Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

TILLVALSTJÄNSTER - UTRIKESTRANSPORTER TILL FÖRETAG

Vill du själv välja leveransdag? Tidsbestämd lastning eller lossning? Våra tillvalstjänster gör att du får precis det du behöver.


Vi benämner:
Styckegods = LTL (Less than Truck Load)
Partigods = PTL (Part Truck Load)
Hellaster = FTL (Full Truck Load)

 • NÄR UPPHÄMTNING OCH/ELLER LOSSNING MÅSTE SKE MED BAKGAVELLIFT

  Du kan boka tillval med Bakgavellift för din Parti (PTL)- eller hellastsändning (FTL). 

  • Upphämtning och lossning i SE mer än 2 500 kg fraktdragande vikt/sändning = PTL
  • Upphämtning eller lossning i utlandet mer än 2 500 kg fraktdragande vikt/sändning = PTL

  Vår trafikstyrningsavdelningen återkommer med frågor och därefter med en bekräftelse och slutligt pris om bakgavellift är genomförbar, dock alltid minimum enligt gällande prislista. Gäller både avgående och ankommande gods oavsett land och riktning. Vid bokat tillval är max. vikt/pall 750 kg oavsett  PTL eller FTL. Max. mått (L x B x H): 2.20 x 1.20 x. 2.20 m

  Om enskilt kolli väger mer än 750 kg verklig vikt, svarar uppdragsgivaren för att avsändaren/mottagaren tillhandahåller hjälpmedel för lastning/lossning. Om godsets beskaffenhet kräver lasthjälpmedel svarar uppdragsgivaren för att avsändaren/mottagaren tillhandahåller utrustning och bekostar densamma. Kostnader som uppstår pga. felaktig och avsaknad av info debiteras uppdragsgivare.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight EuroLine:  partigods, hellaster – PTL/FTL – Mer än 2 500kg

  Pris i Sverige:

  • Fraktdragande vikt 2 499 kg - Kostnadsfritt
  • Fraktdragande vikt 2 500 – 14 000 kg enligt överenskommelse, minimum belopp 1 000 SEK
  • >14 001 kg Pris enligt överenskommelse, minimum belopp 3 000 SEK.

  Pris i utlandet:

  • Fraktdragande vikt 2 499 kg - Kostnadsfritt
  • Fraktdragande vikt 2 500 – 14 000 kg enligt överenskommelse, minimum belopp 1 000 SEK
  • >14 001 kg  -  Pris enligt överenskommelse, minimum belopp 3 000 SEK

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • MOTTAGAREN BEKRÄFTAR ETT TIDSFÖNSTER

  Med ”Book in” får mottagaren möjlighet att få leverans på överenskommen dag och tid (ett tidsfönster om minst 2 timmar). DHL kontaktar mottagaren för att boka in leverans.

  Du bokar tillvalet "Book" in vid bokning av transport.

  Detta illval kräver en separat överenskommelse. Vid bokning behöver du säkerställa att vi att det finns ett giltigt telefonnummer eller emailadress till mottagaren var uppmärksam på att företaget/personen i fråga är på plats vid angiven och bekräftad tidpunkt för att undvika merkostnader. Kontakta kundservice alternativt din säljkontakt för mer information. 

  För styckegods med tillval "Book in" gäller ledtider enligt ledtidstabell.

  Gäller inte vid transport till Privatperson.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight Eurapid: Prioriterat Styckegods – Upp till 2 500 kg
  • DHL Freight EuroConnect: Styckegods – LTL – Upp till 2 500 kg

  Pris:

  • Minimum 650 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • NÄR AVSÄNDARE ELLER MOTTAGARE BEHÖVER LASTA ELLER LOSSA PÅ FLER ÄN ETT STÄLLE

  Kontakta vår kundservice angående behov av fler last- och lossningsplatser i samma bokning så återkommer vi med bekräftelse och pris.

  För att kunna möta era behov behöver vi få svar på vissa frågor, till exempel: Finns det personal på plats? Krävs bakgavellift?

  Detta tillval sker manuellt och utifrån omständigheter i det enskilda fallet bekräftar vi om det finns möjlighet att erbjuda denna service.

  Viktigt att komma ihåg är att kostnader som uppstår på grund av felaktig information eller avsaknad av sådan gällande frakt, extrabil, lagring, avisering och så vidare, debiteras oavkortat.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight EuroLine:  partigods, hellaster– PTL/FTL– Mer än 2 500kg

  Pris:

  • Enligt separat överenskommelse

  Bokas via:
  Kontakta DHL Kundservice.

