Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

DHL ECOMMERCE SVERIGE CERTIFIERADE SOM TOP EMPLOYER 2021

2021 är första året DHL eCommerce Sverige certifierats av Top Employer Institute. En certifiering från Top Employer Institute tilldelas världens främsta arbetsgivare. Certifieringen Top Employer identifierar arbetsgivare som erbjuder den bästa arbetsmiljön för medarbetare att utvecklas både professionellt och personligt. 

  • "Vi vill uppmuntra till en arbetsmiljö som innebär att personalen är engagerad och där vi också främjar ett aktivt ledarskap. Personalen är utan tvekan vår enskilt viktigaste tillgång och Jag vill verkligen tacka alla i teamet för deras stora engagemang under året som gått. Att bli certifierade av Top Employer Institute är ett kvitto på att vi har fokus på rätt saker som arbetsgivare", säger Jonas Lindell, Managing Director.
  • "Vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare är långsiktig och ligger helt i linje med vår övergripande strategi kommande år. Vi ser också ett väldigt tydligt samband mellan att ett fullt fokus på vår personal ger direkta fördelar i att uppnå våra affärs- och lönsamhetsmål. Utan vår personal och deras engagemang hade vi helt enkelt aldrig nått dit vi är idag", säger Niklas Stenman, Head of Strategy & Program Management.  
Jonas Lindell, Managing Director och Niklas Stenman, Head of strategy & Program Management.

Om Top Employer

Top Employers Institute certifierar organisationer baserat på en genomlysning av organisationen. Analysen baserar sig på sex stycken områden med 20 ämnen inom HR som t ex. medarbetarstrategi, arbetsmiljö, karriärsutveckling, utbildning, hälsa, mångfald och inkludering.

Det första steget i certifieringsprocessen är en omfattande analys av företagets HR-arbete. Efter att den har genomförts, bestämmer Top Employers Institute vilka företag som har uppnått de krav som krävs för att bli certifierad som Top Employer.

Läs mer om Top Employers institute här.