Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

PRIORITERAT GODS, PALL OCH STYCKEGODS INOM EUROPA

Less Truck Load (LTL)

Med LTL-premiumtjänsten DHL Freight Eurapid kopplas de viktigaste ekonomiska zonerna i Europa samman varje dag.  Förutom att erbjuda tillförlitlighet och prioritet, erbjuder vi även dedikerad kundservice och godssökning. Vi sköter bevakning och säkerställer bekräftad transporttid och kontaktar dig om det sker en avvikelse.

Med DHL Freight Eurapid får du:

 • Heltäckande nätverk i 27 länder
 • Dedikerad kundtjänst med proaktiv bevakning
 • Prioriterad godshantering i alla steg
 • Hög leveranskvalitet
 • Optimerad kontroll och planering av dina transporter

Din premiumtjänst för LTL-sändningar

Är dina styckegods tidskritiska och har högsta prioritet?  Den klimatsmarta premiumtjänsten DHL Freight Eurapid är vår lösning! Varje DHL Freight Eurapid transport får prioriterad status redan vid bokning och är därmed extra pålitlig. Du kan dra nytta av korta leveranstider, fasta ledtider och upphämtning samma dag, samt alternativ för leverans innan 10 eller 12 i vissa områden.

Dra nytta av många fördelar

PRIORITERAD BOKNING

 • Digital bokning
 • Pris och transporttid dygnet runt via vår pris- och bokningsportal
 • Dedikerad kundservice och tillgång till detaljerad sändningsstatus via Active Tracing
 • Tillförlitlig transportplanering enligt angiven transporttid
 • Pris ges direkt vid förfrågan
 • Enkel bokningsrutin
 • Automatisk bokningsbekräftelse

PRIORITERAD LASTNING

 • Upphämtning samma dag (i definierade zoner)
 • Prioriterad lastningsprocess

PRIORITERAD HANTERING

 • Överenskommen transporttid och leveransdata enligt tidtabell
 • Dagliga förbindelser med linjebilar och terminaler
 • Sändningen står aldrig stilla, inga temporära lagringsmöjligheter
 • Kvalitetsäkrad säkerhetsprocess

 

PRIORITERAD LEVERANS

 • Leverans före kl.10 eller 12 som tillval (PRE 10, PRE 12)
 • Prioritet i alla led
 • Vi bekräftar din sändning elektroniskt

PRIORITERAD SERVICE

 • Prioriterad hantering av förfrågningar
 • Proaktivt meddelande vid oförutsedda händelse
 • Dokumentkopia av leveransbevis (POD)
 • Dedikerad Kundservice

Stor geografisk täckning

Fler frakttjänster som liknar DHL Freight Eurapid

Skickar ditt företag pallar eller styckegods inom och utanför Europa?

Då kan DHL Freight Euroconnect (LTL) passar ert fraktbehov

Då kan DHL Freight Euroconnect (LTL) passar ert fraktbehov

Då kan DHL Freight Euroconnect (PTL, FTL) passar ert fraktbehov.