Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Hlavný logistický partner 

Zvýšte svoju konkurenčnú výhodu so spoločnosťou DHL Supply Chain, vaším dôveryhodným organizátorom dodávateľského reťazca


Ako najdôveryhodnejšia logistická organizácia na svete s viac ako 2000 odborníkmi na oblasť LLP podporíme transformáciu vášho podniku a znížime jeho náklady. Uplatnením vedomostí a digitálnych nástrojov pri navrhovaní a organizácii vášho globálneho dodávateľského reťazca umožníme rast a vytvoríme konkurenčnú výhodu.

V úzkej spolupráci s vaším tímom pripravíme integrované riešenie, ktoré vášmu podniku prinesie reálnu zmenu a dodá novú hodnotu. Vďaka logistickým zdrojom, efektívnosti a prispôsobeným obchodným riešeniam vám hlavné logistické partnerstvo so spoločnosťou DHL môže pomôcť navrhnúť, spravovať, prevádzkovať, neustále zlepšovať a transformovať váš dodávateľský reťazec.

Viditeľnosť, transparentnosť a integrita údajov

Získajte komplexnú kontrolu prostredníctvom vylepšenej kvality údajov a úrovní služieb a nájdite „skryté náklady“ spojené s nadbytočnou alebo redundantnou kapacitou.

Konkurenčná výhoda

Využite neutrálneho poskytovateľa obstarávania s veľkým rozsahom nákupnej sily a špičkovými logistickými znalosťami a získajte najlepšiu hodnotu.

 

 

Nepretržité služby

V spolupráci s manažérom pre tvorbu hodnoty identifikujte ďalšie výhody, ktoré umožnia neustálu optimalizáciu vášho dodávateľského reťazca.

 

Načas v plnom rozsahu (OTIF)

Transformovaná dodávka, ktorá je lepšie pripravená splniť vaše neustále sa meniace obchodné potreby bez narušenia produkcie a stále doručovať zákazníkom načas v plnom rozsahu (OTIF).

Konkrétne služby a možnosti

Návrh

Navrhujme optimalizovaný dodávateľský reťazec pomocou návrhov, ktoré fungujú – na základe našich líderských logistických a prevádzkových znalostí, nie abstraktnej teórie.

  • Lepší tok materiálov a optimalizácia siete vášho dodávateľského reťazca
  • Analytické nástroje na prepracovanie procesov, systémov a siete dodávateľského reťazca
Služby riadenia

Ako váš hlavný logistický partner zabezpečujeme a spravujeme vašich ostatných poskytovateľov logistických služieb.

  • Spravovanie všetkých strán zainteresovaných vo vašom dodávateľskom reťazci
  • Služby riadenia s pridanou hodnotou prispôsobené vašim potrebám, napríklad colné služby, riadenie zásob, služby a nákladné listy a audit
  • Služby zamerané na tvorbu hodnoty sa zameriavajú na podporu efektívnosti, zlepšovanie procesov a vytváranie úspor
Prevádzka

Najlepšie riešenie nielen navrhujeme – pomáhame ho aj uskutočniť. 

  • Každodenné riadenie vášho  dodávateľského reťazca
  • Neustále zlepšovanie a optimalizácia 
  • Operácie Control Tower synchronizujú toky materiálov, minimalizujú zlyhania služieb a poskytujú presné informácie
Neustále zlepšovanie

Prostredníctvom riadenia celkových nákladov na logistiku (TLCM) vám umožňujeme úplnú viditeľnosť všetkých nákladov vášho dodávateľského reťazca.

  • Umožňuje transparentnosť a zlepšuje vaše rozpočtové plánovanie
  • Efektívny informačný panel so starostlivo vybranými ukazovateľmi výkonnosti na monitorovanie progresu a vytváranie využiteľných prehľadov

Pozrite si naše možnosti hlavného logistického partnerstva


Čo hovoria zákazníci


Spoznajte hlavné logistické partnerstvá podrobnejšie


Knowledge Hub obsahuje videá, prípadové štúdie  a články o najnovších najdôležitejších témach pre LLP od viditeľnosti celého dodávateľského reťazca po integritu údajov vrátane nasledovných:

Spojme sa

Máte otázky pre odborníka na hlavné logistické partnerstvo?


Povedzte nám najprv trochu viac o vašej organizácii.