การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

อภิธานศัพท์การขนส่งสินค้า


พื้นฐานข้อมูลการขนส่งสินค้า


ใบตราส่งสินค้า (BOL)

ใบตราส่งสินค้า (BOL) คือเอกสารทางกฎหมายที่ออกให้กับผู้ส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งเพื่อรับทราบการรับสินค้า และเป็นหลักฐานสัญญาของการขนส่งระหว่างสองฝ่าย และยังทำหน้าที่เป็นชื่อและหลักฐานการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อเมื่อได้รับสินค้า

นอกจากนี้ ใบตราส่งสินค้ายังให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่ผู้ขนส่งและคนขับเพื่อดำเนินการกับชิปเมนท์ และใช้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการประกันและพิธีการศุลกากรได้ DHL Global Forwarding ในฐานะ NVOCC สามารถออกใบตราส่งสินค้าของตนที่เรียกว่าใบตราส่งสินค้าของลูกค้าได้

 

การรวมสินค้าของผู้ซื้อ

การรวมสินค้าของผู้ซื้อประกอบด้วยการรวมกลุ่มคำสั่งซื้อจากหลายซัพพลายเออร์ในอย่างน้อยหนึ่งประเทศเพื่อบรรจุแบบเต็มคอนเทนเนอร์ (FCL) และจัดส่งตรงไปยังปลายทาง มากกว่าการจัดการชิปเมนท์แบบไม่เต็มคอนเทนเนอร์ (LCL) ทีละรายการ โดยออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนในการจัดส่งโดยการเพิ่มอัตราส่วนบรรทุกของคอนเทนเนอร์ สำรวจบริการของเรา

CMR

CMR คือตัวย่อชื่อฝรั่งเศสของอนุสัญญาเกี่ยวกับการขนส่งของทางบก พร้อมกับการควบคุมทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางถนน ทำให้เกิดคำนิยามของใบกำกับของการขนส่งสินค้าทางถนนมาตรฐาน หรือเรียกว่า CMR Waybill และใช้ในประเทศยุโรปส่วนใหญ่

ผู้รับ

ผู้รับคือผู้ที่ซื้อชิปเมนท์ของคุณ โดยมักจะเป็นบุคคลเดียวกับที่จะได้รับสินค้า แต่ไม่เสมอไป

ครอสเทรด

การขนส่งสินค้าจะเรียกว่าเป็นครอสเทรดเมื่อสินค้าถูกย้ายจากต้นทางไปยังปลายทางโดยไม่ได้เข้าสู่ประเทศที่ผู้ส่งลงทะเบียนอยู่

FCL (Full Container Load)

การขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยชิปเมนท์แบบเต็มคอนเทนเนอร์ Full Container Load (FCL) หมายความว่าคอนเทนเนอร์ – ไม่ว่าประเภทหรือขนาดใด – จะขนส่งสินค้าของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นวิธีที่เชื่อถือได้ ยืดหยุ่น และคุ้มทุนในการขนส่งสินค้าแบบ door to door ชิปเมนท์ FCL มีอุปกรณ์หลายประเภทและบริการเสริมมากมาย จึงสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ เรียนรู้เกี่ยวกับบริการ FCL ของเรา

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศของลูกค้า (HAWB)

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศของลูกค้า (HAWB) คือเอกสารการขนส่งสำหรับชิปเมนท์ทางอากาศ ที่ออกและเซ็นโดยผู้ให้บริการขนส่งเมื่อได้รับชิปเมนท์ โดยจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขของการขนส่งสินค้า

Incoterms®

Incoterms® จะพิจารณาสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยจะแสดงกรอบการทำงานทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจการจัดการวิธีการและผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งเป็นผู้แบกรับความเสี่ยง และมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของชิปเมนท์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบศุลกากร โดยการตั้งชื่อจะมีโครงสร้างแบบเดียวกัน – อักษรย่อสามตัวและชื่อสถานที่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Incoterms®

LCL

การขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยชิปเมนท์แบบไม่เต็มคอนเทนเนอร์ (LCL) หมายความว่าสินค้าของคุณจะถูกรวมกับคำสั่งซื้อจากผู้ส่งรายอื่นๆ และ/หรือผู้รับเข้าในคอนเทนเนอร์เดียว หากชิปเมนท์ของคุณไม่ต้องใช้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้หรือเวลาในการจัดส่งของการขนส่งทางอากาศ ค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์และการปล่อยคาร์บอนจะลดลง

DHL มุ่งมั่นที่จะนำการเปลี่ยนผ่านสู่การขนส่งสินค้าทางทะเลที่สะอาดและยั่งยืน: ตั้งแต่ 1 มกราคม 2021 เราได้ทำให้การปล่อยคาร์บอนของชิปเมนท์การขนส่งทางทะเลแบบไม่เต็มคอนเทนเนอร์ (LCL) เป็นศูนย์ด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพยั่งยืน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ LCL ของเรา

การเรียกเก็บเงินบุคคลที่สาม

การเรียกเก็บเงินบุคคลที่สามเกิดขึ้นเมื่อค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้รับการชำระโดยบุคคลที่ไม่ใช่ทั้งผู้ส่งหรือผู้รับชิปเมนท์

ศุลกากร - อภิธานศัพท์การขนส่ง


พิธีการศุลกากร

พิธีการศุลกากรคือกระบวนการในการรับการอนุญาตอย่างเป็นทางการในการนำสินค้าเข้าสู่ (นำเข้า) หรือนำสินค้าออกจาก (ส่งออก) ประเทศ โดยทั่วไปหมายถึงเอกสารการขนส่ง เช่น ใบตราส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า และใบรายการบรรจุหีบห่อ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าหรือหลักฐานสิทธิพิเศษ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการศุลกากรของเรา

ภาษีศุลกากร

ภาษีศุลกากรหรือภาษีนำเข้าคือภาษีที่ชำระสำหรับสินค้าที่นำเข้ามายังประเทศ หากไม่ได้รับการยกเว้น สินค้าเชิงพาณิชย์ที่นำเข้าทั้งหมดจะมีหน้าที่ในการชำระภาษีศุลกากรโดยอิงจากการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรตาม Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) สินค้าบางประเภทยังต้องถูกประเมินเกี่ยวกับภาษีอื่นๆ ด้วย - รวมถึงภาษีสรรพสามิตหรือภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด

Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)

ระบบฮาร์โมไนซ์คือระบบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ ประเทศที่เข้าร่วมจำแนกประเภทสินค้าที่ขายโดยอิงจากชุดคำอธิบายสำหรับวัตถุประสงค์ด้านศุลกากร

 

มุ่งเน้นที่ความยั่งยืน


ตั้งแต่เอกสารรายงานจนถึงอภิธานศัพท์ เราแบ่งย่อยข้อพิจารณาหลักเมื่อต้องการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งของคุณ