Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

TRANSPORTER TILL OCH FRÅN EUROPA

DHL Freight EuroConnect

Pall, Stycke, Parti (LTL) och Hellaster (FTL)

När du ska importera eller exportera gods till och från Europa erbjuder DHL skräddarsydda landtransporter för stycke-, parti- och hellaster. Vi erbjuder dagliga avgångar med över 2000 reguljära linjer i vårt internationella nätverk, till och från drygt 30 länder inom Europa, CIS och Nordafrika. Vi hämtar dina inrikes- och utrikes styckegodssändningar vid ett och samma tillfälle. Tid är viktigt och många av våra kunder har både inrikes handel och internationell handel vilket gör vår storlek och erbjudande passar många företag. Då behöver du inte hålla koll på vilken bil som hämtar vad och istället fokusera på din egen produktion och logistik. Det tillsammans med en mängd andra tillvalstjänster gör att du på ett enkelt sätt kan planera transporterna helt efter dina unika behov.

DHL Freight EuroConnect

Tillvalstjänster

  • Fast leveransdatum
  • Tullhantering Vi hjälper dig också gärna med att hantera tullen för ditt gods. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här.

Gå före i kön

DHL Freight Eurapid är en prioriterad produkt som alltid går före i produktionen. Det är en styckegodsprodukt som produceras på samma sätt som DHL Freight Euroconnect och går i samma nätverk men har företräde i terminalerna. Det innebär att godset har prioriterad bokning, lastning och leverans. Det innebär också att ett serviceteam följer sändningen hela vägen och meddelar om något oförutsett skulle inträffa. DHL Freight Eurapid har täckning i 22 länder och gäller för gods mellan ett kilo och 2,500 kilo.

Du kan också boka tillvalet PRE 12 för leverans innan klockan 12 dagen efter.

Följ oss