Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

Drumski transport tereta

Pružamo Vam pouzdanost koja Vam je potrebna


Naši proizvodi za drumski transport tereta nude kvalitetan drumski transport, od standardnih usluga, kao što su LTL Less-than-Truck Load (Zbirni kamionski transport), PTL Part Truck Load (Transport kamionom u dotovaru) ili FTL Full Truck Load (Transport punim kamionima) pošiljke, do transporta sa kontrolom temperature i visoko obezbeđenog transporta.

180 terminala

Širom Evrope

Onlajn Track and Trace

Sa obaveštenjima o događajima

Opcije sa neutralnim uticajem na klimu

Uključujući opcije održivog goriva

Standardni proizvodi za evropski drumski transport tereta


Zatražite brzu ponudu za naše LTL proizvode. Za druge proizvode popunite obrazac za zahtevanje ponude.

DHL Freight Eurapid

Naša prioritetna panevropska usluga sa definisanim datumima od vrata do vrata za paletizovane i nepaletizovane zbirne pošiljke, uključujući i namensku korisničku službu.

Potvrđeni svakodnevni polasci/datumi planiranih dolazaka

Karakteristike
 • Pošiljke do 2.500 kg
 • Maksimalna težina po komadu: 1.000 kg
 • Maksimalne dimenzije po komadu: 240 cm (D) x 120 cm (Š) x 220 cm (V)
 • Neutralan uticaj na klimu
Usluge i opcije
 • Usluga svakodnevnog preuzimanja/rukovanja s prioritetom
 • Preuzimanje istog dana na definisanim poštanskim brojevima i informacije o isporuci (IOD)
 • Elektronski dokaz isporuke u roku od 24 časa (ePOD)
 • Opasna roba

DHL Freight EuroConnect

Naša LTL Less-than-Truck Load (Zbirni kamionski transport) mreža za paletizovane i nepaletizovane zbirne pošiljke pruža superioran kvalitet i veoma pouzdane, ekonomične linije od vrata do vrata u celoj Evropi. Pošiljke koje na dnevnom nivou povezuju glavne evropske poslovne centre.

Definisana vremena tranzita se zasnivaju prema mestu preuzimanja/dostave

Karakteristike
 • Pošiljke do 2.500 kg
 • Maksimalna težina po komadu: 1.500 kg
 • Maksimalne dimenzije po komadu: 240 cm (D) x 220 cm (Š) x 220 cm (V)
Usluge i opcije
 • Preuzimanje i isporuka na točkovima
 • Jednostavan proces rezervisanja pomoću alatki za e-rezervacije
 • Opasna roba (ADR)

DHL Freight EuroLine

Naše usluge PTL Part Truck Load (Transport kamionom u dotovaru) i FTL Full Truck Load (Transport punim kamionima) od vrata do vrata za prevoz pošiljki od tačke do tačke širom Evrope. Usluga uključena u DHL Freight međunarodnu mrežu sa 180 terminala širom Evrope.

Definisana vremena tranzita i navedena vremena tranzita kako bi se ispunili zahtevi klijenta

Karakteristike
 • Maksimalne težine zavise od državnih propisa za ograničenje osovinskog opterećenja prikolice
 • Usluga direktnog preuzimanja i isporuke sa samo jednim vozilom dodeljenim Vašoj pošiljci
 • Flota vozila proverenog kvaliteta kojom upravlja DHL Freight
Usluge i opcije
 • Vrhunske alatke za otpremanje i obradu porudžbina sa IT podrškom
 • Ažuriranja statusa pošiljke i IOD (Informacije o dostavi)
 • Ekološki transport pomoću uštede goriva ili održivog goriva
 • Opasna roba

DHL Freight Euronet

Naša namenska transportna mreža za Transport kamionom u dotovaru (PTL) i Transport punim kamionima (FTL) rešava kompleksne potrebe u domaćem i međunarodnom prevozu u Evropi.  Planiramo kompletan, individualni model za organizovanje prema Vašim specifikacijama, od upravljanja transportom na lokaciji do potpunog planiranja, optimizacije i upravljanja ulaznim i izlaznim tokovima.

Usluga direktnog preuzimanja i isporuke namenskim vozilima uz uslugu kontrolnog tornja

Karakteristike
 • Terensko osoblje na Vašim lokacijama
 • Naplata od trećeg lica/dodatno osiguranje
 • Efikasno upravljanje uvoznim, izvoznim i tranzitnim formalnostima
Usluge i opcije
 • Usluga svakodnevnog preuzimanja/rukovanja s prioritetom
 • Preuzimanje istog dana na definisanim poštanskim brojevima i informacije o isporuci (IOD)
 • Elektronski dokaz isporuke u roku od 24 časa (ePOD)
 • Opasna roba

1 Za pošiljke koje imaju dimenzije ili težinu veću od navedenih, molimo Vas da kontaktirate korisničku službu

2 Pogledajte naše smernice za opasnu robu i zabranjene predmete

3 Pregledajte naše maksimalne nosivosti i osovinske težine po zemljama

Specijalnosti za evropski drumski transport tereta


Zatražite brzu ponudu od jednog od naših stručnjaka. Zatražite ponudu

DHL Freight Coldchain

Naša namenska usluga sa potpunim nadgledanjem i kontrolom temperature za paletizovane zbirne pošiljke, transport kamionima u dotovaru i punom utovaru za proizvode iz oblasti farmacije i bionauka i zdravstva. Usluge sa kontrolom temperature: sa hlađenjem (od +2°C ili +8°C) ili sa spoljnom temperaturom (od +15°C do +25°C).

