Vận chuyển xuyên biên giới có vẻ phức tạp và thủ tục hải quan không chính xác là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự chậm trễ cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ khi vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài.

Để giúp Quý khách xử lý các vấn đề hải quan một cách dễ dàng và đẩy nhanh quá trình vận chuyển quốc tế, DHL Express đã phát triển My Global Trade Services (MyGTS), một cổng thông tin trực quan với đầy đủ thông tin cần thiết.

Quý khách có thể đăng nhập bằng Tài khoản DHL Express hiện có hoặc đăng ký tài khoản MyGTS mới để truy cập:

Get Started with MyGTS


1. Tìm mã HS cho sản phẩm của Quý khách

Giờ đây, Quý khách không còn cần phải phỏng đoán mã HS cho lô hàng của mình. MyGTS tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cung cấp sự phân loại chính xác cho lô hàng của Quý khách, giúp quá trình thông quan diễn ra nhanh hơn. Tìm kiếm mã HS bằng từ khóa hoặc danh mục mã.


2. Tìm hiểu về các phí tại điểm đến

Tính tổng phí hải quan và thương mại để đưa ra quyết định về giá cả tốt hơn.

 • Chọn “Quốc gia/lãnh thổ xuất khẩu” (Exporting country/territory) và “Quốc gia/ lãnh thổ nhập khẩu” (Importing country/territory)
 • Nhập “Mã số thuế xuất khẩu” (Export tariff code) và
  “ Mã số thuế nhập khẩu” (Import tariff code)
 • Nếu chưa có mã số thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu, Quý khách có thể sử dụng công cụ “Tìm mã số thuế cho sản phẩm của tôi” (Find my product’s tariff codes) để tìm kiếm mã số thuế cho sản phẩm của mình.
 • Quý khách cũng sẽ được nhắc yêu cầu cung cấp thêm các đặc điểm sản phẩm và Đơn vị tính cho sản phẩm của mình nếu những yếu tố này cần thiết để tính thuế và phí.
 • Chọn quốc gia/lãnh thổ cho “Mặt hàng được sản xuất ở đâu?”
 • Nhấp vào “Tiếp theo: Thêm thông tin bổ sung” (Next: Add additional details) để chuyển sang bước tiếp theo.

 • Chọn “Lý do xuất khẩu” (“Reason for export”)
 • Chọn Người gửi và Người nhận là “Doanh nghiệp” (“Business”) hay “Cá nhân” (“Private individual”).
 • Nhập “Giá sản phẩm trên mỗi đơn vị” (“Product price per unit”) và “tổng số đơn vị” (“total number of units”).
 • Thay đổi “Đơn vị tiền tệ” (“Currency”) thành đơn vị mà Quý khách muốn nếu cần.
 • Xác nhận “Tổng giá trị sản phẩm” (“Total product value”) của Quý khách.
 • Nhấp vào “Tiếp theo: Thêm chi phí liên quan” (“Next: Add related costs”) để chuyển sang bước tiếp theo.

Ở bước này, Quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp tất cả chi phí liên quan đến lô hàng của mình chẳng hạn như phí vận tải và bảo hiểm.

 • Chọn “Nhập thủ công” (“Manually”) nếu Quý khách muốn nhập thủ công phí vận chuyển, bảo hiểm và các khoản phí khác.
 • Chọn “Sử dụng giá cước của DHL Express” (“Using DHL Express rates”) nếu Quý khách muốn sử dụng giá cước của DHL Express landed cost (chi phí khi hàng hóa đến đích) của mình.

Nếu Quý khách chọn thêm các chi phí liên quan bằng cách sử dụng giá cước của DHL Express:

 • Chọn nếu Quý khách có tài khoản DHL Express.

Nếu Có, hãy nhập hoặc chọn số tài khoản DHL Express của Quý khách.

 • Chọn kiểu đóng gói, số lượng và trọng lượng kiện hàng.
 • Thêm kiện hàng khác nếu cần.
 • Chọn nếu Quý khách muốn thêm dịch vụ bảo vệ lô hàng.
 • Cho biết Phí và thuế sẽ được thanh toán bởi Người gửi hàng hay Người nhận.
 • Nhập Các khoản phí khác (nếu có) để bao gồm chi phí cho lô hàng này.
 • Cuối cùng, nhấp vào “Lên kế hoạch” (“Get my plan”) để tạo Kế hoạch Trước khi Giao Hàng (Pre-shipment Plan) của bạn.

Kế hoạch Trước khi giao hàng sẽ được tạo dựa trên thông tin Quý khách đã nhập ở trang trước.

Nhấp vào ‘Landed Cost estimate’ để xem thuế và các khoản phí khác áp dụng cho lô hàng của Quý khách.


3. Kiểm tra Yêu Cầu Hải Quan Xuất Nhập Khẩu

Là một phần của Công cụ lập Kế hoạch trước khi gửi hàng, Quý khách cũng có thể kiểm tra các yêu cầu hải quan của các quốc gia xuất nhập khẩu cũng như các chứng từ hải quan được yêu cầu.

Nhấp vào ‘Yêu cầu Hải quan’ (‘Customs Requirements’) ở hàng trên cùng để xem danh sách đầy đủ các yêu cầu xuất nhập khẩu cho lô hàng của Quý khách.

Nhấp vào ‘Chứng từ Hải quan và Thương mại’ (‘Customs and Trade Documentation’) ở hàng trên cùng để kiểm tra và truy xuất các tài liệu cần thiết nhằm đảm bảo lô hàng của Quý khách được thông quan thuận lợi. Các tài liệu cần thiết bao gồm giấy phép, giấy phê duyệt, chứng nhận cần thiết để thông quan.