 • VI TAR HAND OM ERA FARLIGT GODS-TRANSPORTER

  Vi hanterar sändningar som helt eller delvis omfattas av ADR-S, ADR, RID, IMDG-code.

  Fullständig information måste anges vid bokningen med ifylld DGD. Ordinarie ledtidstabell gäller inte. 

  Debiteras som ett tillägg enligt specificerad prislista här.

  Det är viktigt att korrekta och fullständiga farligt gods- handlingar ska vara oss tillhanda senast avsändningsdagen vilket även innebär att avsändare/kund skickar ett dokument (ex. PDF) till varje sändning.

  För  extrakostnader och mer information -se vår prislista över aktuella tillägg här.

  Påminnelser debiteras enligt prislista.

  Kom ihåg att säkerställa att vi kan hantera just dina varor och transportbehov och att dessa inte är undantagna i våra produktspecifika villkor som finns tillgängliga här.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight EuroConnect: Styckegods – LTL upp till 2 500 kg
  • DHL Freight Eurapid: Prioriterat Styckegods – Mindre än 2 500kg
  • DHL Freight EuroLine: Partigods. Hellaster – PTL/FTL – Mer än 2 500kg

  Se prislista här

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • VI LEVERERAR ENLIGT DINA BEHOV

  Behöver du senarelägga planerad leveranstid för din styckegodssändning / LTL?

  Då är FDD ett perfekt tillval för dig. Du kan planera din leverans utifrån dina behov - när du eller annan personal är på plats, brist på lagringsutrymme etc. Du bestämmer själv leveransdag! Kravet är att planerad leverans måste vara ordinarie leveransdag plus 1-5 dagar.

  Våra ordinarie ledtider hittar du under ledtidstabell (Lead Time Calculator– LTC) som du når här.

  På detta sätt vill vi möta ditt behov med en flexiblare lossningsdag.  Tänk på att FDD inte är ett tidslöfte.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight EuroConnect: Styckegods – LTL – Upp till 2 500 kg

  Pris:

  • 275 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • VI AVISERAR DEN DU VILL VI SKA AVISERA

  Med avisering försäkrar du dig som avsändare om att mottagaren informeras om aktuell leveranstid. Detta är ett enkelt sätt för båda parter att minimera onödiga kostnader som bomköringar i samband med leveranser.

  Tillvalet avisering väljer du vid bokningen av transporten. Tänk på att antingen ange giltigt telefonnummer eller email adress samt att mottagaren har personal på plats.

  För styckegods med tillval föravisering kommer ordinarie ledtidstabell, (som beräknas här) att påverkas. Räkna alltid med minimum plus 1 dag.

  Vid leverans till privatperson, vilket kräver separat överenskommelse, tillkommer förutom tillägg, alltid aviseringskostnad, oavsett bokat tillval eller ej.


  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight EuroConnect: Styckegods– LTL –upp till 2 500 kg
  • DHL Freight Eurapid: prioriterat styckegods – Mindre än 2 500kg
  • DHL Freight  EuroLine : Partigods, Hellaster– PTL/FTL– Mer än 2 500kg

  Pris:

  • 160 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • TULLHANTERING FULLSERVICE

  Förtullning debiteras avsändaren för sändningar till Norge eller andra tullpliktiga zoner. DHL hjälper dig att registrera tullspecifika data utifrån inskickat fakturaunderlag.

  För DHL Freight EuroConnect ,DHL Freight Eurapid and DHL Freight EuroLine har vi ett bredare utbud av tullhantering och givetvis kan du välja annat ombud för din tullsändning. Givetvis kan du välja annat ombud för din tullsändning. För att ta reda på mer detaljer läs mer  här.

  Har du frågor om hur Tullhantering fungerar? Läs mer här.

  Samförtullning finns att teckna med separat avtal.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Paket Export
  • DHL Freight EuroConnect: Styckegods– LTL –upp till 2 500 kg
  • DHL Freight Eurapid: prioriterat styckegods – Mindre än 2 500kg
  • DHL Freight  EuroLine : Partigods, Hellaster– PTL/FTL– Mer än 2 500kg

  Pris:

  • DHL Freight EuroLine PTL, FTL, DHL Freight EuroConnect LTL och DHL Freight Eurapid - se vår prislista  här.
  • DHL Paket Export - se vår prislista  här.

