Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Odborné znalosti v oblasti maloobchodu

Spoločnosť DHL Supply Chain s viac ako 400 medzinárodnými distribučnými centrami poskytuje bezpečné, agilné a udržateľné riešenia


Naše riešenia pre maloobchodný dodávateľský reťazec pokrývajú širokú škálu maloobchodníkov, od hypermarketov po rozličný tovar, od elektronických predajcov po obchodné domy, od predajní pre domácich majstrov, elektropredajní a nábytku až po bistrá. Naše podrobné odborné znalosti maloobchodného dodávateľského reťazca a najlepšia IT platforma vo svojej triede sú zárukou, že naši zákazníci majú neustály prehľad a rýchlosť, viackanálové doručovanie a konzistentnú zákaznícku skúsenosť na celom svete.

Trhové trendy
 • Podľa odhadov bude celosvetový maloobchodný elektronický predaj do roku 2023 tvoriť 22,3 % celkového maloobchodného predaja
 • Maloobchodní predajcovia potrebujú vytvoriť hladký prechod medzi kanálmi v predajniach a online kanálmi
 • Spotrebitelia hľadajú viac personalizácie, v produktovej a nákupnej skúsenosti
Vplyv na maloobchodný dodávateľský reťazec
 • Omnikanálový maloobchod si vyžaduje prispôsobené logistické siete, komplexnú viditeľnosť a deskriptívne aj prediktívne dátové analýzy
 • Zmiernenie rizík, zlepšená odolnosť dodávateľského reťazca a udržateľnosť si vyžadujú prepracovanie dodávateľského reťazca s väčším počtom regionálnych uzlov a inováciami koncového úseku
Zabezpečenie excelentnosti dodávateľského reťazca pre každý maloobchodný trh
 • Rozsiahle globálne kapacity v oblasti maloobchodu so súčasným dosahovaním cenovej efektívnosti a ziskovosti
 • Viackanálový prístup, zaisťujúci rýchlosť, pohotovosť a komplexnú bezpečnosť
 • Agilné a udržateľné riešenia, od plánovania až po distribúciu a vrátenia tovaru

Podrobné znalosti v oblasti maloobchodu


Obchodníci v oblasti spotrebného tovaru

Naše riešenia zvyšujú konkurenčnú výhodu a získavajú nový trhový podiel pre široké spektrum obchodníkov v oblasti spotrebného tovaru. Naše odborné znalosti a spôsobilosti v oblasti maloobchodu zvyšujú efektívnosť, zlepšujú viackanálové doručovanie a ponúkajú prispôsobenejšiu zákaznícku skúsenosť.

Odborné znalosti v oblasti maloobchodu zahŕňajú:
 • Obchodné domy
 • Supermarkety
 • Hypermarkety
 • Predajne potravín
 • Predajne rozličného tovaru
 • Diskonty

Špecializovaní predajcovia

Možnosti našej rozsiahlej siete umožňujú špecializovaným predajcom úspešne konkurovať a prosperovať v prostredí, ktoré sa čoraz viac odvíja od spotrebiteľov. Naše riešenia zlepšujú predpovedanie dopytu a dostupnosť zásob, skracujú dodacie lehoty a maximalizujú marže.

Odborné znalosti v oblasti maloobchodu zahŕňajú:
 • Predajne tovaru pre domácich majstrov
 • Predajne nábytku
 • Predajne domácich spotrebičov
 • Hračkárstva
 • Kancelárske potreby
 • Bistrá

Móda

Naše odborné znalosti v oblasti logistiky umožňujú maloobchodným módnym predajcom cenovo efektívne doručovať odevy na trh, a pritom rýchlo a presne plniť objednávky naprieč viacerými predajnými kanálmi. Efektívna reverzná logistika riadi vrátenie tovarov a udržuje odvetvie v pohybe.

Odborné znalosti v oblasti maloobchodu zahŕňajú:
 • Predajne oblečenia
 • Predajne doplnkov oblečenia
 • Butiky

Luxusný tovar

Naše logistické riešenie pre produkty s vysokou hodnotou zaručuje bezpečnosť luxusného tovaru, ako aj prekonávanie kľúčových výziev globalizácie, konsolidácie a diverzifikácie.

Odborné znalosti v oblasti maloobchodu zahŕňajú:
 • Šperky
 • Hodinky
 • Kožený tovar
 • Značkové oblečenie

Hotely, reštaurácie a catering

Náš integrovaný prístup k dodávateľskému reťazcu spĺňa vysoko špecializované požiadavky vrátane multiteplotných prostredí a prostredí s regulovanou vlhkosťou pre rýchlo sa kaziaci tovar. Naša optimalizovaná preprava a efektívne získavanie zdrojov maximalizuje efektívnosť opakovaných nákupných procesov.

Odborné znalosti v oblasti maloobchodu zahŕňajú:
 • Hotely
 • Reštaurácie
 • Cateringové služby

Preskúmajte naše riešenia


Naše možnosti a prevádzkové štandardy


Globálny dosah a rýchlosť dodania na trh

Získať prístup na nové trhy s konzistentnými a kvalitnými operáciami, bez ohľadu na geografiu, si vyžaduje robustnú celosvetovú sieť cenného logistického partnera. Ako odborníci na maloobchod ponúkame najširší, najkomplexnejší rad globálnych logistických operácií.

Omnikanálová logistika

Keďže spotrebitelia nakupujú offline aj online, ústredným prvkom maloobchodných organizácií orientovaných na zákazníka je agilná omnikanálová logistická stratégia. Naša modulárna ponuka umožňuje zákazníkom stať sa naším partnerom s vysokou úrovňou flexibility a prispôsobenia, a tak budovať jedinečné riešenia. Poskytujeme riešenia fulfillmentu pre elektronický obchod aj tradičného fulfillmentu B2C and B2B, ktoré synchronizujú funkcie skladovania, logistiky a distribúcie vo všetkých predajných kanáloch s cieľom splniť požiadavky spotrebiteľov.

 

Komplexné riadenie logistiky

Zjednodušte zložitosť implementácie efektívnosti dodávateľského reťazca, riadenia zabezpečenia a integrácie viacerých kanálov elektronického a mobilného predaja. S našimi ľahko replikovateľnými riešeniami pre našich maloobchodných zákazníkov vytvárame nové zariadenia, partnerstvá a služby, znižujeme náklady a zavádzame štíhle logistické procesy s najkvalitnejšími prevádzkovými a BOZP štandardmi.

 

 

Udržateľnosť

Maloobchodné spoločnosti čelia čoraz väčšiemu tlaku na znižovanie svojej uhlíkovej stopy, vytváranie pozitívneho sociálneho vplyvu a podporu zodpovedných obchodných praktík. Vďaka našim odborným znalostiam v oblasti maloobchodu umožňujeme našim zákazníkom dosahovať ich ciele udržateľnosti prostredníctvom konkrétnych priorít v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy vecí verejných (ESG) vo všetkých našich riešeniach skladovania, prepravy a balenia.

 

 

Spojme sa

Máte otázky pre odborníka na maloobchod?


Povedzte nám najprv trochu viac o vašej organizácii.