Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

Izbor između pomorskog transporta tereta i avio prevoza tereta

Naši stručnjaci objašnjavaju četiri ključna pitanja koja će vam pomoći da uporedite avio prevoz tereta i pomorski transport tereta


Vazduh je brži, a okean jeftiniji. Ali postoji još mnogo toga što treba uzeti u obzir prilikom odabira najboljeg načina transporta za vašu robu i upoređivanja avio prevoza tereta sa pomorskim transportom tereta. Da bi vam pomogao da donesete bolje informisane odluke, ovaj članak istražuje četiri ključna pitanja:

  • Možete li opravdati premiju za brzinu? 
  • Možete li izdvojiti samo malo dodatnog vremena? 
  • Možete li biti sigurni u svoj raspored proizvodnje? 
  • Možete li biti fleksibilniji kada je potrebno? 

Hajde da zajedno razradimo odgovore.

Možete li opravdati premiju za brzinu?

Postoji premija za plaćanje avio, a ne pomorskog transporta tereta. Avio prevoz tereta može biti od suštinskog značaja ako šaljete kvarljive stvari sa kratkim vekom trajanja, predmete osetljive na temperaturu kao što su lekovi ili robu visoke vrednosti koja zahteva pažljivo rukovanje.

Avio prevoz tereta je takođe najbolji ako želite da smanjite nivo zaliha gde je skladišni prostor posebno skup. Redovni rasporedi letova vam omogućavaju da povučete proizvode u svoje skladište po potrebi i tačno na vreme. Dakle, dodatni troškovi avio prevoza tereta su delimično nadoknađeni uštedama napravljenim smanjenjem zaliha.

Takođe uzmite u obzir koliko brzo vaša roba mora da bude otpremljena po dolasku kada uporedite avio i pomorski transport tereta. Kada postoji potreba za brzinom, to pomaže da se opravdaju troškovi avio prevoza tereta. Carinski procesi će verovatno trajati otprilike isto vreme bez obzira da li artikli stignu na aerodrom ili u morsku luku. Ali može postojati velika razlika u vremenu koje je potrebno za istovar robe. Avio teret se obično istovaruje i stavlja u terminal u roku od nekoliko sati. Pomorski teret može potrajati mnogo duže pre nego što carinski tim počne da radi.

Steknite logističke uvide putem e-pošte

Pretplatite se na naša mesečna tržišna ažuriranja i budite pozvani na ekskluzivne vebinare na kojima naši stručnjaci za špediciju odgovaraju na sva Vaša pitanja o globalnoj trgovini.

Možete li izdvojiti samo malo dodatnog vremena?

Uvek vredi upoređivati stvarno vreme tranzita za avio prevoz tereta i pomorski transport tereta na svakoj određenoj ruti. Kako se učestalost plovidbe poboljšava i preduzimaju se efikasni koraci za rešavanje zagušenja – na primer, nadogradnja luka i poboljšanja kanala – možda ćete biti iznenađeni kada vidite koliko brzo vaša roba može da se kreće na određenim morskim putevima, posebno na unutarregionalnim trakama. U našoj nedavnoj beloj knjizi Otključajte pravu vrednost vašeg lanca nabavke opisujemo kako je jedna kompanija promenila vidove transporta sa vazduha na okean radi distribucije iz Hongkonga u Južnu Koreju, postigavši poboljšanje troškova od 27% i smanjenje CO2 od 28%, dok je samo povećala prednost vreme u proseku za 6%.

Pitanje zelenog transporta je, naravno, sve važnije jer kupci i druge zainteresovane strane pažljivo ispituju uticaj svake kompanije na životnu sredinu pre nego što donesu odluku o kupovini. Održivost i profit se više ne smatraju kontradiktornim, već komplementarnim. Sve u svemu, možda bi bilo vredno uštedeti malo dodatnog vremena u tranzitu kako biste uštedeli mnogo emisija i novca.

