Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

TILLVALSTJÄNSTER

Skräddarsy era transporter efter ditt företag och dina kunders behov

Oavsett storleken på ditt företag eller på det du behöver skicka – från ett litet paket till större partier, eller ännu mer – kan vi hjälpa dig. Med våra tillval är det enkelt att snabbt och smidigt anpassa transportlösningar efter just ditt företags behov.

Skräddarsy era inrikestransporter till företag

Skräddarsy era inrikestransporter till privatpersoner

Skräddarsy era utrikestransporter till företag

Skräddarsy era utrikestransporter till privatpersoner

DHL Cargo Insurance

Varuförsäkring med fullvärdesskydd
 • Varuförsäkring med omfattande täckning
 • Tillhandahålls av en av världens största försäkringsbolag
 • Täcker enskilda eller flera försändelser

DHL:s varuförsäkring ger extra skydd och trygghet.

Om en incident inträffar då DHL transporterar försändelsen, täcker försäkringen fraktens värde och transportkostnaden avseende fysisk förlust eller skada av extern orsak.

 • Varuförsäkring med omfattande täckning som är bredare än branschstandarden
 • Konkurrenskraftiga priser utan självrisker
 • Frakt- och försäkring debiteras på samma faktura
 • Skydd för högriskfrakt och destinationer i hela världen, inklusive högriskplatser
 • Vi siktar på att ersätta skadan inom 30 dagar, snabbare än andra försäkringsgivare
 • Din skada hanteras lokalt av personal som talar det lokala språket och kan ersätta skadan i den lokala valutan

Lista över varor som inte kan försäkras

Förlita dig på vår kunskap

Fyra anledningar att välja DHL Cargo Insurance – Varuförsäkring

 • Oavsett vem som bär skulden för förlusten eller skadan täcker en transportörs lagstadgade ansvar enbart delar av kundens anspråk. Vissa fraktförsäkringar erbjuder enbart ett begränsat skydd. Genom att teckna en varuförsäkring med DHL får du en extra trygghet helt utan självrisk. Den kommer ge dig ett globalt försäkringsskydd eller täcka hela värdet på dina varor, oavsett hur de fraktas. Även om vi inte har något lagstadgat ansvar vid naturkatastrofer (force majeure) eller vid stöld eller olyckor som har orsakats av tredje part, kommer DHL Cargo Insurance - varuförsäkring att täcka skadan.

 • Sinnesro utan onödig byråkrati. Ett enda avtal ger dig ett försäkringsskydd för alla varor som du skickar med DHL Freight. Baserat på de överenskomna villkoren och varornas dokumenterade värde räknar vi ut försäkringspremien för var och en av dina försändelser och tar ut premien tillsammans med fraktkostnaden.

 • Vid en skada kan du räkna med en snabb handläggning. Vi kommer att hantera ditt krav inom en månad eller ännu snabbare, om anmälan görs i tid och dokumentationen är fullständig. På så sätt kan du snabbt återgå till att fokusera på din dagliga verksamhet.

 • De få begränsningar som finns i DHL Cargo Insurance - varuförsäkring – som exempelvis otillräckligt emballage – är tydligt definierade. Det innebär att du inte kommer att få några överraskningar vid en eventuell reklamation.

Skapa leveranser utöver det vanliga med våra tillvalstjänster

Transportanslutningar

Upptäck de senaste berättelserna från DHLs vägtransport- och tullexperter.