Planirani polasci i isporuke u više od 30 zemalja u Evropi

Karakteristike
 • Hlađeno: (od +2°C do +8°C) i ambijent: (od +15°C do +25°C).
 • Usaglašeno sa GDP (dobrim praksama distribucije)
 • Centri za pretovar farmaceutske robe
 • Nadgledanje temperature i bezbednosno praćenje pomoću GPS-a
Usluge i opcije
 • Beleženje i skladištenje podataka o temperaturi
 • Centralizovana rezervacija, korisnička služba i administracija
 • Mogućnosti privremenog skladištenja (od +2°C do +8°C i od +15°C do +25°C)
 • Opasna roba

DHL Freight Highvalue

Naša namenska usluga za bezbedan, fleksibilan i  pristupačan panevropski transport sa povećanom transparentnošću i proaktivnim karakteristikama.

Redovni polasci i fiksna vremena polaska za sve terminale i definisana vremena polaska na osnovu porekla/odredišta

Karakteristike
 • Maksimalna težina po komadu je 1500 kg za zbirne pošiljke i 24.000 kg za usluge direktnog transporta
 • Maksimalne dimenzije po komadu za zbirne pošiljke: 400 cm (D) x 220 cm (Š) x 220 cm (V)
 • Bezbednosne opcije za direktni kamionski transport: prikolica sa tvrdim stranicama (box trailer) ili neprobojna cerada, blokiranje kamiona, kontakt sa vozačem 24/7 preko mobilnog telefona, odabrani i obučeni radnici, provereni parkinzi
Usluge i opcije
 • Dodatne opcije za direktni kamionski transport: dva vozača, GPS i osiguranje tereta
 • Bezbednosne opcije za mrežne pošiljke, uključujući bezbednosne kaveze, bezbednosnu kontrolu pristupa i video nazor na tranzitnim terminalima
 • Elektronski dokaz isporuke sledećeg dana
 • Opasna roba

Severnoamerički, azijski i afrički drumski transport tereta


DHL Global Forwarding bavi se LTL, FCL, PTL i drumskim transportom tereta sa kontrolisanom temperaturom u drugim delovima sveta.

Dodatne usluge


Tokom transporta koji vrši DHL Freight, ono pokriva troškove transporta u slučaju fizičkog gubitka ili oštećenja usled bilo kog spoljašnjeg uzroka.

 • Osiguranje širom sveta za vrednosti robe do 5 miliona evra
 • Konkurentne cene bez učešća
 • Fakturisanje robe i osiguranja putem jedne fakture
 • Pokriće za teret visokog rizika i destinacije širom sveta uključujući lokacije visokog rizika
 • Maksimalno 30 dana rešavanja zahteva

Da bismo ispunili Vaše zahteve u tranzitu, naši proizvodi za drumski i železnički transport povezani su sa uslugama skladištenja.

 • Skladišta za više klijenata i deljena oprema za isporuku
 • Dokazano iskustvo i znanje kako u oblasti usluga skladištenja tako i usluga lokalne distribucije
 • Upravljanje lancem nabavke pomoću najnovijih tehnologija (RFID, onlajn inventar, veb stranica, praćenje prema broju porudžbine i serije, EDI veze)
 • Širok spektar aktivnosti sa dodatom vrednošću

Naš opšti portfolio usluga obuhvata:

 • uvoz i izvozpodnošenje deklaracija
 • Podnošenje bezbednosnih podataka
 • Upravljanje carinjenjem
 • Tumačenje regulative i konsalting
 • Usklađenost, revizija, obuka i još mnogo toga

Saznajte više o uslugama carinjenja  

Naš DHL GoGreen portfolio nudi vam različite nivoe alata za transparentnost ugljenika.

 • Onlajn kalkulator emisije ugljenika
 • Procena ukupnog ugljenika kompanije
 • Izveštaj o emisiji štetnih gasova
 • GoGreen nadoknađivanje

Tokom transporta koji vrši DHL Freight, ono pokriva troškove transporta u slučaju fizičkog gubitka ili oštećenja usled bilo kog spoljašnjeg uzroka.

 • Osiguranje širom sveta za vrednosti robe do 5 miliona evra
 • Konkurentne cene bez učešća
 • Fakturisanje robe i osiguranja putem jedne fakture
 • Pokriće za teret visokog rizika i destinacije širom sveta uključujući lokacije visokog rizika
 • Maksimalno 30 dana rešavanja zahteva

Da bismo ispunili Vaše zahteve u tranzitu, naši proizvodi za drumski i železnički transport povezani su sa uslugama skladištenja.

 • Skladišta za više klijenata i deljena oprema za isporuku
 • Dokazano iskustvo i znanje kako u oblasti usluga skladištenja tako i usluga lokalne distribucije
 • Upravljanje lancem nabavke pomoću najnovijih tehnologija (RFID, onlajn inventar, veb stranica, praćenje prema broju porudžbine i serije, EDI veze)
 • Širok spektar aktivnosti sa dodatom vrednošću

Naš opšti portfolio usluga obuhvata:

 • uvoz i izvozpodnošenje deklaracija
 • Podnošenje bezbednosnih podataka
 • Upravljanje carinjenjem
 • Tumačenje regulative i konsalting
 • Usklađenost, revizija, obuka i još mnogo toga

Saznajte više o uslugama carinjenja  

Naš DHL GoGreen portfolio nudi vam različite nivoe alata za transparentnost ugljenika.

 • Onlajn kalkulator emisije ugljenika
 • Procena ukupnog ugljenika kompanije
 • Izveštaj o emisiji štetnih gasova
 • GoGreen nadoknađivanje

Povežimo se

Imate pitanja za stručnjaka za drumski transport tereta?


Recite nam nešto o vašim potrebama da bismo započeli.