Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

Det finns gods som inte får transporteras av säkerhetsmässiga eller juridiska skäl. Följande varor och föremål är inte tillåtet att skicka:

 • Farligt gods inklusive farligt gods i begränsad och reducerad mängd*
 • Mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och annan elektronisk utrustning innehållande litiumbatterier
 • Alla typer av tobak inklusive snus
 • Alkoholhaltiga drycker
 • Alla former av läkemedelsklassade preparat, receptbelagda såväl som icke receptbelagda
 • Narkotika och droger
 • Hjul och däck tillhörande motorfordon
 • Varor som kräver speciella förutsättningar (t.ex. temperaturkontrollerade miljöer)
 • Försändelser som riskerar att skada människor eller annan egendom
 • Paket vars innehåll överstiger ett bruttovärde av 5 000 kr per sändning
 • Levande eller döda djur och insekter
 • Guld, silver, värdefulla smycken och klockor
 • Ädelmetaller, ädelstenar, industridiamanter
 • Valutor, Kontanta medel, mynt, sedlar, värdepapper, pass, andra omsättningsbara dokument eller giltiga värdehandlingar
 • Kredit- eller bankkort
 • Alla former av vapen, vapenimitationer, inklusive luftvapen och soft air guns
 • Mänskliga kvarlevor inklusive aska
 • Levande växter, färskvaror
 • Ovärderliga föremål, antikviteter, konst, samlarobjekt
 • Pornografiskt material
 • Piratkopior och förfalskningar
 • Illegala varor såsom elfenben, päls och utrotningshotade djurprodukter

 

* Avsändaren är lagligt skyldig att försäkra sig om att godset som ska skickas inte klassificeras som farligt gods enligt regelverken för farligt gods (ADR väg, IMDG CODE sjö, IATA DGR flyg och RID järnväg).

Vad är farligt gods:

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skada på liv, hälsa, miljö eller egendom under transport. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, smittförande, frätande eller miljöfarliga egenskaper.

Exempel på farligt gods är:

Bensin, diesel, fyrverkerier, batterier av olika slag med syra eller litium, alla typer av sprayburkar med drivgas (hårspray, sprayfärg, smörjmedel osv), rengöringsmedel, färg, ammunition, lim, parfym, cigarettändare, tändstickor, och olika typer av alkoholer.

Tänk på att elektronisk utrustning såsom verktyg, datorer, mobiltelefoner och surfplattor ofta innehåller litiumbatterier eller har litiumbatterier i förpackningen.

Farligt gods begränsa inte till ovan nämnda exempel. Även annat gods kan vara förbjudet att skicka. Mer information och detaljerade beskrivningar av farligt gods hittar du på www.msbmyndigheten.se och www.transportstyrelsen.se.

Tänk på att du som avsändare alltid är ansvarig och måste vara säker på att du inte skickar något som strider mot några lagar eller bestämmelser. DHL ansvarar inte för paket med förbjudet innehåll.

DHL förbehåller sig rätten att stoppa paket, öppna och undersöka försändelsen utan föregående meddelande till avsändaren, i enlighet med företagets allmänna bestämmelser. DHL beslutar ifall godset kan transporteras säkert och legalt.