Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

DRUMSKI TRANSPORT POD TEMPERATURNIM REŽIMOM U SVRHE BIONAUKE I ZDRAVSTVA

Ostanite hladnokrvni, smireni i povezani

DHL Freight Coldchain

Kontrola temperature za proizvode iz oblasti bionauka i zdravstva
 • Konsolidacija usluga LTL Less-than-Truck Load (Zbirni kamionski transport) i FTL Full Truck Load (Transport punog utovara kamionima)
 • Centri za pretovar farmaceutske robe
 • Potpuna kontrola temperature i nadgledanje (od +2°C do +8°C i od +15°C do +25°C)

Naša namenska usluga sa potpunim nadgledanjem i kontrolom temperature za paletizovane zbirne pošiljke, transport kamionima u dotovaru i punom utovaru za proizvode iz oblasti farmacije i bionauka & zdravstva.

Usluge sa kontrolom temperature: sa hlađenjem (od +2°C ili +8°C) ili sa spoljnom temperaturom (od +15°C do +25°C).

Efikasno, fleksibilno i potpuno nadgledano tokom celog transportnog lanca.

 • Usaglašeno sa GDP (dobrim praksama distribucije)(1)
 • Planirani polasci i isporuke u više od 30 zemalja u Evropi sa pouzdanim vremenima realizacije
 • Nadgledanje temperature i bezbednosno praćenje pomoću GPS-a
 • Beleženje i skladištenje podataka o temperaturi
 • Centralizovana rezervacija, korisnička služba i administracija
 • Praćenje sa obaveštenjima o događajima i detaljima o isporuci
 • Mogućnosti privremenog skladištenja  (od +2°C do +8°C i od +15°C do +25°C)
 • Poznata nam je ogromna odgovornost povezana sa transportom robe za medicinsko lečenje. Zbog toga poslujemo prema sistemu upravljanja kvalitetom koji je sertifikovan prema standardima ISO 9001 i ISO 14001.

  Svi naši procesi su ustanovljeni tako da ispunjavaju standarde novih smernica EU o BDP-u (kontrola promena, upravljanje rizicima, izuzecima i korektivnim i preventivnim radnjama (CAPA)) u cilju očuvanja integriteta Vaše robe tokom čitavog lanca transporta.

 • Odeljenje DHL Freight je osnovalo namenski kompetentni centar za bionauke u Belgiji. U ovom slučaju, objedinili smo sve naše znanje iz ovog sektora tržišta u tim koji upravlja svim pošiljkama unutar mreže DHL Freight Coldchain. Pogodnost za klijente predstavljaju velika stručnosti i visoka efikasnost, kao i jedinstveni kontakt punkt za sve upite.

  • Širom Evrope, flota kamiona-hladnjača stoji Vam na raspolaganju. Oni omogućavaju da se sa osetljivom robom postupa u skladu sa novim smernicama EU o BDP-u. Tokom putovanja, neprestano se vrši merenje temperature, a podaci se prenose putem GPS-a i postavljaju na mrežu.
  • Naše najsavremenije IT alatke omogućavaju Vam da pratite status i temperaturu svih pošiljki na svakoj etapi putovanja. Sva skladišta i stanice za pretovar usklađeni su sa GDP smernicama i posebno opremljeni da garantuju neprekidnu kontrolu temperature.

Premišljate se o nekim stvarima ili niste sigurni koji proizvod da izaberete?

Obratite se nekom od naših stručnjaka za transport tereta kako biste razgovarali o Vašim zahtevima ili dobili brzu ponudu dok još razmišljate o tome!

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.