Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Odborné znalosti o technologickom priemysle

Spoločnosť DHL Supply Chain spĺňa nároky vysoko dynamického trhového prostredia


Naše odborné znalosti v oblasti inovatívnych riešení dodávateľského reťazca maximalizujú príležitosti a minimalizujú riziko v rôznych podsektoroch vrátane počítačov a notebookov, podnikovej výpočtovej techniky, zobrazovania a tlače, EMS a ODM, polovodičov, sietí a spotrebnej elektroniky. Naše odborné znalosti technologického priemyslu s viac ako 300 poprednými technologickými zákazníkmi sú zárukou, že chápeme tlaky na úsporu nákladov a optimalizáciu procesov potrebnú na úspech našich technologických zákazníkov

Trhové trendy
 • Zvyšujúci sa predaj spotrebnej elektroniky vedie k rýchlo rastúcemu štrukturálnemu dopytu po čipoch a komponentoch
 • Zrýchlené zavádzanie internetu vecí, inteligentnej automatizácie a umelej inteligencie
 • Zvýšené tlaky na obmedzenie vplyvu na životné prostredie
Vplyv na dodávateľský reťazec technologického sektora
 • Potreba diverzifikovať a budovať odolnosť na zlepšenie spôsobilosti a zníženie geografickej závislosti získavania zdrojov
 • Zvýšenie dôrazu na robustný prístup ku kybernetickej bezpečnosti a plánom na zachovanie prevádzky
 • Podpora nových modelov produkcie a spotreby – zdieľanie, lízing a recyklácia
Inovácie dodávateľského reťazca pre rýchlo sa rozvíjajúce technológie
 • Zaistenie rýchlosti a prehľadnosti, presadzovanie neustálej optimalizácie a vytváranie trvalo udržateľnej konkurenčnej výhody
 • Nasadzovanie širokej škály riešení pre najzložitejšie, pálčivé prevádzkové potreby
 • Znižovanie vplyvu na životné prostredie prostredníctvom cieľov uhlíkovej efektívnosti, renovácie produktov a riešení recyklácie

Podrobné znalosti o technologickom priemysle


Zariadenia pre koncových používateľov

Naše logistické riešenia podporujú rýchle inovačné cykly odvetvia, vysokú úroveň outsourcingu a požiadavky na sofistikovanú distribúciu a popredajný dodávateľský reťazec 

Odborné znalosti o technologickom priemysle zahŕňajú:
 • Spotrebnú elektroniku, vrátane telefónov, počítačov a notebookov, mobilných a nositeľných zariadení, hier, fotoaparátov a dronov
 • Malé a veľké domáce spotrebiče (biela technika)

Služby hodnotového reťazca

Naše globálne pokrytie umožňuje flexibilitu na poskytovanie služieb presahujúcich výrobu a riešenie výziev projektových dodávok.

Odborné znalosti o technologickom priemysle zahŕňajú:
 • Navrhovanie a výroba elektronických produktov (EMS/ODM)
 • Sprostredkovateľské subjekty v distribučnom kanáli
 • Telekomunikačné služby s poskytovaním hardvéru

Infraštruktúrne zariadenia

Náš technologický know-how poskytuje správne riešenie pre požiadavky vysoko špecializovanej manipulácie, vrátane viackanálovej a technickej distribúcie, zlučovania dodávok a riadenia vratiek tovaru.

Odborné znalosti o technologickom priemysle zahŕňajú:
 • Podniková výpočtová technika, vrátane serverových a úložných systémov
 • Podniková a mobilná sieťová infraštruktúra
 • Zobrazovanie a tlač

Výrobné komponenty

Naše riešenie dodáva konkurenčnú výhodu pre vysoko komplexné požiadavky na dodávateľský reťazec – od zabezpečovania materiálov, cez výrobu polovodičových doštičiek, po montáž a následné testovanie, a napokon konečnú distribúciu koncovým zákazníkom.

Odborné znalosti o technologickom priemysle zahŕňajú:
 • Polovodiče a komponenty kapitálových zariadení
 • Aktívne, pasívne a elektromechanické komponenty

Preskúmajte naše riešenia 


Naše možnosti a prevádzkové štandardy


Komplexný úspech

Odstraňujeme ťažkosti a zložitosť logistiky technologického priemyslu a vyvíjame integrované riešenia dodávateľského reťazca s pridanou hodnotou, ktoré maximalizujú príležitosti a minimalizujú riziko. Konsolidujte logistiku výroby, distribúcie, skladovania, finálneho úseku a popredajnú logistiku a získajte plnú kontrolu a viditeľnosť vášho dodávateľského reťazca – so znížením úrovne zásob, škôd a zastarávania.

 

Prevádzková excelentnosť

Ako odborníci v oblasti technologického priemyslu v úzkej spolupráci s vami vyvíjame flexibilné, efektívne spôsoby, ako sa vyrovnať s krátkymi životnými cyklami produktov technologického priemyslu, meniacimi sa požiadavkami zákazníkov, novými predajnými kanálmi a výzvami globálnej distribúcie. Neustále zlepšujeme prevádzkové a bezpečnostné štandardy a zameriavame sa na zdravie a bezpečnosť a vedomosti nášho tímu logistických expertov, aby sme priniesli reálnu a trvalú konkurenčnú výhodu.

Rýchlosť a odolnosť

Poskytujeme vám bezkonkurenčné odborné znalosti a pokrytie globálneho logistického partnera. Plánujte, riaďte a vylaďujte produkciu rýchlo s efektívnou podporou dovozu pre výrobu, najlepšou vo svojej triede. Outsourcujte procesy a operácie, ktorým sa nevenujete primárne. Využívajte doručovanie, distribúciu a úspory z rozsahu na celom svete a budujte spoľahlivé, odolné a predpisom zodpovedajúce dodávateľské reťazce technologického priemyslu.

Digitálna podpora

Využívame nové technológie na vytváranie účinnejších a efektívnejších dodávateľských reťazcov. Naše inovačné tímy spájajú odborníkov na technologický priemysel s cieľom vyvíjať vylepšenia, akými boli napríklad inteligentné snímače DHL na presné geografické sledovanie, používanie technológie RFID v celom dodávateľskom reťazci technologického priemyslu, automatizácia a robotika, rozšírená realita a analytické riešenia big data, ktoré umožňujú komplexnú viditeľnosť dodávateľského reťazca v reálnom čase.

Spojme sa

Máte otázky pre odborníka na technologický priemysel?


Povedzte nám najprv trochu viac o vašej organizácii.