Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Odborné znalosti o spotrebnom tovare 

Spoločnosť DHL Supply Chain poskytuje flexibilné, komplexné, špecializované riešenia dodávateľského reťazca pre viac ako 550 spotrebiteľských firiem


Poskytujeme riešenia dodávateľského reťazca v celom spektre odvetví, vrátane potravinárskeho (mrazené, chladené a s kontrolovanou teplotou), nápojov, médií a zábavy a domácich potrieb. Naše neustále sa rozširujúce portfólio služieb vám pomáha riešiť vaše najkomplexnejšie a najurgentnejšie prevádzkové potreby – od konzultácií, plánovania a návrhu siete po výrobu, balenie a logistiku vratiek tovaru.

Trhové trendy
 • Spotrebitelia sa spájajú so značkami prostredníctvom viacerých kanálov, najmä digitálnych
 • Kupujúci hľadajú značky, ktoré sa zhodujú s ich hodnotami, najmä udržateľnosťou
 • Modely predaja priamo spotrebiteľovi prinášajú potešenie zákazníkom a budujú vernosť značke
Vplyv na dodávateľský reťazec spotrebného priemyslu
 • Odolnosť prostredníctvom right-shoringu je kľúčová pre reagovanie na výkyvy v dopyte
 • Funkcie riadiacej veže musia umožňovať komplexnú viditeľnosť, analýzy v reálnom čase a spoluprácu
 • Je nutné obmedziť prevádzkovú zložitosť a zložitosť dodávateľského reťazca
Prevádzkujte vysoko efektívny, agilný a udržateľný dodávateľský reťazec spotrebného tovaru
 • Naše integrované riešenia preklenujú medzeru medzi procesmi plánovania predaja a prevádzkovými procesmi
 • Môžeme zlepšiť predpovedanie, zefektívniť zásoby a urýchliť časy doručenia
 • Koordináciou horizontálnej spolupráce medzi vaším ekosystémom partnerov vytvoríme vyššie úrovne efektívnosti

Podrobné odborné znalosti o spotrebnom tovare


Rýchloobrátkový spotrebný tovar (FMCG)

Naše kolaboratívne logistické riešenia doručujú rýchloobrátkový spotrebný tovar do predajní rýchlejšie a cenovo efektívne.

Odborné znalosti zahŕňajú:
 • Optimalizáciu portfólií produktov na získanie konkurenčnej výhody
 • Implementáciu agilných a efektívnych operácií na zlepšenie rýchlosti dodania na trh
 • Viackanálovú distribúciu

Produkty dlhodobej spotreby

Naše vylepšené riešenia si poradia s rastúcim dopytom po produktoch dlhodobej spotreby a distribúciou cez nové predajné kanály.

Odborné znalosti zahŕňajú:
 • Pomoc pri rýchlom raste online predaja a distribúcie priamo k zákazníkovi
 • Integrovanie nových výrobných závodov v nízkonákladových krajinách v rámci vašich logistických operácií

Rýchlo sa kaziaci tovar

Naše odborné znalosti vybavia výrobcov rýchlo sa kaziaceho tovaru logistickými operáciami, ktoré predlžujú skladovateľnosť produktov a znižujú prevádzkové náklady.

Odborné znalosti zahŕňajú:
 • Nasadzovanie spôsobilostí s digitálnou podporou prostredníctvom inteligentnej logistiky
 • Implementáciu chladeného skladovania a dopravy

Médiá a zábava

Naše integrované riešenia umožňujú výrobcom vybavenia pre umenie, zábavu a šport zvyšovať efektívnosť a inovovať distribúciu.

Odborné znalosti zahŕňajú:
 • Zabezpečovanie vyššej efektívnosť naprieč digitálnymi a fyzickými dodávateľskými reťazcami
 • Využívanie alternatívnych foriem distribúcie obsahu vrátane online a mobilného

Preskúmajte naše riešenia


Naše možnosti a prevádzkové štandardy


Globálne pokrytie

Naše bezkonkurenčné schopnosti a tímy odborníkov na dodávateľský reťazec na celom svete poskytujú zákazníkom v oblasti spotrebného tovaru rastové príležitosti v rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomikách. Poskytujeme flexibilitu na škálovanie nahor alebo nadol na splnenie zložitých požiadaviek alebo prekonanie časovo kritických narušení. 

Integrované komplexné riešenia

Náš integrovaný prístup s množstvom riešení týkajúcich sa operácií skladovania, prepravy a balenia, znižuje náklady, komplexnosť a optimalizuje výsledky. Prehľadnosť a riadenie prostredníctvom informačných panelov umožňuje našim zákazníkom v oblasti spotrebného tovaru prijímať proaktívne a informované rozhodnutia. 

Prevádzková excelentnosť

Neustále zlepšujeme naše operácie a vedomosti nášho tímu logistických expertov, pričom zachovávame štandardy v oblasti zdravia a bezpečnosti, aby sme priniesli reálnu a trvalú konkurenčnú výhodu pre našich zákazníkov v oblasti spotrebného tovaru.

Udržateľnosť

Chápeme rastúcu potrebu uspokojiť požiadavky koncových spotrebiteľov na udržateľnejšie produkty. Našim zákazníkom v oblasti spotrebného tovaru umožňujeme dosahovať ich ciele udržateľnosti prostredníctvom konkrétnych priorít v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy vecí verejných (ESG) vo všetkých našich riešeniach dodávateľského reťazca.

Spojme sa

Máte otázky pre odborníka na spotrebný priemysel?


Povedzte nám najprv trochu viac o vašej organizácii.