Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Grundläggande om styckegodssändning, video

Starta din styckegodsresa här 


Vad är en styckegodssändning via sjötransport, eller en LCL-sändning för något? I den här korta videon får du veta hur det går till, hur det gagnar din verksamhet och när du ska välja det framför flygfrakt eller FCL-sändning via sjötransport. 

Så … Vad är styckegodssändning för något?


Med en styckegodssändning transporteras ditt gods ihop med gods från andra sändare i en och samma container för sjötransport. Du påminner om en bilpool när kollegor pendlar till kontoret i samma bil. Bilpooler ger besparingar både i pengar och koldioxid och samma gäller för styckegodssändningar.

Läs vår översiktsartikel om allt du behöver veta om styckegodssändningar.

Hur går en styckegodssändning till?


Om du vill göra en styckegodssändning behöver du anlita en transportör eller ett NVOCC-företag (Non-Vessel Operating Common Carrier), ett företag som kan boka en container hos ett rederi och tillhandahålla dig utrymmet.

  • Bokning av hämtning: Beroende på vilka handelstermer avtalet grundas på (så kallade Incoterms) hämtar transportören upp sändningen eller så kan du leverera den på containergodsterminalen för avsändning.
  • På containergodsterminalen: Godset lastas i containern ihop med andra sändares gods efter tullhanteringen för export. För godsets säkerhet måste det lastas och paketeras rätt. Se till att du väljer en leverantör med tillräcklig erfarenhet och kunskap.
  • I destinationshamnen: När fartyget anländer förflyttas containern till ett destinationslager eller en containergodsterminal. Där öppnas containern och ditt gods separeras från de andra avsändarnas gods. I det här skedet är det viktigt att kontrollera att godset inte har skadats och att inget gods gått förlorat.
  • Leverans: När tullhanteringen för import har genomförts kan godset levereras direkt till kunden. 

Läs om möjliga orsaker till försening och hur du förbereder dig på bästa sätt för sändningens ankomst i vår artikel om ämnet.

Ledtider för styckegods: Tre saker att ha i åtanke


Du ska kunna spåra viktiga milstolpar för sändningen online med självbetjäningsverktyg. Insyn är ett måste och här följer tre viktiga saker som hjälper dig förstå sändningens ledtid.

  • Ledtiderna beror på handelsvägen. Transittiderna inom Asien kan vara så korta som bara ett par dagar, medan transporter från Asien till Nordamerika, Sydamerika och Europa kan ta några veckor.
  • Ledtiderna skiljer sig från ledtiderna för FCL-sändning. Även om båda går med sjötransport måste ska du vara medveten om att en styckegodssändning vanligen tar tre till fem dagar längre tid än en FCL-sändning (full containerlast) tar längs samma handelsled. Den tiden går åt till att lasta i godset i containern och att lasta ur det på destinationsplatsen.
  • Direkttjänsterna går snabbare. Se till att välja en partner med ett globalt nätverk som kan hjälpa dig att växa på nya marknader. Med DHL får du till exempel tillgång till 45 000 lageranläggningar och 2 800 direkttjänster för styckegodssändning varje vecka för transport av dina varor till de platser du behöver.

Förutom en snabb tjänst är dokument som följer reglerna det bästa sättet att se till att sändningen når destinationen i tid: få all information du behöver om dokument för styckegodssändningar.

Fördelar med styckegodssändning: Så gagnar det verksamheten


 
  • Det besparar verksamheten pengar. Du sparar pengar genom att välja styckegodssändning jämfört med flygfrakt och FCL eftersom du bara betalar för det utrymme du använder.
  • Det minskar lagerhållningen och ökar kassaflödet. Istället för att lägga en enskild stor order kan du lägga mindre order som enkelt kan hanteras som styckegods på direktanslutningar med avgång varje vecka.
  • Det är grönare. Styckegodssändning är grönare än flygfrakt och FCL. Om du gör sändningen med DHL kompenserar vi dessutom koldioxidutsläppen för alla dina styckegodssändningar med hållbara marina bränslen utan extra kostnad för dig.

Priserna för styckegodssändning är förmånliga men skiljer sig från dem du kan ha vant dig vid med FCL-sändning via sjötransport: läs mer om kostnadsdrivarna för styckegodssändning i artikeln om ämnet.

När styckegodssändning är det bästa alternativet


Med styckegodssändning kan du sända i stort sett samma produkter som du kan sända via flygfrakt och FCL. Så länge lasten inte är för liten eller för tung och du inte behöver fylla en hel container – vanligen upp till 10 ton/20 kubikmeter – kan det hanteras som styckegods.

För styckegodssändning har du bäst förutsättningar om du planerar produktionen i förväg, så att du har tillräckligt med tid för sjötransporten. Styckegodssändningar är ett utmärkt alternativ när du vill undersöka nya marknader och utveckla produkter utan att behöva sända stora kvantiteter.

Läs vår ingående artikel för att ta reda på hur du bäst väljer mellan flygfrakt, och FCL- eller styckegodssändning.
 

Förändra, följ med i LCL-trenden

Börja spara pengar och få företaget att växa samtidigt som ni minskar era koldioxidutsläpp


Nyfiken på att testa LCL för ditt företag? Gå till myDHLi Quote+Book och få en kostnadsfri offert direkt. Slutför bokningen när du är redo.