Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Klara containerbristen med styckegodssändningar via sjötransport

Dagens kapacitetskris skapar stora utmaningar. Styckegodssändning via sjötransport är emellertid ett alternativ som redan ger många organisationer en lösning. Det är ett bra läge att överväga att använda styckegodssändningar i leveranskedjan.


Kapacitetskrisen kommer inte att lösas inom den närmaste tiden. Vi ser kaosartade scener utspela sig runt om i världen med containrar som ligger strandade på fel ställen samtidigt som fullastade fartyg inte kan anlägga hamnarna. Sedan början av covid-19-pandemin har den fysiska tillgången på containrar varit en stor utmaning. Även om du kan betala mer är det ändå svårt att lyckas få tillgång till en hel 20 eller 40 tums container.

I den här artikeln undersöker vi hur styckegodssändning via sjötransport är lösningen för många organisationer:

Hur löser jag problemet med den pågående containerbristen?


Styckegodssändningar är en bra lösning på problemet. Med den här typen av sändning kan du dela en container med en eller flera andra avsändare. Det gör det enklare att säkra kapacitet även om det är för mindre godsvolymer. 
 

Vilka fördelar ger det mig?

Det kanske kan låta som en kompromiss, men många företag ser betydande fördelar med att transportera mindre godsvolymer.

En av våra kunder inom detaljhandeln med en tillverkningsanläggning i Kina gjorde kostnadsbesparingar för lagerhållningen i sitt distributionscenter i Nordamerika genom att gå från att skicka FCL-sändningar varannan månad till att skicka styckegodssändningar en gång i månaden. Detaljhandlaren kunde transportera mindre mängder varor varje gång, vilket gjorde att denna kunde undvika onödigt höga lagernivåer i närheten av de viktigaste marknaderna. Tätare sändningar minskade också risken kopplad till en oväntad försening.

En annan av våra kunder, en tillverkare inom lätt industri, upptäckte att styckegodssändningar kunde bidra till att förbättra kassaflödet – någonting som är viktigt för alla företag idag. Varje gång tillverkaren gjorde styckegodssändningar var sändningskostnaden och tillhörande skatt och tull lägre än med FCL. Att betala mindre belopp oftare är ett bra sätt att sprida ut sändningskostnaderna på.
 

Hur är det med ombordlastningen av containern?

Det är en sak att erhålla containerutrymme. Det är en helt annan sak att se till att styckegodscontainern lastas på fartyget som planerat.

I dessa svåra tider kan vissa transportörer bryta sina utlovade transportscheman och försena den faktiska sändningen genom att skjuta på den tills styckegodscontainern är fylld. DHL Global Forwarding skyddar dig mot det med en policy om leverans enligt bokning för alla dina styckegodssändningar.

Vad mer kan försena sändningen?


När du har lagt din order finns det två viktiga saker du kan göra för att säkerställa att din styckegodscontainer lastas på det avsedda fartyget. Det första är att förutse datumet när godset ska vara redo och hålla reda på stopptiden. Det andra är att förbereda alla dokument och kontrollera alla särskilda krav för ditt gods. Särskilt för farligt gods som omfattas av begränsningar och för skrymmande gods.
 

Vad händer om avgången ställs in?

Om du arbetar direkt med en mindre speditör eller transportör och denna inte har ett tillgängligt fartyg en viss vecka, kan det innebära att din styckegodssändning måste vänta en hel vecka innan nästa avgång längs handelsleden.

Därför bör du arbeta med en erfaren transportör som har tillgång till alla större rederier. Om en avgång missas, oavsett orsak, kan det ta bara några timmar att överföra sändningen till en annan avgång. En dörr till dörr-tjänst för styckegodssändning är att föredra i dessa osäkra tider eftersom det gör att du kan låta transportören justera lastbilstransporterna i båda ändar för avhämtning och leverans.

Hur planerar jag för sändningens ankomst?


Innan pandemin tog en sjötransport från Asien-Stillahavsregionen till Los Angeles högst 20 dagar. Idag är den transittiden omöjlig att uppnå i och med att många rederier inte kan upprätthålla sina vanliga avgångar.

Därför måste du justera dina planer efter dessa längre transporter och mer osäkra ankomsttider. Utifrån en analys av de senaste transporttiderna längs specifika leder bör din transportör kunna ge en tydlig ledtid för transporten, med total transittid och bufferttid så att du inte får tomt i lagret.
 

Kan jag se sändningens status under transport?

Insyn i sändningen är avgörande för att hålla dig uppdaterad och informerad. Via onlineportalen myDHLi ger DHL Global Forwarding dig åtkomst till data om standardmilstolpar och anpassade milstolpar för transporten. Du har dessutom alltid tillgång till rapporter om undantagshantering. Mer information om myDHLi.

Finns det något sätt att skynda på styckegodssändningen?


Du kanske letar efter sätt att skynda på styckegodssändningen till stöd för nya e-handelsinitiativ. När du behöver uppnå kortare transittider finns det två centrala sätt att korta ned den totala transporttiden på.

Först och främst kan processerna för styckegodssändning expedieras snabbare på lager och containergodsterminaler på både avsändarplatsen och destinationsplatsen. På DHL Global Forwardings containergodsterminal i Shanghai förkortar expresstjänster för styckegodssändningar uppehållstiden från fyra dagar till samma dag.

Det andra är att du kan korta ned tiden för andra transportmedel du använder. Särskilt om varorna transporteras en lång sträcka före eller efter sjötransporten bör transportören erbjuda flygfrakt eller expresstransport med lastbil. Genom att kombinera flera transportmedel kan du hålla kostnaden under kontroll samtidigt som du kortar ned transittiden från dörr till dörr.
 

Kan jag se sändningens status under transport?

Insyn i sändningen är avgörande för att hålla dig uppdaterad och informerad. Via onlineportalen myDHLi ger DHL Global Forwarding dig åtkomst till data om standardmilstolpar och anpassade milstolpar för transporten. Du har dessutom alltid tillgång till rapporter om undantagshantering. Läs mer om myDHLi.

Vilka är mina nästa steg?


Tror du att sändning av styckegods (LCL) kan vara användbart i utformningen av din leveranskedja? Vi hjälper dig att bedöma potentialen.