Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

SKICKA GRÖNT MED DHL

SKICKA GRÖNT är vårt klimatsmarta tillval som kan göras på alla försändelser inom Sverige. Kostnaden är 5 kr/ paket eller 49 kr per pall inklusive moms. Pengarna går oavkortat till investeringar i dyrare klimatsmarta transportlösningar.

Sedan många år har vi en ambitiös agenda för att minska våra utsläpp av klimatgaser och vårt beroende av fossila bränslen (enligt definition från Fossilfritt Sverige). Redan 2008 antog DHL ett globalt miljömål att sänka utsläppen av CO2 med 30 % per tonkilometer till 2020. Dit nådde vi 2016. Långt före utsatt tid.

Vi har därför höjt målsättningen och ska halvera våra klimatpåverkande utsläpp per tonkilometer till 2025. DHL Freight Sverige är nästan i mål och vår resa mot ett mer hållbart transportsystem gagnar alla kunder som väljer DHL som logistikpartner.

SKICKA GRÖNT produceras i DHL:s gröna fordonsflotta. Hittills har dessa fordon kört 31 595 081 km, det motsvarar 788 varv runt jorden. Eller c:a 40 månresor, tur och retur!

I många år har vi, utöver vårt arbete med att minska våra utsläpp i vårt nätverk, även kunnat erbjuda våra kunder att tillsammans med oss investera i klimatsmarta alternativ i det svenska transportnätverket Tillsammans har vi satt drygt 200 fordon med klimatsmart alternativ teknik på marknaden. Tekniker vi investerat i är bl a biogas, etanol, bioDME och el.

Konceptet är enkelt. Vi tecknar avtal med transportörer i vårt inrikesnätverk som vill investera i dyrare klimatsmart teknik och ersätter dem för merkostnaden. Sedan bjuder vi in våra kunder att SKICKA GRÖNT. När du som kund väljer SKICKA GRÖNT kommer vi att producera motsvarande tonkilometer som din sändning ger upphov till med en dyrare klimatsmart teknik någonstans i vårt inrikesnätverk. SKICKA GRÖNT bidrar därmed till en snabbare omställning av det svenska transportsystemet och att våra transportörer vågar ta den risk som en dyrare klimatsmart teknik innebär. Som kund kan du tillgodoräkna dig minskningen*

För att ett fordon ska kvalificera sig till att producera SKICKA GRÖNT krävs att:

  • Inköp av fordon eller bränsle måste vara dyrare än en vanlig transportlösning. Åkeriet måste kunna visa på en merkostnad för fordonet
  • Fordonet måste reducera utsläpp av fossila klimatgaser >70%
  • Avtal sluts med transportören på 3-5 år med möjlighet till förlängning
  • Transportören får betalt för de tonkilometer som produceras grönt
  • Fordon och bränsle följs upp månadsvis
  • Kapacitetskoordinering varje månad för att säkerställa att vi minst producerar lika många klimatsmarta tonkilometer som SKICKA GRÖNT genererat
  • Årlig granskning av externt certifieringsbolag.

* Minskningen av koldioxid redovisas i emissionsrapporten. Emissionsrapporten är en service som kan beställas för alla som har ett kundnummer hos oss.