Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

När du bör välja sjötransport för sändning av styckegods

Letar du efter ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att sända små godsvolymer? I så fall kan den bästa lösningen för dig vara styckegodssändning via sjötransport


Tycker du att flygfrakt är för dyrt för alla dina sändningar? Vill du kanske minska dina koldioxidutsläpp också? Sjötransport är ett bra alternativ till flygfrakt. Men vad gör du om du inte kan fylla en hel container? Dina sändningar är kanske mindre nu för tiden på grund av att du håller lagerhållningen nere, sprider sändningsrisken eller testar nya marknader?

Om du letar efter ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ till flygfrakt och FCL-sändningar kan lösningen vara styckegodssändning via sjöfrakt.

När är styckegodssändning ett bra alternativ för mig?


Styckegodssändning är sannolikt det bästa alternativet för gods som inte är för litet eller har för stor volym eller vikt. I allmänhet kan upp till 10 ton och 20 kubikmeter hanteras som styckegods.

När bör jag välja styckegodssändning framför flygtransport?

Om du har en mycket liten sändning – gods som till exempel väger mindre än 300 kg – bör du välja flygfrakt ihop med fördelarna med korta transittider. Men om ditt gods väger mer än så (det är svårt att ge ett exakt tröskelvärde eftersom det finns flera faktorer att ta med i beräkningen) och det finns plats i schemat för sjötransport kan du fundera på att välja styckegodssändning istället för flygfrakt. Många företag anser att styckegodssändningar är ett kostnadseffektivt och tryggt transportalternativ, särskilt med schemadrivna avgångar, och det kostar kanske bara en tredjedel av den motsvarande flygfraktkostnaden. Dessutom är sjötransport grönare än flygfrakt och med DHL:s styckegodssändningar får du noll koldioxidutsläpp utan extra kostnad för kunder med godkända SBTi-mål.

När bör jag välja styckegodssändning framför FCL?

Om du inte behöver en egen container till ditt gods, eller godsets volym inte fyller upp hela containern kan styckegodssändning vara ett bättre alternativ eftersom du bara betalar för det containerutrymme du använder. För företag som detaljhandlare som regelbundet skickar gods från Asien till Europa, visar sig styckegodssändning ofta bli billigare än FCL. En annan fördel är att dessa avsändare istället för att lägga en enda stor order för FCL-transport kan lägga flera mindre order som enkelt kan gå som styckegodssändningar via flera direktanslutningar med avgång varje vecka.

Och om jag behöver sänka utgifterna och koldioxidutsläppen?

Sjötransporter är billigare och bättre miljöanpassade än flygfrakt. Med styckegodssändning kan du sänka utgifterna och koldioxidutsläppen ytterligare genom att ett konsolideringssteg läggs till för godset under transport. Det är när inkommande styckegodssändningar från flera olika avsändarplatser kombineras innan de fortsätter på sin resa i samma riktning. Du gagnas av betydligt lägre kostnader och ett mindre koldioxidavtryck genom att bara acceptera en lite längre transittid.
 

Hur står sig transittiderna för styckegodssändning i jämförelsen?


Flygfrakt går snabbare än styckegodssändning med undantag för korta transporter och vissa interregionala transporter. Det är vanligen ingen skillnad mellan transittiderna från hamn till hamn för styckegodssändning och FCL-sändning. Du måste bara ge lite extra tid för hanteringen av styckegodssändning i båda ändar, enligt vad som illustreras nedan och enligt beskrivningen i artikeln Grundläggande om styckegodssändning. Om det måste gå fortare än så kan du välja expresstjänster för styckegodssändning.

Var kan jag använda styckegodssändning?

Du hittar tjänster för styckegodssändning i många geografiska områden och som täcker långa avstånd. Vi erbjuder till exempel fler än 2 800 tjänster för direktsändning av styckegods, bland annat i båda riktningar längs de huvudsakliga handelsrutterna mellan och inom Nord- och Sydamerika, Asien-Stilla havsområdet, Europa, Mellanöstern och Afrika.
 

Vilka produkter kan jag skicka?


Du kan skicka i stort sett samma produkter som styckegodssändning som med FCL-sändning om de inte behöver särskild hantering och kan lastas ihop med andra produkter i samma container. Godset måste klara en lång och långvarig transport i och med att sjötransporter kan ta mellan 20 och 30 dagar, och ibland längre tid. Här är en lista med varor som inte kan skickas som styckegods: levande växter och djur, alla typer av färskvaror, valuta och värdepapper, värdesaker som guld, platina och smycken, visst farligt gods, vapen och ammunition, fordon som motorcyklar, tobak, cigaretter och personliga ägodelar.

Vilka är begränsningarna när det gäller vikt och storlek för styckegods?

Varje föremål får vanligen inte vara större än 5,80 x 2,25 x 2,20 meter (L x B x H). Det finns också vanligen en viktbegränsning per föremål (till exempel 2 500 kg) och en högsta sändningsvolym i kubikmeter (till exempel 20 kubikmeter). 

Har du något som är större eller tyngre än så och sändningens volym är större rekommenderar vi att du hör med styckegodssändaren. Vi kan vanligen hantera gränsfall efter att ha undersökt den specifika sändningen, handelsleden, containeranvändningen och annat.
 

Vilka är mina nästa steg?


Tror du att sändning av styckegods (LCL) kan vara användbart i utformningen av din leveranskedja? Vi hjälper dig att bedöma potentialen.