Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Allt du behöver veta om sjötransport av styckegods

Det finns ingen anledning att oroa dig för att dina kunskaper om sjötransport av styckegods inte räcker till


Som de flesta har du nog någon uppfattning om vad sjötransport av styckegods är för något. Men kanske behöver du friska upp minnet angående några detaljer eller kanske är det dags att släppa några gamla sanningar? Det ligger ingen skam i att börja från början! 

I den här artikeln går vi igenom grundläggande information om den typen av sjötransport, och går steg för steg igenom de viktigaste funktionerna och fördelarna. Du behöver ingen tidigare kunskap om eller erfarenhet av styckegodssändning.

När du har läst artikeln kanske du vill införa styckegodssändningar i utformningen av leveranskedjan. Du kan också läsa – Välja styckegodssändning: När bör du välja sjötransport för sändning av styckegods?

Vad är styckegods för något?


Styckegodssändning är ett alternativ för sjötransport av gods när du inte har tillräckligt stora volymer för att det ska rättfärdiga kostnaden för en hel container. När du sänder gods på det här sättet delar du containerutrymmet med en eller flera andra avsändare.

Hur skulle styckegodssändningen kunna fungera för mig?

Ditt gods tas till ett lager eller en containergodsterminal där det lastas i containern ihop med gods från andra avsändare. Lastningen måste ske säkert och för extra säkerhet bör containern hanteras av din transportör. 

När containern är fylld överlämnas den till en sjötransportör för internationell transport. När fartyget anländer till destinationshamnen hämtar transportören upp containern och transporterar den till ett lager eller en containergodsterminal på platsen.  

Här öppnas containern och ditt gods skiljs från de andra avsändarnas gods. I det här skedet är det särskilt viktigt att kontrollera att godset inte har skadats och att inget gods gått förlorat. Det är till det fraktsedeln används. Med det dokumentet intygas att sändningen tagits emot säkert efter inspektion. Nu kan transportören leverera varorna direkt till kunden.
 

Vad betalar jag för att sända styckegods?


Du betalar bara för det utrymme du använder. Godset mäts per kubikmeter och priset beräknas utifrån det som en procentandel av containerns totala kapacitet. Det är en stor skillnad gentemot när du skickar FCL-sändningar. För FCL måste du betala för hela containern även om den är halvtom. 

"En mycket välutnyttjad sjötransportscontainer är det mest kostnadseffektiva sättet att transportera gods på."

Du måste också betala avgifter vid avsändningsplats och destination. Dessa avgifter beror på de specifika incoterms som gäller för sändningen. Ibland beräknas avgifterna per kubikmeter eller som en fast avgift och din transportör bör förklara alla kostnader för dig.

Vilka är fördelarna för mig?

Du kan spara pengar jämfört med FCL-sändningar eftersom du inte behöver betala för en hel container. En annan viktig fördel är en tillförlitlig leveranskedja, särskilt om du sänder varor när det råder brist på containrar. Det är lättare att få tillgång till kapacitet för styckegods, så i väntan på FCL-kapacitet kan företag använda sig av styckegodssändningar för brådskande sjötransporter. Du maximerar tillförlitligheten genom att välja en transportör med ett globalt nätverk för styckegodssändningar som har gedigen erfarenhet av att kontrollera och övervaka styckegodssändningen hela vägen från avhämtning och containerlastning till ankomst och lossning och vidare till den slutliga leveransen.
 

Hur hållbart är det att sända styckegods?


Vill du minska dina koldioxidutsläpp? Sjötransport är betydligt grönare än flygfrakt och styckegodssändningar är vanligen bättre miljöanpassade än FCL-sändningar eftersom du delar utsläppen med andra avsändare. Dessutom erbjuder vissa transportörer alternativ för klimatkompensation i den egna värdekedjan . Det vill säga direkt kompensation för utsläpp av växthusgas i organisationens leveranskedja. DHL Global Forwarding erbjuder till exempel DHL GoGreen Plus för kunder som använder sig av tjänster för styckegodssändning. På så sätt neutraliserar vi koldioxidutsläppen genom att använda subventionerade marina biobränslen, och kunder med godkända SBTi-mål betalar inget extra för detta. Vi kan vid behov förbereda årsrapporter för att visa de exakta besparingarna i koldioxidutsläpp baserat på godsvolymer, godsvikt och handelsvägar under året.
 

Hur långa är transittiderna vanligen?Du har packat godset och det har hämtats, lastats i containern och på fartyget. Vad händer sedan? Det beror på handelsleden. Transittiderna inom Asien kan vara så korta som bara ett par dagar, medan transporter från Asien till östra USA kan ta flera veckor. 

En sak du bör tänka på är att styckegodssändningar vanligen tar fyra eller fem dagar längre tid än en FCL-transport längs samma handelsled. Det beror på att transportören behöver tid att inspektera godset ordentligt innan lastning. Kvalitet och kvantitet måste kontrolleras, exporthanteringsuppgifter måste utföras, godset måste mätas, fotograferas, spännas fast och säkras och containern måste transporteras till hamnen. I slutet av resan hämtar transportören containern från hamnen, lastar ur containern och gör en ytterligare inspektion för att kontrollera kvantitet och kvalitet på godset.

Innebär den extra transittiden problem?

Den extra transittiden behöver inte vara ett problem. På samma sätt som du planerar in extra tid för en FCL-transport jämfört med flygfrakt behöver du planera in mer tid för en styckegodssändning jämfört med en FCL-sändning. Transportören bör informera dig om schemat, så att du enkelt kan planera in övriga tider utifrån det.
 

Hur säkert är mitt gods?


Transport av styckegods kan vara extremt säkert. Särskilt om transporten går mellan två säkra lager eller containergodsterminaler. Med fler än 2 800 direktsändningar av styckegods i veckan transporterar DHL Global Forwarding styckegods mellan fler än 45 000 olika lagerpar och vi kontrollerar att alla dessa anläggningar är inhägnade, har säkerhetsvakter dygnet runt, omfattande kameraövervakning och obligatorisk identifiering av personal. För värdefullt eller tullkontrollerat gods har våra anläggningar också interna stängsel.

Som för alla transportsätt finns det goda argument för att teckna en bra varuförsäkring för styckegodssändningar istället för att förlita sig på internationella fraktbestämmelser när det gäller att få ersättning. Få reda på varför avsändare behöver ha en varuförsäkring.

Hur ska jag paketera godset?

Det finns många sätt att paketera styckegods på. Som en allmän regel gäller att godset ska kunna staplas och förflyttas med gaffeltruck. Har godset låg vikt? I så fall är det nog bäst att du förpackar det i en tålig kartong som kan innehålla stötdämpande och fixerande material. För tyngre gods kan du överväga transporthäckar och lastpallar. Enhetlig storlek på lådor och behållare förenklar vanligen styckegodshanteringen. DHL Global Forwarding erbjuder ingående rådgivning angående paketeringsalternativ. Du hittar mer information i våra ingående riktlinjer för paketering av styckegods.
 

Vilka är mina nästa steg?


Tror du att sändning av styckegods (LCL) kan vara användbart i utformningen av din leveranskedja? Vi hjälper dig att bedöma potentialen.