DHL FREIGHT EURAPID

NU OCKSÅ KLIMATKOMPENSERAD

LTL-premiumtjänsten DHL Freight Eurapid ansluter de viktigaste ekonomiska zonerna i Europa varje dag, inom 24 eller 48 timmar.  Förutom att erbjuda högsta tillförlitlighet och prioritet, försäkrar vi att dina leveranser är klimatneutrala.

Snabb. Klimatneutral. Tillförlitligt.

 

Din premiumtjänst för LTL-sändningar

Är dina styckegods tidskritiska och har högsta prioritet? Den klimatsmarta premiumtjänsten DHL Freight Eurapid är vår lösning! Varje DHL Freight Eurapid transport får prioriterad status redan vid bokning och är därmed extra pålitlig. Du kan dra nytta av korta leveranstider, fasta ledtider och upphämtning samma dag, samt alternativ för leverans innan 10 eller 12 i vissa områden.

Dra nytta av många fördelar

KLIMATKOMPENSERAD

 • Avsättning för klimatkompensation är inkluderad i varje Eurapid sändning utan extra kostnad
 • Vi investerar i certifierade klimatprojekt över hela världen

PRIORITERAD BOKNING

 • Digital bokning
 • Pris och transporttid dygnet runt via vår pris- och bokningsportal
 • Detaljerad sändningsstatus via Active Tracing
 • Tillförlitlig transportplanering enligt angiven transporttid
 • Pris ges direkt vid förfrågan
 • Enkel bokningsrutin
 • Automatisk bokningsbekräftelse

PRIORITERAD LASTNING

 • Upphämtning samma dag (i definierade zoner)
 • Prioriterad lastningsprocess

PRIORITERAD HANTERING

 • Överenskommen transporttid och leveransdata enligt tidtabell
 • Dagliga förbindelser med linjebilar och terminaler
 • Sändningen står aldrig stilla, inga temporära lagringsmöjligheter
 • Kvalitetsäkrad säkerhetsprocess

 

PRIORITERAD LEVERANS

 • Leverans före kl.10 eller 12 som tillval (PRE 10, PRE 12)
 • Prioritet i alla led
 • Vi bekräftar din sändning elektroniskt

PRIORITERAD SERVICE

 • Prioriterad hantering av förfrågningar
 • Proaktivt meddelande vid oförutsedda händelse
 • Dokumentkopia av leveransbevis (POD)
 • Dedikerad Kundservice

Prioriterat Nätverk

Vi fortsätter att utöka vårt DHL Freight-nätverk för att säkerställa att vi kopplar samman de viktigaste ekonomiska områdena i Europa med en dagbestämd tjänst som representerar mer än 95% av alla affärsadresser.

 • 25 europeiska länder
 • Dagliga och reguljära förbindelser
 • Överenskommen transporttid vanligtvis 48 timmar

 


Vill du veta mer om DHL Freight Eurapid?