#คําแนะนําเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

การซื้อขายปี 2023: วันสําคัญสําหรับไดอารี่อีคอมเมิร์ซ

Anna Thompson
Anna Thompson
Discover content team
5 min read
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share
man looking at calendar

ดําเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือไม่? จากนั้น ตอนนี้ เป็นเวลาที่จะเติมไดอารี่ปี 2023 ของคุณด้วยวันที่ขายที่สําคัญของปี การเตรียมจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าคงคลังกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณอยู่ในลําดับเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มทุกโอกาสได้ 

นอกจากนี้เรายังได้รวบรวมงานแสดงสินค้าและการประชุมที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเข้าร่วมเพื่อฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกอบการของคุณ

อ่านต่อเพื่อดูรายการที่ชัดเจนของวันที่สําคัญในปี 2023 สําหรับไดอารี่ของคุณ