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • TULLHANTERING STANDARD

  Förtullning debiteras avsändaren för sändningar till Norge eller andra tullpliktiga zoner. Avsändaren ansvarar för att tillgodose DHL med fullständig tulldata i bokning samt elektroniskt fakturaunderlag.

  Har du frågor om hur Tullhantering fungerar? Läs mer här.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Paket Export

  Pris:

  • DHL Paket Export - se vår prislista  här.

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • BEHOV AV TJÄNST SOM RÖR TERMINAL MEN SOM INTE FINNS KLART DEFINIERAT I VÅR PRISLISTA

  Ibland behövs det service via terminal som inte finns angivet i vår prislista. Givetvis vill vi vara flexibla och tillmötesgående, men tyvärr har också vi begränsningar.

  Men hur gör vi då? Jo, ni kontaktar oss med era frågor, vi tittar på vilket behov ni har och om vi har möjlighet att lösa detta och återkopplar till dig med ett lösningsförslag. 

  Debiteras enligt överenskommet pris baserat på typ av tjänst.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight EuroConnect: Styckegods– LTL – upp till 2 500 kg

  Pris:

  • Enligt separat överenskommelse

  Bokas via:

  Kontakta via Kundservice och/eller säljare på DHL Freight.

 • VI TAR FRAM ALLA LEVERANSBESKED

  Om du i efterhand skulle vilja se leveransdetaljer kring en sändning kan vi ordna det genom en kopia på det aktuella fraktdokumentet. Papperskvittens/Hard copy kan beställas via Kundservice och debiteras enligt prislista.

  Digital kvittenskopia (ePOD)
  DHL Freight Euroconnect stycke (LTL) och DHL Freight Eurapid kan hittas på DHL Active Tracing och är en kostnadsfri hantering (ePOD).

  Om information saknas kan denna beställas via DHL Kundservice kostnadsfritt.

  DHL Freight EuroLine parti (PTL) eller hellast (FTL) kontaktas Kundservice. Debiteras enligt prislista (ePOD/POD).

  Tips:
  IOD (Information on Delivery) erhålles kostnadsfritt via DHL Active Tracing. Gå in här.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Paket Export
  • DHL Freight EuroConnect: Styckegods– LTL –upp till 2 500 kg
  • DHL Freight Eurapid: prioriterat styckegods – Mindre än 2 500kg
  • DHL Freight  EuroLine : Partigods, Hellaster– PTL/FTL– Mer än 2 500kg

  Pris:

  • DHL Paket Export - 110 SEK/sändning
  • DHL Freight EuroConnect (LTL och PTL/FTL) – 200 SEK/sändning
  • DHL Freight Eurapid – 200 SEK/sändning

  Bokas via:

  DHL Kundservice alt. via Active Tracing

 • LÅT OSS HJÄLPA DIG VID BEHOV AV ANNAN LASTNINGS-ELLER LOSSNINGSTID ELLER BÅDE OCH

  På DHL jobbar vi när du behöver vår hjälp. Självklart kan vi därför även ordna med lastning eller lossning på tider utöver helgfria vardagar. (07.00-17.00).

  Kontakta oss med ert önskemål, så återkommer vi med bekräftelse om det är möjligt samt pris.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight EuroLine:  partigods, hellaster– PTL/FTL– Mer än 2 500kg

  Pris:

  • Måndag till fredag - minimum 690 SEK/påbörjad timme
  • Lördag-söndag* - 1 100 SEK/påbörjad timme dock minimum 2 150 SEK/tillfälle

  Enligt överenskommelse

  *inklusive dag före röd dag och röda dagar

  Bokas via:

  Kontakta ansvarig säljare eller Kundservice.

 • NÄR DU VILL FÖLJA DIN LEVERANS


  Informationen om vart sändningen befinner sig baseras på DHL:s scanningspunkter och skickas till angiven e-postadress och/eller angivet telefonnummer. DHL ansvarar ej för information som ej kommer fram på grund av felaktigt angivna uppgifter.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Paket Export

  Pris:

  • 2,50 SEK/pris per SMS eller e-post. Max 10 SEK/ sändning.

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • NÄR DU BEHÖVER EN STÖRRE TRAILER – EN MEGATRAILER

  DHL har megatrailers att tillgå då godset är högre än normalt (2,65 m).

