Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

POST-CORONA

Covid-19 pandemin är först och främst en krissituation för folkhälsan. Men vi kunde redan i ett tidigat stadie av 2020 se en betydande påverkan av leveranskedjan med gränseskontroller och nedstänging av länder.

I den nya rapport, "Post Coronavirus Supply Chain Recovery", presenterar DHL en översikt av det "nya normala" ur ett transport- och logistikperspektiv vilket ger insikt om vad företagsledare bör överväga för att nå en framgångsrik framtid inom logistikbranchen. Lärdomar från pandemin, vad som kännetecknar en postkris för en leveranskedja med mycket mera. Bli inspirerad av hur du tillsammans med ditt företag ska hantera framtiden.

Leveranskedjan kommer troligtvis aldrig att bli densamma igen