Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Vilka är kostnadsdrivarna för sändning av styckegods?

Kostnadseffektiviteten är en av huvudorsakerna till att avsändare väljer styckegodssändning via sjötransport. Prissättningen av styckegodssändningar skiljer sig från prissättningen för andra metoder, så här följer en användbar översikt.


Innan du väljer styckegodssändning via sjötransport bör du undersöka de olika avgifterna närmare. Du kommer att se att det finns fler poster på en styckegodsfaktura än på en FCL-faktura, vilket kanske kan verka lite skrämmande till en början. Men tillsammans bör de ge en kostnadseffektiv transportlösning.

I den här artikeln tittar vi på hur kostnaderna beräknas och var avgifterna tillämpas. Det ger också användbar vägledning om när styckegodssändning med sannolikhet är det billigaste alternativet jämfört med FCL och flygfrakt.

Hur beräknas fraktkostnaden för styckegodssändningar?


Kostnaden för styckegodssändningar grundas på två saker – godsets vikt och godsets mått eller volym (vikt/mått). Vikten anges i ton och volymen i kubikmeter. Kostnaden för sändningen baseras på det av dessa två som är högst. Ett litet tips: godsets volym är oftast större än godsets vikt.

Vi tittar på hur mycket du debiteras om du erbjuds en fraktavgift på 100 USD per vikt/mått. För en sändning som väger ett ton och mäter 10 kubikmeter debiteras du 1 000 USD.

Hur är det med avgifter på avsändarplats och destination?

Det finns en stor skillnad mellan styckegodsfakturor och FCL-fakturor. På en vanlig styckegodsfaktura finns mer än bara fraktavgifter och de vanliga avgifterna och tilläggsavgifterna. Här finns också lokala avgifter för avsändarplats och destination som baseras på godsets exakta vikt och mått.

Varför är det skillnad? När du väljer FCL bakas lokala avgifter för containerhantering in i den totala fraktavgiften. När du väljer styckegodssändning betalar du istället bara en del av kostnaden för containerhanteringen eftersom du delar utrymmet i containern. Du betalar också avgifter för lastning, lossning och hantering av gods. Avgifterna utgår från villkoren för de Incoterms du avtalat med leverantören. Det är bra att de lokala avgifterna specificeras på LCL-fakturan. Det gör att du kan kontrollera om du debiterats rättvist.
 

Betalar jag några andra fraktavgifter?

Om du betalar andra fraktavgifter eller inte beror på vad du sänder för något. Du kan behöva betala extra om ditt gods inte kan staplas och om det är klassificerat som farligt gods.

När containern är fylld överlämnas den till en sjötransportör för internationell transport. När fartyget anländer till destinationshamnen hämtar transportören upp containern och transporterar den till ett lager eller en containergodsterminal på platsen.
 

Kostar en styckegodssändning mindre än flygfrakt eller FCL-sändning?
Styckegodssändning är betydligt billigare än flygfrakt längs nästan alla handelsleder, särskilt när det gäller gods med stor volym.

Nackdelen är att transittiderna vanligen är mycket längre. Du kan lösa det problemet genom att planera i förväg. Många av våra tillverkarkunder förlänger till exempel sina produktionsscheman så att de slutförda produkterna kan levereras med längre transittider. Det gör att de kan dra nytta av de betydande kostnadsbesparingarna med styckegodssändning jämfört med flygfrakt.

Styckegodssändning är oftast billigare än FCL-sändning, men inte alltid.

Hur tar du reda på om det är det? Det handlar återigen om vikt och mått eller volym (vikt/mått). 

Svaret är att LCL med största sannolikhet kostar mindre än FCL om:

  • godsets volym är mindre än 20 kubikmeter
  • godset transporteras på en vanlig handelsled med direkttjänster för styckegodssändning
  • det gäller vanligt gods eller farligt gods som är ordentligt paketerat och efterlever internationella sjöfartsorganisationens (IMO) regler

Vilka är mina nästa steg?


Tror du att sändning av styckegods (LCL) kan vara användbart i utformningen av din leveranskedja? Vi hjälper dig att bedöma potentialen.