NAŠE VEDENIE

Spoznajte tím

Získajte informácie o manažmente v DHL Supply Chain.

John Gilbert, CEO, DHL Supply Chain

John pôsobí vo vedení divízie DPDHL Supply Chain od roku 2014, pričom predtým pracoval 20 rokov na rôznych pozíciách v spoločnostiach DPDHL a Exel. Pôsobil napríklad na týchto pozíciách: viceprezident pre návrh riešení, viceprezident prevádzky pre spotrebný priemysel a maloobchod a prezident americkej divízie pre spotrebný priemysel a zdravotníctvo. Pracoval tiež ako CEO americkej divízie Supply Chain a naposledy zastával funkciu predsedu a CEO spoločnosti Williams Lea. Okrem titulu MBA je tiež držiteľom titulu BSc v riadení prevádzky.

Dietrich Franz, CFO, DHL Supply Chain

Dietrich riadi všetky finančné aspekty divízie Supply Chain vrátane účtovníctva, kontroly, investícií, dodržiavania predpisov a riadenia rizík. Od vstupu do spoločnosti DHL v roku 1998 zastával rôzne pozície vrátane: výkonný viceprezident pre korporátny controlling, hlavný finančný riaditeľ pre Latinskú Ameriku a senior viceprezident programu IndEx. Jeho kvalifikácia zahŕňa ekvivalent magisterského titulu v ekonomike. Pevne verí, že ak chcete vytvoriť úspešný tím, musíte sa správať k ostatným tak, ako by ste chceli, aby sa oni správali k vám.

Markus Voss, Global CIO, DHL Supply Chain

Markus dohliada na IT prevádzku v 60 krajinách, ktorá zahŕňa viac ako 2 000 spolupracovníkov po celom svete. Od svojho vstupu do organizácie v roku 2003 zastával niekoľko pozícií v divízii DHL Supply Chain vrátane nasledujúcich: senior viceprezident pre globálne IT stratégie & riešenia, riaditeľ informačnej činnosti pre kontinentálnu Európu, Stredný východ & Afriku, spolu s ďalšími pozíciami v divízii Global Business Services. Predtým získal doktorát z fyzikálnej chémie a strávil takmer päť rokov ako konzultant v spoločnosti Accenture. Je vášnivým podporovateľom vývoja inovatívnych, zákazníckych IT riešení.

Rob Rosenberg, výkonný viceprezident, ľudské zdroje, DHL Supply Chain

Rob je zodpovedný za vedenie celkovej funkčnej stratégie ľudských zdrojov a doručovanie v 60 krajinách v rámci divízie Supply Chain spoločnosti DPDHL so 190 000 zamestnancami a rozpočtom 15 miliard EUR. Je tiež zodpovedný za kanceláriu oddelenia divíznej stratégie a je členom rady DPDHL Global HR, ako aj členom divíznej rady. Vo svojej funkcii pôsobí od roku 2001, pričom predtým strávil 15 rokov ako viceprezident pre oblasť ľudských zdrojov vo veľkej potravinárskej firme Frito-Lay.

Patrick Kelleher, CDO, DHL Supply Chain

Patrick je zodpovedný za riadenie agendy globálneho rastu DHL Supply Chain. Od vstupu do spoločnosti v roku 1992, Patrik zastával rôzne pozície v oblasti marketingu, operatívy a obchodu. Patrik predtým pôsobil ako CEO v americkej divízii DHL Williams Lea Tag. Vyštudoval John Carroll Univerzitu, kde získal titul BA pre logistiku.

Javier Bilbao, CEO, Latinská amerika, DHL Supply Chain

Javier je členom rady divízie DHL Supply Chain a šéfom globálnej prepravy pre DHL Supply Chain. Nesie zodpovednosť za viac než 22 000 pracovníkov v 11 krajinách vrátane Argentíny, Brazílie, Čile, Kolumbie a Mexika. Javier nastúpil do spoločnosti DHL v roku 2000, pričom najskôr pracoval v oddelení auditu a potom pokračoval na rôznych pozíciách vo finančnom riadení a prevádzke.    Nakoniec začal pôsobiť ako prezident divízie DHL Supply Chain v Brazílii. Jeho kvalifikácia zahŕňa odbor Executive MBA a titul v oblasti riadenia podniku.

