ดูรายละเอียดทุกเช็คพอยท์ที่ชิปเมนต์ของคุณผ่านตลอดเส้นทางการขนส่ง รวมถึงระบุเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอน

มีสองวิธีในการติดตามการจัดส่งชิปเมนต์ของคุณบน MyDHL+:

ใช้หมายเลข Waybill

ติดตามการจัดส่งได้สูงสุด 10 รายการในครั้งเดียวโดยใช้หมายเลข Waybill ของแต่ละชิปเมนต์

ตรวจสอบสถานะด้วยหมายเลข Waybill

ใช้หมายเลข Reference

เลือกประเภทชิปเมนต์ และป้อนหมายเลข Reference เพื่อค้นหาชิปเมนต์ของคุณ

ตรวจสอบสถานะด้วยหมายเลข Reference