú prepravu
DHL HealthConnect Dodávanie zdravotníckych výrobkov priamo zákazníkom
DHL Clinical Trials Logistics Riadenie logistiky nutné pre úspešné klinické testy

DHL Lead Logistics Partner

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia.

DHL Inbound to Manufacturing (I2M)

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Service Logistics

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Passenger Gateway Services

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL HealthConnect

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Clinical Trials Logistics

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

Vyberte integrované logistické riešenie nákladnej prepravy
DHL Lead Logistics Partner Prehľad o celom dodávateľskom reťazci a jeho fungovaní
DHL International Supply Chain (ISC) Služby konsolidácie nakládky tovaru a riadenia vykládky tovaru
DHL Industrial Projects Projektová logistika pre nadrozmerné náklady
DHL Trade Fairs & Events Plne integrovaná logistika pre podujatia
DHL Wine & Spirits Logistics Špecializovaná doprava pre vínový a liehovinový priemysel
DHL Food Logistics Európska logistika pre jedlo, ovocie, zeleninu a veľkoobchod
DHL Perishable Logistics Optimálne podmienky pre prepravu a súlad s predpismi pri manipulácii s rýchlo sa kaziacim tovarom
DHL LifeConEx Prémiová a prispôsobená preprava teplotne kontrolovaného tovaru

DHL Lead Logistics Partner

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia.

DHL International Supply Chain (ISC)

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Industrial Projects

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Trade Fairs & Events

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

DHL Wine & Spirits Logistics

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Food Logistics

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

DHL Perishable Logistics

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL LifeConEx

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Vyberte riešenie colného zastupovania, zabezpečenia alebo poistenia
DHL Customs Services Colné zastupovanie
DHL Customs Consulting Konzultujte, posudzujte riziko a vylepšite svoje colné aktivity
DHL Cargo Insurance Komplexné poistenie nákladu
DHL Security Services Komplexné zhodnotenie bezpečnostných rizík
DHL Customs Services

Letecká alebo námorná nákladná preprava

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Cestná alebo železničná nákladná preprava

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

DHL Customs Consulting

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Cargo Insurance

Letecká alebo námorná nákladná preprava

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Cestná alebo železničná nákladná preprava

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

DHL Security Services

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Vyberte ekologické logistické riešenie
Výkaz emisií uhlíka
Optimalizujte svoju ekologickú stopu
Uhlíkové kompenzácie
Vyberte riešenie výkazu emisií uhlíka
DHL Carbon Calculator Kalkulačka emisií súvisiacich s dopravou
DHL Carbon Report Správa o ekologickej stope súvisiacej s dopravou a logistikou
DHL Carbon Dashboard Grafické modelovanie kompletného dodávateľského reťazca
DHL Quick Scan Prehľad uhlíkovej efektívnosti

DHL Carbon Calculator

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Carbon Report

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Fowarding .

DHL Carbon Dashboard

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Quick Scan

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Vyberte riešenie na optimalizáciu ekologickej stopy
DHL Green Danmar Uhlíkovo efektívna námorná nákladná preprava
DHL Managed Transport Ekologickejšia preprava vďaka inovatívnym technológiám a alternatívnym palivám
DHL Freight EuroLine Uhlíkovo efektívna celovozová (FTL) a dokládková (PTL) preprava
DHL Warehousing Inovatívne ekologické technológie skladovania
DHL Logistics Consulting Optimalizácia siete na zníženie emisií skleníkového plynu
DHL Envirosolutions Zvyšovanie environmentálnej udržateľnosti vašej prevádzky

DHL Green Danmar

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

DHL Managed Transport

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Freight EuroLine

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Freight .

DHL Warehousing

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

DHL Logistics Consulting

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia.

DHL Envirosolutions

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia zo spoločnosti DHL Supply Chain .

Vyberte riešenie uhlíkových kompenzácií
Pre zásielky balíkov Express
Pre zásielky nákladnej prepravy

Pre zásielky balíkov Express

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Express .

Pre zásielky nákladnej prepravy

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z divízie DHL Global Forwarding .

Zvoľte riešenia prehľadnosti a riadenia rizík
DHL SmartSensor Získajte úplný prehľad o vašej zásielke
DHL Resilience360 Nástroje na hodnotenie rizík dodávateľského reťazca

DHL SmartSensor

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z tímu DHL SmartSensor .

DHL Resilience360

Po odoslaní formulára vás budú kontaktovať naši kolegovia z tímu DHL Resilience360 .