Oscar de Bok, CEO Európa, Stredný východ a Afrika, DHL Supply Chain

Oscar vedie zamestnancov v 24 krajinách, pričom využíva znalosti získané počas 25 rokov strávených v sektore logistiky. Pred presťahovaním do tohto regiónu v júni 2016 zastával podobné pozície v Tichomorskej a &Juhovýchodnej Ázii. Predtým pôsobil v spoločnosti DHL na pozícii generálneho riaditeľa pre škandinávske a baltické krajiny, kde viedol najväčšiu firemnú integráciu v oblasti dopravy a logistiky – začlenenie spoločnosti Exel. Jeho kvalifikácia zahŕňa magisterský titul v obchodnom a súkromnom práve.

Jose Nava, CEO, Spojené kráľovstvo a Írsko, DHL Supply Chain

Jose je zodpovedný za obchodné aktivity DHL Supply Chain v Spojenom kráľovstve a Írsku s viac ako 40 000 zamestnancami. Do spoločnosti DHL vstúpil v roku 2001 ako generálny riaditeľ pre Mexiko, neskôr sa stal viceprezidentom pre DHL Supply Chain v Mexiku a následne generálny riaditeľ pre rozvoj v rámci DHL Supply Chain Predtým strávil väčšinu svojej kariéry v spoločnosti General Electric/Mabe, kde plnil rôzne úlohy, ako napríklad riadenie obstarávania, riadenie fúzií a akvizícií a riadenie výroby v rámci krajiny. Je držiteľom titulu MBA, bakalárskeho titulu v oblasti priemyselného a systémového inžinierstva a diplomom z výkonného manažmentu.

Terry Ryan, CEO pre Tichomorskú Áziu, DHL Supply Chain

Terry je zodpovedný za urýchlenie rastu ziskov, zaisťovanie prvotriednych riešení dodávateľského reťazca a vedenie viac ako 30 000 zamestnancov v 12 krajinách Tichomorskej Ázie, pričom dohliada na operácie v rôznych odvetviach. Jeho 36 rokov skúseností v oblasti medzinárodného dodávateľského reťazca orientovaného na výsledky (33 z nich strávil v DHL) pokrýva zmluvnú logistiku i riadenie medzinárodnej prepravy. Medzi jeho kľúčové úspechy patrí spustenie zmluvnej logistickej spoločnosti pre start-upy v Austrálii.

Scott Sureddin, CEO pre Severnú Ameriku, DHL Supply Chain

Scott riadi všetky prevádzky v rámci USA a Kanady, ako aj centrálne funkčné tímy podporujúce celý región Ameriky. Do spoločnosti DHL nastúpil v roku 2002, kde zastával vedúce roly vrátane pozície prezidenta obchodných jednotiek pre spotrebný priemysel a LSH a senior viceprezidenta prevádzky. Napokon pôsobil ako prevádzkový riaditeľ pre Ameriku. Jeho predchádzajúce skúsenosti zahŕňajú 14 rokov v spoločnosti US Foodservice, kde to dotiahol až na pozíciu viceprezidenta prevádzky pre región juhozápadu. Je držiteľom bakalárskeho titulu v obchodnej administratíve.

Yin Zou, CEO pre vnútrozemskú Čínu, DHL Supply Chain

Yin dohliada na viac než 4 000 pracovníkov, rozširujúcu sa dopravnú sieť a viac ako 900 000 metrov štvorcových skladových priestorov. V spoločnosti DHL pôsobí viac ako štrnásť rokov, počas ktorých zastával manažérske pozície v Európe, Spojených štátoch a Číne, pokrývajúc pritom obchodné a strategické, ako i zdieľané služby a prevádzky.  Yin má viac ako desať rokov skúseností v oblasti logistiky v Číne, ktoré strávil v oblasti plánovania výroby v sektore polovodičov, dopravnej prevádzky, prevádzky distribučných centier a komerčného rozvoja s významnými klientmi.

Ako pôvodný obyvateľ Číny absolvoval Yin Zou na univerzite v Pekingu dva hlavné odbory (chémia a ekonómia) a jeden vedľajší odbor (právo). Získal tiež titul MBA z univerzity v Oxforde.

Pohľad na dodávateľský reťazec

Udržte si prehľad o najnovšom dianí vďaka článkom plným priekopníckych a inovatívnych myšlienok.

Kontakt a informácie

Ak chcete získať viac informácií o našich riešeniach alebo sa prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu so zdrojmi o dodávateľskom reťazci: