Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Kontaktujte našich odborníkov na nákladnú prepravu


Väčšina polí je povinných

Vaše kontaktné údaje

Zadajte svoje krstné meno

Zadajte svoje priezvisko.

Zadajte svoju e-mailovú adresu

Zadajte svoje telefónne číslo vrátane predvoľby krajiny.

Informácie o spoločnosti

Zadajte názov spoločnosti

Zadajte svoje mesto.

Vyberte svoju krajinu/región.

Oblasť záujmu

Vyberte hlavnú oblasť záujmu.

Zadajte podrobnosti svojej otázky.

Pripojte prípadné relevantné súbory (voliteľné):
Prehľadávať

Nahrajte vybratý súbor.

Upozornenie

Odoslaním tohto kontaktného formulára budú vaše údaje postúpené spoločnosti DHL Global Forwarding Management GmbH a ďalej spracované príslušnou zodpovednou kontaktnou osobou.

Údaje budú spracované primárne na účely plnenia zmluvy v súlade s čl. 6 (1) b) nariadenia GDPR, ako aj na základe oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 (1) f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom spoločnosti DHL Global Forwarding Management GmbH je špecificky zabezpečiť plynulý priebeh procesov na účely spracovania požiadavky zákazníka.

Chcete dostávať propagačné materiály od spoločnosti DHL?

Áno

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní osobných údajov spoločnosťou DHL, prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane súkromia.

Forms Summary