Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Odborné znalosti o strojárskom priemysle a výrobe, energetickom priemysle a chemickom priemysle

Rozsah a skúsenosti na realizáciu špecializovaných riešení dodávateľského reťazca na celom svete


Spoločnosť DHL Supply Chain je lídrom pri poskytovaní agilných, odolných, inteligentných a udržateľných riešení pre energetický, chemický, strojársky a výrobný priemysel.

Trhové trendy
 • Potreba prechodu na zelenú energiu a znižovania emisií CO2 je pálčivý problém
 • Digitalizácia v sektore je pomalá, ale v súčasnosti je pre budúcnosť nevyhnutná.
 • Dostupnosť dodávok a zaistenie dodávok ohrozujú geopolitické faktory
 • Prispôsobenie produktov podporuje konkurenčnú výhodu.
Vplyv na dodávateľský reťazec
 • Zelený dodávateľský reťazec je nevyhnutnosť
 • Je potrebný digitálny dodávateľský reťazec na dosiahnutie väčšej predvídateľnosti a viditeľnosti dielov a dodávok
 • Je potrebná optimalizácia dodávateľského reťazca a efektivita nákladov na kompenzáciu rastúcich cien surovín
Ponúkame globálny dosah, odborné znalosti v oblasti udržateľnosti a záväzok inovácie
 • Špecializujeme sa na rozmanité a komplexné operácie, pôsobíme na rôznych trhoch a kontinentoch, často na nehostinných miestach, a pracujeme pri veľmi náročných podmienkach.

Podrobné odborné znalosti o strojárskom priemysle a výrobe, energetickom priemysle a chemickom priemysle


Strojársky priemysel a výroba

Operácie strojárskeho priemyslu a výroby pre globálne trhy si vyžadujú globálny prístup, investovanie do lokálnych zručností a zdrojov a zároveň starostlivé udržiavanie kvality, kapacity a kontroly. S našimi odbornými znalosťami v oblasti výroby a strojárskeho priemyslu vám môžeme pomôcť zjednodušiť komplexné operácie, znížiť riziko a maximalizovať produktivitu s cieľom udržať tempo s dopytom a inováciami. 

Pôsobíme v týchto podsektoroch:

 • Ťažba neenergetických surovín – ťažba alebo dobývanie neenergetických minerálov
 • Letectvo, kozmonautika, námorná preprava, námorné prístavy, železničná preprava – prepravcovia, výrobcovia lietadiel OEM, výrobcovia dielov OEM, prístavy, infraštruktúra
 • Stavebné materiály a logistika (CML) – logistika infraštruktúry, celulóza, papier a stavebné materiály.
 • Priemyslové konštrukčné vybavenie (ICE) – výroba nástrojov, ťažké zariadenia, stavba železníc a lodí, konštrukčné stroje a výťahy

Energetický priemysel

Dnešný energetický trh je dozrievajúci, a zároveň nestabilný, charakterizovaný stúpajúcim dopytom a kolísavou ponukou. V súčasnosti prebieha veľký posun v konkurenčnom prostredí, kde sa do prvých radov dostávajú noví hráči z produkujúcich krajín a rozvíjajúce sa trhy s vysokým rastom. Environmentálna zodpovednosť sa neustále vyvíja. Môžeme vám pomôcť pri riešení zvyšujúcich sa požiadaviek na energiu, a pritom presadzovať znižovanie nákladov, riadiť štandardy zdravia a bezpečnosti a skracovať čas dodania na trh.

Pôsobíme v týchto podsektoroch:

 • Ťažba ropy a zemného plynu
 • Ťažba
 • Energetické služby
 • Výroba elektrickej energie
 • Obnoviteľná energia
 • Petrochemický priemysel

Chemický priemysel

Bezpečnosť, environmentálne predpisy a preprava nebezpečného tovaru sú pre chemický priemysel veľké výzvy. Podniky sú nútené prehodnocovať svoje dodávateľské reťazce a my sme pripravení sa s týmito výzvami vysporiadať – spoluprácou a inovovaním riešení v partnerstve s vami.

Pôsobíme v týchto podsektoroch:

 • Petrochemický priemysel
 • Špeciálne chemikálie

Preskúmajte naše riešenia


Naše možnosti a prevádzkové štandardy


Údržba, oprava a prevádzka (MRO)

MRO umožňuje efektívne operácie dodávateľského reťazca riadením technických materiálov a súčiastok používaných pri údržbe, oprave a prevádzke výrobných závodov aj prevádzok na mieste, s cieľom zabezpečiť prevádzkyschopnosť zariadení, udržať výrobu v pohybe a zabrániť drahým meškaniam. 

Zdravie, bezpečnosť, ochrana

Naše robustné procesy a nástroje umožňujú bezpečnú prácu, znižujú riziko a sú v súlade s predpismi na ochranu zdravia a bezpečnosti.  Plne dodržiavame všetky predpisy pri manipulácii s nebezpečným tovarom a sme držiteľmi certifikátu ISO90001.

Dodržiavanie environmentálnych a regulačných predpisov

Sme odhodlaní byť svetoví lídri vo vytváraní udržateľnej budúcnosti pre nás všetkých a naprieč dodávateľskými reťazcami uplatňujeme naše odborné znalosti predpisov v oblasti logistiky, odpadového hospodárstva a životného prostredia s cieľom neustále znižovať náklady, zvyšovať príjmy a zlepšovať výkonnosť z hľadiska udržateľnosti. Taktiež spĺňame prísne miestne predpisy a osobitné požiadavky na produkty.

Inovácie

Digitalizácia logistiky ponúka bezhraničné príležitosti. Jasne smeruje k prvenstvu v digitálnych dodávateľských reťazcoch na realizáciu ich plného potenciálu a zlepšenie efektívnosti v energetickom, chemickom, strojárskom a výrobnom priemysle.

Spojme sa

Máte otázky pre odborníka na strojársky priemysel a výrobu, energetický a chemický priemysel?


Povedzte nám najprv trochu viac o vašej organizácii.