  I en megatrailer kan du lasta gods som har en höjd mellan 2,65 –2,99. Tillvalet kräver en överenskommelse om antal och frekvens. 

  Kontakta din säljare eller DHL Kundservice för att diskutera behov och upplägg. 

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight EuroLine:  partigods, hellaster– PTL/FTL– Mer än 2 500kg

  Pris:

  • Minimum 1 100 SEK/trailer eller enligt separat överenskommelse.

  Bokas via:
  Kontakta ansvarig säljare eller DHL Kundservice.

 • LEVERANS TILL MOTTAGAREN FÖRE KL.10.00.

  Om du vill att din Eurapid-sändning ska levereras till mottagaren innan kl. 10 dagen för transport erbjuder vi ett tillval som vi kallar PRE 10

  Observera att tillvalet endast gäller vår tjänst Eurapid.

  Se vår ledtidstabell (Lead Time Calculator- LTC) här för geografisk täckning. Se även våra bokningstider i våra produktspecifika som är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra tillvalet.

  Tillvalet går att bokas till följande länder: AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK

  Geografiska och säsongsmässiga avvikelser förekommer.

  Kan inte kombineras med:

  • Föravisering

  Förse samtliga kollin i sändningen med en särskild etikett för "Leverans före kl. 10". 

  Etiketten får du per automatik när sändningen bokas med tillvalet och fraktdokumenten. Om etiketten för garantitjänst saknas på kollit hanteras sändningen utan tillval. För sändningar med tillvalet måste den elektroniska sändningsinformationen överföras till DHL under avgångsdagen senast kl. 14.00 Se våra Produktspecifika Uppdragsvillkor.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight Eurapid: Prioriterat Styckegods – upp till 2 500 kg

  Pris:

  • 500 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • LEVERANS TILL MOTTAGAREN FÖRE KL. 12.00.

  Om du vill att din Eurapid-sändning ska levereras till mottagaren innan kl. 12.00 dagen för transport erbjuder vi ett tillval som vi kallar PRE 12.

  Observera att tillvalet endast gäller vår tjänst DHL Freight Eurapid < 2 500 kg.

  Se vår ledtidstabell (LeadTimeCalculator- LTC) här för geografisk täckning. Se även våra bokningstider i våra produktspecifika som är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra tillvalet.

  Tillvalet går att bokas till följande länder: AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK

  Geografiska och säsongsmässiga avvikelser förekommer.

  Kan inte kombineras med:

  • Föravisering

  Förse samtliga kollin i sändningen med en särskild etikett för "Leverans före kl. 12" 

  Etiketten får du per automatik när sändningen bokas med tillvalet och fraktdokumenten. Om etiketten för garantitjänst saknas på kollit hanteras sändningen utan tillval. För sändningar med tillvalet måste den elektroniska sändningsinformationen överföras till DHL under avgångsdagen senast kl. 14.00 Se våra Produktspecifika Uppdragsvillkor.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight Eurapid: Prioriterat Styckegods – upp till 2 500 kg

  Pris:

  • 250 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • SKICKA GRÖNT MÖJLIGGÖR FÖR DITT FÖRETAG ATT REDUCERA MILJÖPÅVERKAN PÅ ETT EFFEKTIVT OCH ENKELT SÄTT

  Genom att välja SKICKA GRÖNT kan du som kund sänka dina transporters klimatpåverkan och driva på utvecklingen av transportsektorn här och nu. Intäkterna används till att investera i fordon med kostnadsdrivande miljöteknik. Ett arbete som ger garanterade miljövinster i vårt svenska transportnätverk.

  Med SKICKA GRÖNT kan vi i samarbete med dig och dina kunder på allvar reducera utsläppen av koldioxid där detta inte skulle vara möjligt utan ert bidrag. Varje gång du eller dina kunder bokar SKICKA GRÖNT köper ni in er i andelar i vår samlade kapacitet av CO2-reducerande frakt. Andelarna är inte knutna till en speciell sträcka. Istället möjliggör tillvalet SKICKA GRÖNT att vi ersätter ett fossilt transportavsnitt med fordon som går på förnyelsebara bränslen där de gör som mest nytta. Hela processen, från produktion till försäljning verifieras av en oberoende part.

  Läs mer om  SKICKA GRÖNT.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Paket Export

  Pris:

  • 4 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • HAR DU TERMOKÄNSLIGT GODS?