Kada vaša roba ne puni kontejner ili kada je neophodno da je otpremite pre nego što možete da napunite kontejner, razmislite o korišćenju usluge zbirnog kontejnerskog transporta (LCL). Ovo rešenje za pomorski transport tereta može biti brže od klasične usluge transporta punim kontejnerom (FCL) jer ne morate da čekate da se puni kontejner napuni. Zapanjujuća činjenica je da na nekim kratkim intra-regionalnim rutama LCL usluga možda neće biti mnogo sporija od ekvivalentnog avio prevoza tereta.

Možete li biti sigurni u svoj raspored proizvodnje?

Kao što je objašnjeno u prethodnom članku, vozarine se stalno menjaju, tako da je važno razumeti kako se tarife izračunavaju.

Pomorski transport tereta je obično najisplativiji način za transport većih količina robe, posebno kada se puni ceo kontejner i stoga ima koristi od standardizovanih procesa otpreme. Vredi zapamtiti da pomorski transport tereta najbolje funkcioniše kada ste potpuno sigurni u svoj raspored proizvodnje, jer može postojati značajna vremenska kazna za propuštanje određenog vremenskog termina isporuke. Na primer, ako vaša roba propusti jedan 24-dnevni (od luke do luke) prelazak preko okeana od Hjustona do Bremena, vaš kontejner će možda morati da čeka čitavu nedelju pre nego što drugi brod isplovi, tako da će proći pet nedelja pre nego što vaša roba stigne do vaših Nemačkih klijenata. Sa avio prevozom tereta vaše čekanje na sledeći let verovatno neće biti duže od 24 sata.

Možete li biti fleksibilniji kada je potrebno?

Različiti trendovi utiču na avio prevoz tereta u odnosu na pomorski transport tereta, tako da kompanije moraju da prate ovaj razvoj i budu spremne da u skladu sa tim prilagode planove isporuke pošiljke.

Danas kapacitet avio prevoza tereta ne prati rastuću potražnju. Zbog toga sve više avio prevoza tereta prelazi na putničke letove koji nude manju težinu i prostorni kapacitet od teretnih aviona. Pored toga, mnoga dobra – uključujući litijum-jonske baterije, gasove, predmete koji su toksični, korozivni ili zapaljivi ili predstavljaju rizik za javno zdravlje – jednostavno ne mogu da se prevoze putničkim letovima i ova ograničenja postaju sve stroža i složenija.

U međuvremenu, ima manje pomorskih prevoznika zbog spajanja i poslovnog neuspeha, a to znači manji izbor za otpremnike. Zato ima smisla pogledati alternativne načine transporta. Na primer, železnički transport tereta je važeća alternativa iz Kine u Evropu već danas – ovaj zeleni način može da isporuči robu brže od okeana i isplativije od vazduha.

Pouke iz prošlosti otkrivaju koliko je važno ostati fleksibilan. Zatvaranje vazdušnog prostora tokom erupcije vulkana na Islandu 2010. dovelo je do nekih od najviših cena avio prevoza tereta. Glavni zaključak je da se obezbedi otpornost lanca nabavke, identifikujući alternativne strategije isporuke i rute kako bi se izbegli poremećaji u poslovanju i šteta po reputaciju. A uzrok možda nije uvek prirodna katastrofa. Upravo sada, mnoge kompanije prelaze sa pomorskog na avio prevoz tereta kako bi postigle bržu isporuku u SAD sa ciljem potencijalnog izbegavanja velikih novih carina na svoju robu.

 

Avio prevoz tereta u odnosu na pomorski transport tereta: Hajde da zajedno razradimo odgovor

Nema potrebe da se sami bavite ovim pitanjima. Ako i dalje niste sigurni koji je najbolji način transporta za vašu pošiljku, hajde da to zajedno rešimo. Naši stručnjaci će rado razmotriti vaše zahteve i razviti najprikladnije i najisplativije rešenje.

Želite da pročitate više priča o špediciji?


Steknite najnovije informacije o vazdušnoj, pomorskoj i železničkoj špediciji u svom e-sandučetu svakog meseca, zajedno sa redovnim pozivima na naše vebinare.