Theo dõi chi tiết hành trình lô hàng của Quý khách xuyên suốt quá trình vận chuyển mọi lúc mọi nơi.

Có hai cách để theo dõi lô hàng của Quý khách trên MyDHL+:

Sử dụng mã vận đơn của Quý khách

Theo dõi tối đa 10 lô hàng cùng một lúc bằng cách sử dụng mã vận đơn của mỗi lô hàng.

Theo dõi bằng mã vận đơn

Sử dụng số tham chiếu của Quý khách

Chọn loại lô hàng và nhập số tham chiếu để tìm lô hàng của Quý khách.

Theo dõi theo số tham chiếu

Sử dụng DHL ProView™ và theo dõi trạng thái lô hàng của Quý khách bằng (các) mã PIN riêng cho (các) số tài khoản của Quý khách. Đăng nhập vào MyDHL+. Nhấp vào "Theo dõi", sau đó chọn "Giám sát và thông báo".

Truy cập MyDHL+ Hướng dẫn từng bước

eSecure là tính năng bảo mật tiên tiến của chúng tôi ngăn chặn việc sử dụng trái phép tài khoản DHL Express của Quý khách.

  1. Liệt kê các địa chỉ email có thể truy cập tài khoản DHL của Quý khách
  2. Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu người dùng mới.
  3. Quản lý người dùng và theo dõi lịch sử sử dụng.
Tìm hiểu thêm về eSecure