Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

TILLVALSTJÄNSTER - UTRIKESTRANSPORTER TILL PRIVATPERSONER

Behöver du hjälp med förtullning eller att få leveransbevis på dina leveranser? Med DHL kan du erbjuda detta, och ännu mer. Skräddarsy dina leveranserbjudanden efter dina kunders behov samtidigt som du alltid har full kontroll på hela transportflödet.

 • TULLHANTERING STANDARD/FULLSERIVCE

  För sändningar till Norge och Åland debiteras avsändaren för Tullhantering.

  För Tullhantering Standard ansvarar avsändaren  för att tillgodose DHL med fullständig tulldata i sändningen (EDI) samt skickar in en fakturakopia på mail eller som bilaga i bokningssystem.

  För Tullhantering Fullservice hjälper DHL dig att registrera tullspecifika data utifrån inskickad fakturakopia på mail eller som bilaga i bokningssystem.

  Har du frågor om hur Tullhantering fungerar? Läs mer här.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Parcel Connect

  Pris:

  • 70 alt 125 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • VI ORDNAR KOPIA PÅ DITT FRAKTDOKUMENT I EFTERHAND


  Om du i efterhand skulle vilja se leveransdetaljer kring en sändning kan vi ordna det genom en kopia på det aktuella fraktdokumentet. Det kan till exempel röra sig om att se vem som kvitterat ut en sändning.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Parcel Connect

  Pris:

  • 110 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • SKICKA GRÖNT MÖJLIGGÖR FÖR DITT FÖRETAG ATT REDUCERA MILJÖPÅVERKAN PÅ ETT EFFEKTIVT OCH ENKELT SÄTT

  Genom att välja SKICKA GRÖNT kan du som kund sänka dina transporters klimatpåverkan och driva på utvecklingen av transportsektorn här och nu. Intäkterna används till att investera i fordon med kostnadsdrivande miljöteknik. Ett arbete som ger garanterade miljövinster i vårt svenska transportnätverk.

  Med SKICKA GRÖNT kan vi i samarbete med dig och dina kunder på allvar reducera utsläppen av koldioxid där detta inte skulle vara möjligt utan ert bidrag. Varje gång du eller dina kunder bokar SKICKA GRÖNT köper ni in er i andelar i vår samlade kapacitet av CO2-reducerande frakt. Andelarna är inte knutna till en speciell sträcka. Istället möjliggör tillvalet SKICKA GRÖNT att vi ersätter ett fossilt transportavsnitt med fordon som går på förnyelsebara bränslen där de gör som mest nytta. Hela processen, från produktion till försäljning verifieras av en oberoende part.

  Läs mer om  SKICKA GRÖNT.

  SKICKA GRÖNT ingår i fraktpriset för DHL Parcel Connect Export.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Parcel Return Connect

  Pris:

  • 4 SEK/sändning

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

 • EN SEPARAT VARUFÖRSÄKRING SOM GER EXTRA SKYDD OCH TRYGGHET

  Vi gör alltid vårt yttersta, för att hantera ert gods, men ibland sker oförutsedda händelser som innebär skador på eller förlust av gods. Vårt grundläggande ansvar täcker oftast endast en del av godsets värde.

  Med DHL Cargo Insurance- Varuförsäkring har du en riktigt bra fullvärdesförsäkring med extra trygghet utan självrisk. Det innebär att du kan känna dig helt trygg med att skicka gods med DHL Freight.

  Max försäkringsvärde för DHL Parcel Connect är 250 000 SEK per sändning.

  Tillvalet går att boka till:

  • DHL Parcel Connect
  • DHL Parcel Return Connect

  Pris:
  Se prislista här.

  Bokas via:
  Boka med myDHLFreight eller genom ett godkänt TA-system eller EDI. Har du inget kundnummer kan du läsa mer om hur du bokar  här.

Skräddarsy era utrikestransporter till företag

Skräddarsy era inrikestransporter till privatpersoner

Skräddarsy era inrikestransporter till företag