Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

Transportno osiguranje

Pokrivamo jaz između standardne odgovornosti i pune vrednosti vaše robe, tako da ste mirni bez obzira na to šta se dešava tokom transporta


Oštećenje, gubitak i krađa mogu se desiti teretu u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu tokom međunarodnog transporta. Špediteri imaju ograničenu odgovornost prema međunarodnim konvencijama, što znači da plaćaju odštetu samo ako možete utvrditi da su oni sami krivi za štetu ili gubitak pošiljke. Ako dokažete krivicu, kompenzacija će se zasnivati na težini ili broju paketa, što može biti mnogo manje od stvarne vrednosti vaše robe.

DHL Global Forwarding može organizovati transportno osiguranje da pokrije od gubitka ili oštećenja vaš teret iz bilo kog spoljnog uzroka do njihove pune vrednosti.

Globalni nivo

Izuzetan nivo usluge i cene za sve klijente bez obzira na veličinu. Nudimo jednostruko ili višestruko osiguranje i pokriće za visokorizične terete i destinacije širom sveta koje druge kompanije neće ponuditi.

Bez odbitka ili muke

Dizajnirani od strane naših stručnjaka u odeljenju za upravljanje rizicima, nudimo konkurentne stope bez odbitka ili viška. Osim toga, osiguranje robe i tereta biće uključeno u jednu fakturu.

Rešavanje zahteva u roku od 30 dana

Ciljamo na rešavanje zahteva od maksimalno 30 dana. 

Lokalni predstavnici i valuta

Vaš odštetni zahtev obrađuje se lokalno, od strane osoblja koje govori lokalni jezik, a isplata može da se izvrši i u lokalnoj valuti.

Opcije za transportno osiguranje


Ad-hoc osiguranje tereta

Jednokratno pokrivanje za određenu pošiljku.

Dostupno: Preko vašeg prodajnog predstavnika ili tokom rezervacije pošiljke za avio, pomorski, drumski ili železnički transport tereta
 

Ključne karakteristike
  • Konkurentne cene i pokrivenost širom sveta
  • Bez odbitka
  • Cilj za rešavanje zahteva od 30 dana
  • Osiguranje robe i tereta putem jedne fakture

Transportno osiguranje

Štiti sve DHL Global Forwarding pošiljke tokom unapred definisanog perioda kao što je jedna godina, pruža maksimalnu zaštitu tereta i minimalan napor administracije.

Dostupno: Preko vašeg prodajnog predstavnika
 

Ključne karakteristike
  • Na osnovu vašeg profila za isporuku (trgovinske trake i vrsta isporučene robe)
  • Konkurentne cene i pokrivenost širom sveta
  • Bez odbitka
  • Cilj za rešavanje zahteva od 30 dana
  • Uštedite vreme za administraciju

Povežimo se

Imate pitanja za stručnjaka za osiguranje tereta?


Recite nam nešto više o svojoj organizaciji da bismo započeli.

Istražite naše ključne proizvode i usluge