FIXED DELIVERY DAY GER DIG FRIHET ATT BESTÄMMA SJÄLV

Alltid fullt i lagret på onsdagar? Ingen på plats att ta emot en måndag? Nu kan du själv bestämma när leveranserna ska komma. Vi kallar det Fixed Delivery Day (FDD) *. Det innebär att du kan låta godset stå kvar på våra terminaler upp till fem dagar utöver ordinarie leveransdag.

Vi arbetar hela tiden för att förbättra tjänsterna för dig som kund. Bokar du DHL Freight Euroconnect för stycke så erbjuder vi nu tillvalet Fixed Delivery Day (FDD) på alla styckegodstransporter. Det nya tillvalet ger dig större flexibilitet och bättre kontroll på dina leveranser. Vill du hålla kvar godset på terminalen och ta emot när det passar dig så ska du välja Fixed delivery Day.

Hur fungerar Fixed Delivery Day?

Ditt gods hämtas som vanligt och transporteras till destinationen ia våra terminaler. Tillvalet ger dig möjlighet att lagerhålla ditt gods i vårt nätverk upp till 1-5 dagar utöver ordinarie ledtid. FDD underlättar därmed planeringen för ditt företag vid produktionsprocessen eller om det är brist på lagerkapacitet och vi anpassar leveransdag enligt dina behov för att leveransen ska få den perfekta timingen.

Hur bokar jag Fixed Delivery Day?

Du bokar tillvalet Fixed Delivery Day enkelt via ditt TA-system vid bokningstillfället. Här väljer du ett upphämtningsdatum samt det leveransdatum som passar dig bäst.

*I vissa bokningssystem benämns det på svenska, Beställd Leveransdag men innebörden och villkoren är de samma.