  Termotransporter är inte standard inom DHL Freight International. Därför behöver vi hantera varje förfrågan specifikt. Vissa länder kan vi ta fram ett fungerande upplägg, andra inte. Kontakta DHL Freight antingen via din ansvariga säljare eller via  DHL Kundservice så återkommer vi med besked om det är möjligt och till vilket pris.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight EuroLine:  partigods, hellaster– PTL/FTL– Mer än 2 500kg

  Pris:

  • På förfrågan.

  Bokas via:
  Kontakta ansvarig säljare eller DHL Kundservice.

 • NÄR DU BEHÖVER TIDSBESTÄMD LASTNING OCH/ELLER LOSSNING FÖR DITT PARTIGODS

  Ibland krävs en tidsbestämd lastning eller lossning. Detta är ett perfekt tillval i miljöer som innefattar mycket godsflöde – till exempel om du (eller dina kunder) har ett lager, en byggarbetsplats eller av någon annan anledning behöver en tid när transporten behöver vara på plats.

  Mer konkret innebär denna tjänst att en sändning lastas eller lossas på avtalad tid, eller inom avtalad tidsintervall en specifik dag.

  Vi erbjuder detta tillval både på förmiddag och eftermiddag under ordinarie arbetstid kl. 07:00 – 17:00.

  Kontakta vår Kundservice för avstämning om genomförbart och till vilket pris.

  Tillvalet gäller inte fredag eftermiddag eller dag före helgdag då eventuellt, överenskommelse görs från fall till fall. Olika priser för- och eftermiddag beror på vårt behov av att tidsmässigt optimera och kunna planera för nästa transport.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight EuroLine:  partigods, hellaster– PTL/FTL– Mer än 2 500kg

  Pris:

  • Förmiddag 07:00 – 12:00  –  minimum 750 SEK/tillfälle
  • Eftermiddag 12:00 – 17:00 – minimum 1 750 SEK/tillfälle
  • Fredag 07:00 – 12:00 – minimum 750 SEK/tillfälle
  • Fredag 12:00 – 17:00  -  Pris enligt överenskommelse minimum 1 750 SEK/tillfälle 1 750 SEK/tillfälle

  Lastning/Lossning utanför ovan angivna tidsramar sker endast vid separat överenskommelse, exempel röd dag, klämdag eller helgdag.

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

  Eller DHL Kundservice 0771 345 345.

 • NÄR DU HAR BEHOV AV UPPSTÄLLNING AV EN TRAILER FÖR DITT PARTIGODS

  Ibland behövs det extra kapacitet i form av exempelvis lagring under en kortare period och/eller en avställningstrailer för att kunna lasta och lossa utifrån behov.

  Vi kan erbjuda en uppställd trailer till fast pris enligt överenskommelse.

  Kontakta vår Kundservice för avstämning om det är genomförbart och till vilket pris.

  Extra kostnader för eventuell extra körning och andra kostnader kan tillkomma.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Freight EuroLine:  partigods, hellaster– PTL/FTL– Mer än 2 500kg

  Pris: 

  • Minimum 350 SEK/dag eller enligt överenskommelse.

  Bokas via:
  Kontakta DHL Kundservice.

 • EN SEPARAT VARUFÖRSÄKRING SOM GER EXTRA SKYDD OCH TRYGGHET

  Vi gör alltid vårt yttersta, för att hantera ert gods, men ibland sker oförutsedda händelser som innebär skador på eller förlust av gods. Vårt grundläggande ansvar täcker oftast endast en del av godsets värde.

  Med DHL Cargo Insurance- Varuförsäkring har du en riktigt bra fullvärdesförsäkring med extra trygghet utan självrisk. Det innebär att du kan känna dig helt trygg med att skicka gods med DHL Freight.

  Läs mer om DHL Varuförsäkring här.

  Max försäkringsvärde för DHL Paket Export är 250 000 SEK per sändning.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Paket Export
  • DHL Freight EuroConnect: Styckegods– LTL –upp till 2 500 kg
  • DHL Freight Eurapid: prioriterat styckegods – Mindre än 2 500kg
  • DHL Freight  EuroLine : Partigods, Hellaster– PTL/FTL– Mer än 2 500kg

  Pris:
  Se prislista  här.

  * Gäller även tjänsten Prisberäkning Euroconnect Plus: Kontakta Kundservice för mer information.

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

Skräddarsy era inrikestransporter till privatpersoner

Skräddarsy era inrikestransporter till företag

Skräddarsy era utrikestransporter till privatpersoner